جملات زیبا فلسفی و آموزنده زنوفان – کسنوفانس

جملات زنوفان

سخنان و جملات زیبای زنوفان . کسنوفانس یا گزنفون
منتقد اجتماعی و فیلسوف اهل یونان باستان بود کــه بــه سبب شکاکیت تمام عیارش بــه دین یونانی . شــهرت دارد

سخنان و جملات زیبای زنوفان

هومروس و هسیودوس همــه چیزهایی را بــه خدایان نسبت داده اند کــه در میان آدمیان مایــه ننگ و سرزنش است: دزدی . زنا و فریب دادن یکدیگر.

جملات زیبای زنوفان

اما میرندگان ( آدمیان ) پندارند کــه خدایان زاییده شده اند و مانند ایشان جامــه . آواز و پیکر دارند.

جملات زیبای زنوفان

اما اگر گاوان . اسبان و شیران دست می داشتند و با دست هایشان نقاشی می کردند و مانند مردمان می توانستند کارها انجام دهند . اسبان شکل های خدایان را همانند اسب ها و گاوان همانند گاوان نقش می کردند و پیکر آنان را درست همانند تن هایی کــه خود دارند . می ساختند.

جملات فلسفی قصار و آموزنده زنوفان

کسی نبوده است و هرگز نخواهد بود کــه درباره خدایان و آنچــه من درباره همــه چیز می گویم . بــه یقین چیزی بداند ؛ زیرا اگر هم اتفاق افتد کــه کسی حقیقت کامل را برزبان آورد . خودش هچ چیز از آن نمی داند. اما همــه می توانند پنداری بسازند.

سخنان حکیمانه و پند آموز زنوفان

بگذار همین پنداشتــه شده ها . چیزهایی همانند حقیقت تلقی شوند.

زنوفان

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات فلسفی و زیبای اپیکور

سخنان و جملات فلسفی و زیبای اپیکور

جملات زیبای اپیکور سخنان و جملات زیبای اپیکور . اپیکور فیلسوف یونانی ۳۴۱ – ۲۷۰ …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.