سخنان و جملات زیبای زکریای رازی

سخنان و جملات زکریای رازی

سخنان و جملات زیبای زکریای رازی – ابوبکر محمد بن زکریای رازی . همه چیزدان. پزشک. فیلسوف و شیمی دان ایرانی

او به عنوان کاشف الکل. اسید سولفوریک و نفت سفید مشهور است

سخنان و جملات زیبای زکریای رازی

انسانی که هدفش خدمت به خداست. ممکن است انسان خوبی باشد. اما انسانی که هدفش خدمت به انسان باشد. حتما انسان خوبی است.

سخنان و جملات زیبای زکریای رازی

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند. دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند.

جملات فلسفی و قصار زکریای رازی

طول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود: نادانی پزشک یا نافرمانی بیمار.

جملات فلسفی و قصار زکریای رازی

با خرد بدانچه مارا برتر می سازد و زندگی ما را شیرین و گوارا می کند دست می یابیم و به خواسته ها و آرزوهای خود می رسیم.

سخنان و جملات زیبای زکریای رازی

ما اگر چه در مقام مقایسه با سقراط شایستگی عنوان فیلسوف بودن را نداریم
ولی نسبت به کسانی که از فلسفه بی بهره مانده اند شایسته است که فیلسوف شناخته شویم .

سخنان و جملات زیبای زکریای رازی

پزشک در درمان خویش. خود را به خدای بزرگ می سپارد و از او شفا و بهبود ؛ چشم دارد.

او روی توان و کارش حساب نمی کند بلکه در همگی کارهایش به خدا اعتماد می ورزد.
اگر پزشک وارونه این انجام دهد

و به خود و توانش در این پیشه و کاردانی اش بنگرد
خداوند بهبود و شفا را از او بازخواهد داشت.

سخنان و جملات زیبای زکریای رازی

آزردن موجودی زنده روا نیست مگر آنکه با آن. رنجی شدیدتر را از او دور کرده باشیم
و چون به حکم عقل و عدل آزار رساندن به دیگری روا نیست. پس آزردن خویشتن را نیز نباید روا دانست

سخنان و جملات زیبای زکریای رازی

با خرد بدانچه مارا برتر می سازد و زندگی مارا شیرین و گوارا می کند دست می یابیم و به خواسته ها و آرزوهای خود می رسیم.

به وساطت خرد است که ساختن و به کاربردن کشتی را دریافته ایم.

چنان که به سرزمین های دورمانده ای که به وسیله ی دریاها از یکدیگر جداشده اند واصل گشتیم.

پزشکی با همه ی سودهایی که برای تن دارد و تمام فنون دیگری که به آن فایده می رساند در پرتو خرد حاصل آمده است.

با خرد به چیزهایی که از ما پوشیده و نهان است پی برده ایم

شکل زمین و آسمان عظمت خورشید و ماه و دیگر اختران و ابعاد و جنبش های آنان را دانسته ایم

بر روی هم خرد چیزی است که بی آن وضع ما همانا وضع چارپایان و کودکان و دیوانگان خواهد بود

چون خرد را چنین مایه ی شکوهی است سزاوار است مقامش را به پستی نکشانیم.
از پایگاهش فرود نیاوریم
بلکه باید درهربار روی بدان نمائیم و حرمتش گذاریم و همواره بدان تکیه کنیم.

زکریای رازی

همچنین بخوانید : جملات زیبای ابو علی سینا

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای رالف والدو امرسون

جملات فلسفی قصار و زیبای رالف والدو امرسون

رالف والدو امرسون سخنان و جملات زیبای رالف والدو امرسون فیلسوف و نویسنده آمریکایی و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.