ویلیام جیمز – زندگینامه و بیوگرافی

زندگینامه و بیوگرافی ویلیام جیمز

درباره ولیام جیمز فیلسوف آمریکایی و بنیانگذار مکتب پراگماتیسم

ویلیــام جـیمـــز

ویلیام جیمز ( ۱۸۴۲–۱۹۱۰ ) فیلسوف آمریکایی و بنیانگذار مکتب پراگماتیسم بود. وی در زمینه روانشناسی و فلسفه مطالعات عمیقی داشت و به عنوان پزشک نیز به فعالیت مشغول بوده است. فلسفه پراگماتیسم وی را « عملگرایی » و یا « اصالت دادن به عمل » در زبان فارسی ترجمه کرده اند ؛ ولی در یک نگاه اجمالی ویلیام جیمز منشأ حقیقت را در « سودمند بودن » یک امر و یا قضیه می دانست. حقیقت به چیزی اطلاق می شود که «سودمند» و یا « عملی » باشد. چیزی که « سودمند » نیست نمی تواند « حقیقت » باشد. به همین منظور طرفداران این مسلک را امروزه « عملگرا » ها می نامند. در زبان روزمره به چیز و یا کسی که به منافع قابل دسترسی کوشش می کند عادتاً « پراگماتیست » می گویند

زندگی و خانواده ویلیام جیمز

ویلیام جیمز در نیویورک سیتی به دنیا آمد. پدرش هنری جیمز ( بزرگ ) عالم روحانی و پیرو فلسفه سوئدنبرگ بود. ویلیام . بزرگترین فرزند از پنج فرزند خانواده به شمار می آمد. یک خواهر و سه برادر داشت. یکی از برادرانش موسوم به جیمز ( کوچک ) رمان نویس مشهوری شد. خانواده او خانواده ای بااستعداد . استثنائی و فعال بودند. ویلیام جیمز به همراه برادر کوچکتر خود هنری جیمز موفقیت های بسیاری را کسب کردند

تحصیلات ویلیام جیمز

تحصیلات رسمی ویلیام جیمز به طور منظم صورت نگرفت. دانش اندوزی واقعی او در محیط خانواده آغاز شد زیرا دوستان هوشمند و فاضل پدرش غالباً به خانه آنان می آمدند و درباره موضوع های گوناگونی بحث و گفتگو می کردند. ویلیام جیمز در مدارس سوئیس . آلمان . فرانسه و انگلستان تحصیل کرد و علاقه خاصی به علوم طبیعی و نقاشی در او بیدار شد. در سال ۱۸۶۰ آموزش رسمی را برای نقاش شدن آغاز کرد ولی دشواری کار به او فهماند که نقاش شدن کار او نیست ؛ لذا پس از یک سال وارد دانشکده «علوم لارنس» در هاروارد شد ؛ اما در سال ۱۸۶۴ تغییر رشته داد و به دانشکده پزشکی رفت. در مأموریتی به برزیل . دچار بیماری آبله شد و از آن زمان تا اواخر عمرش این بیماری بارها عود کرد. درجه دکترای پزشکی اش را در سال ۱۸۶۹ دریافت کرد و پس از گذراندن یک دوره عود بیماری آبله . کار تدریس در دانشگاه هاروارد را آغاز کرد ؛ ابتدا آناتومی و فیزیولوژی . سپس روانشناسی و بالاخره در سال ۱۸۷۹ فلسفه تدریس کرد

کانون تفکر ویلیام جیمز

هنگامی که در سال ۱۸۷۸ ازدواج کرد . به نظر می رسید که تندرستی و روحیه فعال خود را نه تنها حفظ کرده . بلکه سالم تر و فعال تر شده است. او تدریس کرد . به شاگردانش دانش آموخت . سفرها کرد . به شهرت و آوازه رسید . و انگیزش فکری عظیمی را در محفلی از دوستان و همکاران برجسته و فاضل خود پدید آورد و نیز از محضر آنان نیز بهره ها برد. فیلسوف بزرگ عصر و زمانه اش بود. وی فلسفه پراگماتیسم را که از سوی همشهری آمریکایی اش چارلز ساندرز پیرس باب شده بود . پذیرا شد و آن را بسط و توسعه داد. در واقع ویلیام جیمز بنیانگذار مکتب پراگماتیسم می باشد.
پذیرش کثرت . سیلان و صیرورت و نامتعین بودن همه چیزها و یک دیدگاه واقع بینانه و مبتنی بر عقل موجود – نسبت به همه جنبه های تجربه بشری – در کانون تفکر او قرار دارد. اما این هرگز موجب نمی شود که فلسفه وی یکنواخت و دنیوی شود. او معتقد بود که اگر فکر و اندیشه ای مؤثر واقع شود . از نوع فکر و اندیشه واقعی است ؛ و مادامی که سبب ساز دگرگونی در زندگی شود . پرمعنا و ارزشمند خواهد بود. از نگاه او . حقیقت یک امر مطلق ثابت و تغییر ناپذیر نیست بلکه در اثر فعالیت انسان ابداع یا ایجاد می شود. علاوه بر آن . بین حقیقت و خیر پیوندی تنگاتنگ وجود دارد: آنچه حقیقت است تبدیل به خیر می شود.
دغدغه نهایی او یک امر اخلاقی است. او می خواهد روشی فلسفی را برای زندگی و نیز انسان ها ارائه دهد. شیوه زنده و با روح کلام و نوشتارش . وی را در نزد همگان محبوب کرد

