خانه / جملات فلسفی زیبا و قصار حضرت زرتشت

جملات فلسفی زیبا و قصار حضرت زرتشت

سخنان و جملات حضرت زرتشت پیامبر ایرانی

سخنان فلسفی و قصار و جملات زیبای حضرت زرتشت پیامبر ایرانی

سخنان فلسفی و قصار و جملات زیبای حضرت زرتشت

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

رفتار کن با دیگران همانطوری که توقع داری که دیگران با تو رفتار کنند

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

کسی را فریب مده تا دردمندنشوی

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

بیگناه باش تا بیم نداشته باشی سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی راستگو باش تا استقامت داشته باشی متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی چالاک باش تا هوشیار باشی

جملات حکیمانه حضرت زرتشت

دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی

جملات حکیمانه حضرت زرتشت

مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

روح خود را به خشم و کین آلوده مساز و هرگز ترشرو و بدخو مباش

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند

جملات حکیمانه حضرت زرتشت

اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

مغرور و خودپسند مباش ، زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند

جملات حکیمانه حضرت زرتشت

زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد ، که پندارتان ، کردارتان و گفتارتان نیک باشد

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

پیمان شکنی یکی از شاخه های دروغ است

جملات حکیمانه حضرت زرتشت

هر یک از شما باید در کردار نیک به دیگری سبقت جوید و از این رو زندگی خود را خوش و خرم سازد

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

انسان در گزینش خوب و بد زندگی اش آزاد است . هر زن و مردی بایستی بهترین گفتار را بشنوند و مسیر خویش را در زندگی برگزیند

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی . نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست

جملات زیبای حضرت زرتشت (ع)

وظیفه هر انسان در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است

جملات فلسفی حضرت زرتشت

هر کس باید بیاندیشد که کیست ؟ از کجا آمده است و برای چه در این جهان زندگی میکند

جملات فلسفی حضرت زرتشت

کسی که آرامش درونی دارد . با دانش و گفتار و کردار و وجدانش راستی را می افزاید.

جملات فلسفی حضرت زرتشت

بهترین ثواب راستی و بدترین گناه دروغ است.

جملات فلسفی حضرت زرتشت

ای مردم به کسی گوش دهید که دانا و طرفدار راستی باشد.

جملات فلسفی حضرت زرتشت

مردم به وسیلۀ منش پاک به تکامل و جاودانگی می رسند.

جملات فلسفی حضرت زرتشت

ای زنان و ای مردان بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید با خرد خود نیک بنگرید آنگاه هر یک از شما شخصا و با آزادی بین این دو راه نیکی و بدی یکی را برگزینید. کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ غالب نخواهد شد.

جملات فلسفی حضرت زرتشت

خوشبختی از آن کسی است که خواهان خوشبختی دیگران باشد

جملات فلسفی حضرت زرتشت

اندوه پیام آور مرگ است. انسان دانا و پرهیزگار . شاد است.

جملات فلسفی حضرت زرتشت

ای راستی . شکوهِ منش ِ پاک را از آنِ من ساز!

جملات فلسفی حضرت زرتشت

راستی یگانه فضیلت است . راستی شادمانی است . شادمانی از آن کسی است که همیشه راست گو و درست کردار است.

جملات فلسفی حضرت زرتشت

سخنی گویید که از اندیشه پاک سرچشمه گرفته است و کاری کنید که با کوشش و پارسایی از دست و بازو برآمده باشد.

جملات قصار حضرت زرتشت

هر گفتار و کرداری را با ترازوی عقل بسنجید و آن گاه اگر نیک آمد به پیروی از آن بپردازید!

جملات زیبای جملات قصار حضرت زرتشت

هومت – هوخت – هورشت ( اندیشه نیک – گفتار نیک – کردار نیک ) .

جملات قصار حضرت زرتشت

همیشه روان راستی پرستان از بهره نیک برخوردار خواهد بود.

جملات قصار حضرت زرتشت

ما خواهان آنیم از زمره ی کسانی باشیم که بشر را به شاهراه راستی راهنمایی می کند.

جملات قصار حضرت زرتشت

اگر کاری به تو تکلیف می کنند وتو در صواب یا ناصواب بودنش تردید داری . از قبولش امتناع ورز.

جملات قصار حضرت زرتشت

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است

جملات قصار حضرت زرتشت

کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی میکند

جملات قصار حضرت زرتشت

انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در ردیف گناهکاران است

جملات قصار حضرت زرتشت

انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست

جملات قصار حضرت زرتشت

بهترین زندگی دو جهان برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را سرلوحه زندگی خویش کنند

جملات قصار حضرت زرتشت

همسری که برای دخترت برگزیدی به او معرفی کن ولی انتخاب نهایی را به دست خودش بسپار

سخنان فلسفی و قصار و جملات زیبای حضرت زرتشت

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای منصور حلاج

سخنان و جملات زیبای منصور حلاج

سخنان و جملات حسین بن منصور حلاج سخنان و جملات زیبای منصور حلاج – ابوالمغیث …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت