مهاتما گاندی – زندگینامه و بیوگرافی

مهاتما گاندی

زندگینامه و بیوگرافی مهاتما گاندی – مهانداس کارامچاند گاندی رهبر سیاسی و معنوی هند

زندگینامه و بیوگرافی مهاتما گاندی

زندگینامه مهاتما گاندی

مهانداس کارامچاند گاندی ؛ زاده: ۲ اکتبر ۱۸۶۹ – درگذشت: ۳۰ ژانویه ۱۹۴۸ ۱۰ مهر ۱۲۴۸ – ۹ بهمن ۱۳۲۶
رهبر سیاسی و معنوی هندی ها بود که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد.
او در طول زندگیش استفاده از هر نوع ترور و خشونت برای رسیدن به مقاصد را رد می کرد.
فلسفه بی خشونتی گاندی که خود نام ساتیاگراها در سانسکریت به معنای تلاش و کوشش برای رسیدن به حقیقت ؛

تحت اللفظی : محکم گرفتن حقیقت روی بسیاری از جنبش های مقاومت بدون خشونت در سراسر جهان و تا امروز تاثیر گذارده است.
از زمانی که وی مسئولیت رهبری نبرد برای آزادی و کنگره ملی هند در سال ۱۹۱۸ ۱۲۹۶ را به عهده گرفت .
به عنوان نمادی ملی شناخته شد و میلیون ها نفر از مردم او را با لقب مهاتما یا روح بزرگ یاد می کردند.
هر چند که او از القاب افتخارآمیز بیزار بود ولی امروز هم همگی او را با نام مهاتما گاندی می شناسند.
سوای اینکه بسیاری او را به عنوان یکی از بزرگ ترین رهبران تاریخ تلقی می کنند .
مردم هند از او با عنوان پدر ملت یا باپو در هندی به معنای پدر یاد می کنند.

زادروز وی در هند به عنوان یک روز تعطیل ملی است و گاندی جایانتی نام دارد.
مهاتما گاندی توانست با استفاده از شیوه ضد خشونت نافرمانی مدنی استقلال هند را از بریتانیا بگیرد
و در نهایت دست امپراتوری بریتانیا را از هند کوتاه کند.
شیوه مقاومت آرام وی به مستعمرات دیگر هم نفوذ کرده و آنها را در راه استقلال میهن خود تشویق می کرد.

اصل ساتیاگراهای مهاتما گاندی

اصل ساتیاگراهای گاندی روی بسیاری از فعالان آزادیخواه نظیر دکتر مارتین لوتر کینگ . تنزین گیاتسو . لخ والسا . استفان بیکو . آنگ سان سو کی و نلسون ماندلا تاثیر گذاشت.
البته همه این رهبران نتوانستند کاملا به اصل سخت ضد خشونت و ضد مقاومت وی وفادار بمانند.
مهاتما گاندی همیشه می گفت که اصول او ساده هستند و از باورهای سنتی هندو به نام های ساتیا حقیقت و آهیمسا ضد خشونت گرفته شده اند.

او می گفت من چیز جدیدی ندارم که به دنیا یاد بدهم حقیقت و ضدخشونت بودن هم سن کوه ها هستند

تولد مهاتما گاندی

مهاتما گاندی در سال ۱۸۶۹ در یک خانواده هندو در گجرات هند متولد گردید.
گاندی در آغوش مادری فداکار رشد می کرد و از تاثیرات جائین گجرات . رنگ و شکل می گرفت.
او از همان سنین کودکی با مرام آسیب نرساندن به موجودات زنده خو گرفت
و به گیاهخواری . روزه داری برای خودسازی و خالص نمودن خویش و زندگی توام با گذشت اعضای فرق و مذاهب مختلف کوشش ورزید.
خانواده او از طبقه وایشا یا تجار هندی بودند.
در ماه می ۱۸۸۳ در حالیکه ۱۳ سال داشت با دختری هم سن خود ازدواج کرد ؛ والدینش هر دو آنها را اداره می کردند همسرش کاستوربا یا کاستوربای نام داشت که وی را با صدا می زدند

در آن زمان در لندن پایتخت یک کشور امپریالیستی زندگی سختی را می گذراند .
چرا که برای مادرش سوگند یاد کرده بود از خوردن گوشت . الکل و لاقیدی جنسی احتراز نماید.
اگر چه تلاش می کرد آداب و سنن انگلیسی را بیاموزد – و مثلا به کلاس آموزش رقص برود
ولی هرگز خود را به خوردن گوشت راضی نکرد اما سیر کردن خود با کلم و گیاهان دیگر هم در آن کشور ساده نبود.
زن صاحب خانه او را به یک رستوران خام خواری راهنمایی کرد. به انجمن خام خواران پیوست
و حتی به عنوان عضو کمیته آن درآمد و یک مقر محلی نیز برای آن انجمن دایر نمود.

بعدها این تجربیات گرانبهای خود را در امر سازماندهی مؤسسات به کار گرفت.

همقطاران گیاهخوار مهاتما گاندی

برخی از همقطاران گیاهخوار و خام خوار او عضو انجمن فلاسفه الهیات بودند که در سال ۱۸۷۵ تاسیس شده بود
و هدف ترویج برادری جهانی را دنبال می کرد و به مطالعه بوداگرایی و ادبیات هندو برهمنی می پرداخت.
آنان مهاتما گاندی را تشویق کردند تا به مطالعه باگاوادگیتا بپردازد. وقتی به هند بازگشت .
در امر وکالت در بمبی موفقیت چندانی نداشت و لذا به شغل پاره وقت تدریس در یک دبیرستان روی آورد.
پس از مدتی به راجکوت بازگشت وبه عریضه نویسی برای شاکیان مشغول شد ؛
ولی مجوز این کار را به او ندادند و مجبور شد کارش را تعطیل نماید.

مهاتما گاندی و تلاش برای استقلال

مهاتما گاندی برای وحدت میان مسلمانان و هندوهای کشورش یک ماه روزه گرفت
و در رژه نمک از ۱۲ مارس تا ۶ آوریل ۱۹۳۰ به همراه چند صد هزار نفر هندی
۴۰۰ کیلومتر از احمدآباد تا ساحل داندی راه پیمود تا از آب دریا نمک بگیرد
و با این عمل قانون مالیات نمک را بی اعتبار کرد.
این مبارزه با دعوت هندی ها برای تحریم کالاهای انگلیسی بود و با بازتاب جهانی روبرو شد

و نهایتا انگلیسی ها مجبور به مذاکره شدند. هندی ها با کمک روح بزرگ ( مهاتما ) در سال ۱۹۴۷ توانستند استقلال کشورشان را به دست آورند.
وظایف شخص نسبت به خود . به خانواده . به وطن و به جهان از یکدیگر جدا و مستقل نیستند.
نمی توان با زیان رساندن به خود یا خانواده خود به وطن خویش خدمت کرد.
به همین قرار نمی توان با زیان رساندن به جهان نیز به وطن خود خدمت کرد.

مهاتما گاندی و ساتیا

مهاتما گاندی زندگی خویش را وقف آشکار ساختن حقیقت یا ساتیا کرد.
او تلاش می کرد با یادگیری و درس گرفتن از اشتباهات خود و عملکرد خود به حقیقت دست یابد.
وی شرح حال زندگی خویش را تحت عنوان ماجرای تجربیات من با کشف حقیقت نوشته است.
گاندی اعلام کرد که مهمترین نبرد او تلاشی بود که برای شکست شیاطین درونی ترسها و ناامنی های خود به عمل آورده است.