آثار ویلیام جیمز

پراگماتیسم ( مذهب اصالت عمل ) . اصالت عمل نامی تازه برای برخی طرق اندیشیدن . مطالعات همگانی در فلسفه این کتاب . که در ۱۹۰۷ انتشار یافت . مجموعه ای از سخنرانی هایی است که ویلیام جیمز . در ۱۹۰۶–۱۹۰۷ ایراد کرده است. ( پراگماتیسم از کلمه یونانی « پراگما » به معنای عمل است . و کلمه ای است که نخستین بار چارلز پیرس انگلیسی در مقاله معروفش با عنوان چگونه می توان افکار خود را روشن ساخت . به کار برده است. پیرس دراین مقاله ثابت می کند که برای شکافتن یک فکر کافی است که به تعیین رفتاری که این فکر برمی انگیزد . بپردازیم ). این اصل که بیست سال بعد ویلیام جیمز بحث درباره آن را از سر می گیرد در اندک زمان به نحو گسترده ای رواج می یابد. دقیق تر بگوییم . اصطلاح «پراگماتیسم» فقط به این جریان که در دهه های آخر قرن نوزدهم مخصوصاً به همت جیمز و دیویی اروپا را فرا گرفت اطلاق می شود. جیمز از این اصل آغاز می کند که هیچ یک از نظام های فلسفی که تا این زمان پیشنهاد شده است . قانع کننده نیست . زیرا مذهب اصالت تجربه غیرانسانی و غیردینی است و مذهب اصالت عقل از صفت عینی عالم واقع غافل است. « هیچ نظریه ای نسخه مطلق واقعیت نیست » ؛ همه نظریه ها جنبه سودمندی دارند و بیشتر صورت های ذهنی سازگاری با واقعیت اند تا جلوه ها و پاسخ به معمایی که از سوی الوهیت طرح شده است. مذهب اصالت عمل تنها فلسفه ای است که در دسترس آدمی است . زیرا سعی ما در راه شناخت در هر قدم بر اثر ترجیحات و منافع و نیازهای ما تحریض و هدایت می شود. به همین جهت . جیمز به جای این که اصل فکری و عقلی کاملاً غیرشخصی را ملاک حقیقت انگارد . فلسفه ای را می پذیرد که با احتیاجات و تمنیات ما مطابقت دارد. برطبق اصول مذهب اصالت عمل . هرگاه نتایج فرضیه ای در زندگی سودمند باشد نمی توان آن را طرد کرد. بدین ترتیب در شیوه تفکر ما . امر حقیقی و درست تنها آن چیزی است که در شیوه عمل مناسب باشد. حقیقت یک تصور صفتی از این تصور نیست . بلکه حقیقت بر تصور ما «فرود می آید» . و آن گاه تصور حقیقی می شود و حقیقت خود را از حوادث می گیرد ؛ بنابراین . فلسفه امر حقیقی را مشاهده نمی کند . بلکه آن را خلق می کند: «ما قطعه ای از سنگ مرمر را دریافت می کنیم . اما مجسمه را ما خود می تراشیم.» ملاحظه می کنیم که در این شرایط . جیمز در تاریخ فلسفه تنها میان مزاجهای فردی تعارضی می بیند که از ظریف ( مذهب اصالت عقل ) به وحشی ( مذهب اصالت تجربه ) ادامه دارد ؛ بنابراین . مذهب اصالت عمل به جای جستن انسجام مطلقی سعی دارد که برخوردهای میان مکاتب مختلف را تعدیل کند. این فلسفه توانسته است نوعی عرفان ملموس باشد که معرفت را صورت ساده ای از سازگاری حیاتی می بیند ؛ با این همه . هدف آن عالی تر است و می خواهد ضابطه عمل را به مقام ضابطه عینی ارتقاء دهد. به همین جهت . فلسفه عملی به نوعی فلسفه انسانی (اومانیسم) تعبیر می شود که فرق دقیق آن برحسب آرمان زندگی فلاسفه مختلف که مبلغ آن اند . متغیر است. در نظر جیمز . این مکتب رنگ فلسفه روحی ( اسپیریتوئالیسم ) به خود گرفته است

درگذشت ویلیام جیمز

در سال ۱۸۹۹ که ویلیام جیمز سرگرم بالا رفتن از کوهی در نزدیکی خانه اش در نیوهمپشایر بود . راه بازگشت خود را گم کرد. تلاش شدید او برای یافتن راه بازگشت از کوه مزبور . موجب تشدید ناراحتی قلبی اش شد. در طول دو سال آینده . تقریباً زمین گیر بود. اما به ناگهان و در کمال حیرت . بهبود یافت و توانست به هاروارد برگردد و شغل پرمشغله تدریس را از سر گیرد.
در سال ۱۹۰۷ بازنشسته شد و در ۱۹۰۹ کتاب یک جهان کثرت گرا را انتشار داد ؛ وی در این اثر به طرز درخشانی به آثار هگل . فخنر و برگسون پرداخته است. پس از چند ماه . ناراحتی قلبی او دوباره بروز کرد و در ۲۶ اوت ۱۹۱۰ در خانه اش . واقع در نیوهمپشایر . درگذشت

اورا با ویلیام جیمز سیدیس اشتباه نگیرید اینها دو شخصیت کاملا جداگانه هستند

ویلیــام جـیمـــز

جملات زیبای ویلیــام جـیمـــز .. کلیک کنید

برچسب ها :

همچنین ببینید

برتراند راسل – زندگینامه و بیوگرافی

برتراند راسل – زندگینامه و بیوگرافی

زندگینامه برتراند راسل زندگینامه و بیوگرافی برتراند راسل – برتراند آرتور ویلیام راسل – فیلسوف …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.