سخنان و جملات زیبای حضرت زرتشت

سخنان و جملات حضرت زرتشت

سخنان فلسفی و قصار و جملات زیبای حضرت زرتشت یا اشوزرتشت پیامبر ایرانی

سخنان فلسفی و قصار و جملات زیبای حضرت زرتشت

کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ چیز غالب نخواهد شد

جملات زیبای حضرت زرتشت

رفتار کن با دیگران همانطوری که توقع داری که دیگران با تو رفتار کنند

جملات زیبای حضرت زرتشت ( ع )

آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی را فریب مده تا دردمند نشوی

جملات زیبای حضرت زرتشت

با مردم یگانه باش تا محرم و مشهور شوی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بیگناه باش تا بیم نداشته باشی سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی راستگو باش تا استقامت داشته باشی متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی سخی و جوانمرد باش تا آسمانی باشی چالاک باش تا هوشیار باشی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی

جملات حکیمانه حضرت زرتشت

مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی

جملات زیبای حضرت زرتشت

روح خود را به خشم و کین آلوده مساز و هرگز ترشرو و بدخو مباش

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان ندانند

جملات حکیمانه حضرت زرتشت

اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده

جملات زیبای حضرت زرتشت

سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام رسانی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری

جملات زیبای حضرت زرتشت

با هیچکس و هیچ آیینی پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد

جملات زیبای حضرت زرتشت

مغرور و خودپسند مباش . زیرا انسان چون مشک پرباد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نمی ماند

جملات حکیمانه حضرت زرتشت

زندگی شما وقتی زیبا و شیرین خواهد شد . که پندارتان . کردارتان و گفتارتان نیک باشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پیمان شکنی یکی از شاخه های دروغ است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر یک از شما باید در کردار نیک به دیگری سبقت جوید و از این رو زندگی خود را خوش و خرم سازد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خوشبخت کسی است که خوشبختی دیگران را فراهم سازد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

انسان در گزینش خوب و بد زندگی اش آزاد است . هر زن و مردی بایستی بهترین گفتار را بشنوند و مسیر خویش را در زندگی برگزیند

جملات زیبای حضرت زرتشت

بهشت و دوزخ ما در این جهان در دستان خود ماست . نیکی پاسخ نیکی است و بدی سزای بدی . نتیجه زندگی ما حاصل اعمال ماست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وظیفه هر انسان در زندگی اش کار و کوشش و آبادی و پیشرفت جهان است

جملات فلسفی حضرت زرتشت

هر کس باید بیندیشد که کیست ؟ از کجا آمده است و برای چه در این جهان زندگی میکند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که آرامش درونی دارد . با دانش و گفتار و کردار و وجدانش راستی را می افزاید.

جملات فلسفی حضرت زرتشت

بهترین ثواب راستی و بدترین گناه دروغ است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ای مردم به کسی گوش دهید که دانا و طرفدار راستی باشد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردم به وسیله منش پاک به تکامل و جاودانگی می رسند.

جملات فلسفی حضرت زرتشت

ای زنان و ای مردان بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید با خرد خود نیک بنگرید آنگاه هر یک از شما شخصا و با آزادی بین این دو راه نیکی و بدی یکی را برگزینید. کسی که بر قلب خود غلبه نکرد بر هیچ غالب نخواهد شد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خوشبختی از آن کسی است که خواهان خوشبختی دیگران باشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اندوه پیام آور مرگ است. انسان دانا و پرهیزگار . شاد است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ای راستی . شکوه منش پاک را از آن من ساز!

جملات فلسفی حضرت زرتشت

راستی یگانه فضیلت است . راستی شادمانی است . شادمانی از آن کسی است که همیشه راست گو و درست کردار است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سخنی گویید که از اندیشه پاک سرچشمه گرفته است و کاری کنید که با کوشش و پارسایی از دست و بازو برآمده باشد.

جملات قصار حضرت زرتشت

هر گفتار و کرداری را با ترازوی عقل بسنجید و آن گاه اگر نیک آمد به پیروی از آن بپردازید!

جملات زیبای جملات قصار حضرت زرتشت

هومت – هوخت – هورشت ( اندیشه نیک – گفتار نیک – کردار نیک ) .

جملات قصار حضرت زرتشت

همیشه روان راستی پرستان از بهره نیک برخوردار خواهد بود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما خواهان آنیم از زمره ی کسانی باشیم که بشر را به شاهراه راستی راهنمایی می کند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر کاری به تو تکلیف می کنند وتو در صواب یا ناصواب بودنش تردید داری . از قبولش امتناع ورز.

جملات قصار حضرت زرتشت

خداوند این جهان زیبا را برای شادی انسان در مسیر نیک آفریده است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست که در زندگی به ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و آن را ارج نهند . زیرا وجدان درونی همه انسانها آنها را به سوی کردار نیک رهنمایی میکند

جملات قصار حضرت زرتشت

انسانی که گمراهی را ببیند و او را با دانش و خرد خویش راهنمایی نکند در ردیف گناهکاران است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید . اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بهترین زندگی دو جهان برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را سرلوحه زندگی خویش کنند

جملات قصار حضرت زرتشت

همسری که برای دخترت برگزیدی به او معرفی کن ولی انتخاب نهایی را به دست خودش بسپار

جملات زیبای حضرت زرتشت

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای مادر ترزا

جملات فلسفی قصار و زیبای مادر ترزا

جملات و سخنان مادر ترزا سخنان و جملات زیبای مادر ترزا . اگنس گونجا بویاجیو …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. حسین خدایی

    ما انچه از زرتشت داریم متون گانهای اوست که بر خلاف توجمه های نسبت داده شده طبق انچه خود گانها بیان میکنند دستوراتی. هستند که خود نیک اندیش و نیک پرورده او به او الهام کرده دستوراتی از قبیل چگونگی نیایش کردن و نماز گزاردن و انجام امور نیک و ستودن کار کشاووزی و در تمام متون گانها زرتشت دوم شخص و شنونزه است نه فاعل مگر انکه دستوری را برای زیگران باز گو کوده باشد هیچگونه درخواست و یا همسخنی با با افریدگار در متون گاتها نبیت و زرتشت انرا غیر ممکن میداند پس یخنان قصار فوق به او نسبت داده شده اند جای بسی تاسف ایت که موبدان به اصطلاح زرتشتی هم نمیزانند نوشته های باز مانده از زرتشت چه میگویند انها ترجمه و نامربوطی که بارتولومه المانی با سؤء استفازه از عزم اگاهی ایرانیان به انها نسبت داده و استاد پورداوود هم با ان همه زحماتی که در اینراه متحمل شده اند ترجمه ناموبوط بارتولومه را به فاوسی برگردانده غافل از انکه ان ترجمه ها هیچ وبدی به متون گاتها و بشتها ندارند مودم فکر میکنند اگر کسی القاب استاد را یدک کشید او علامه دهر است ای کاش فرصتی پیش می امز تا من روستایی که نمیدانم زانشگاه چه جایی است به همه ثابت کنم که تمام ترجمه هایی که نا کنون به منون گاتها و یشتها نسبت داده شده نه تنها وبدی به متچن گانها ندارند باکه خلاف باور دینی خرزگرای زرتشت سخن گفته اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.