گاندی خلاصه ای از اعتقادات خویش را درقالب خداوند حقیقت است مطرح نمود
و بعدها دیدگاه های خویش را اصلاح کرد و بیان داشت که حقیقت خداوند است .
او فلسفه وجودی دین را در حقیقت و عشق و رمز موفقیت را در زدودن رفتارهای نادرست در هر دین و آیین می بیند
و بر این نکته تاکید دارد که با محبت و عدم خشونت باید در پی اصلاح اجتماعی بود ؛
لذا همواره تاکید می کرد تا راه بدون خشونت سبب تسلیم افراد صاحب قدرت در مقابل قدرتمندتر از خود نشود .
باید این راه را برگزید اما اگر با خشونت بتوانند مقابل این وضعیت بایستند و تنها راه احقاق حق خشونت باشد بی هیچ تاملی باید سلاح برداشت .

من هرگز نمی پسندم که افراد شجاع بخاطر رعایت اصل عدم خشونت دربرابر نفوذ نیروهای ترسوی بد شاه فان تسلیم شوند
و از آنها بترسند که مبادا خشونت ایجاد گردد.
شجاعت فقط در خوب تیر اندازی کردن خلاصه نمی شود بلکه جلوگیری از مرگ و آماده سینه سپر کردن دربرابر گلوله دشمن هر دو از ابعاد شجاعت هستند.
در واقع در مکتب گاندی . خشونت پرهیزی نشانه شجاعت و شهامت است.

مهاتما گاندی و عدم خشونت

مفهوم عدم خشونت ( آهیما ) و عدم مقاومت در تفکر مذهبی هندی تاریخی کهن دارد
و در مضامین مذهبی هندو بودایی . جین . یهود و مسیحی و زرتشتی به کرات دیده می شود.
مهاتما گاندی درشرح فلسفه و شیوه زندگی خود در خود بیوگرافی نویسی اش چنین آورده:
وقتی ناامید می شوم بخاطر می آورم که در طول تاریخ راه حق و عشق همواره پیروز بوده است حکمرانان و قاتلان در برهه ای شکست ناپذیر جلوه می کنند ولی درنهایت همه آنها سقوط کرده اند – همیشه به این واقعیت فکر کنید.
چه فرقی می کند که مرگ وبی خانمانی و بی سرپرستی ریشه در حکومتهای استبدادی داشته باشد

یا با نام مقدس آزادی و دموکراسی ایجاد گردد ؟
ضربه در برابر ضربه و چشم در برابر چشم دنیا را کور می سازد.
من بنا به دلایل زیادی آماده مردن شده ام و نه برای کشتن.

مهاتما گاندی هرگز از مسیر منطق خود خارج نشد

گاندی در اجرای اصول مورد نظر خود هرگز از مسیر منطق خارج نشد.
در سال ۱۹۴۰ که حمله آلمان نازی به جزایر بریتانیایی اجتناب ناپذیر به نظر می رسید گاندی خطاب به مردم بریتانیا پیامی تحت عنوان عدم خشونت در جنگ و صلح چنین گفت:
دوست دارم اسلحه را زمین بگذارید چرا که کمکی برای حفظ جان و انسانیت شما نمی کند.
با سلاح برداشتن و وارد جنگ شدن هیتلر و موسولینی ها را دعوت می کنید تا وارد کشور شما شوند و داشته هایتان را به یغما ببرند.
اگر این آقایان محترم تصمیم بگیرند کشورتان را اشغال نمایند آنها را پس می زنید.

اگر شما را در بیطرفی خود رها نکردند
اگر شما را در بیطرفی خود رها نکردند آنگاه زن و مرد و کودک از خاک خود دفاع خواهید کرد و اجازه نخواهید داد به اهداف خود برسند.
حتی در ۱۹۴۶ به لوئیس فیشر حسب حال نویس گفت:
یهودیان خود را به چاقوی قصاب سپرده اند آنان باید خود را از فراز صخره ها به دریا پرتاب کنند.

عدم توسل به خشونت

اما گاندی می دانست که عدم توسل به خشونت مستلزم اعتقادی راسخ و شهامتی باور نکردنی است
که البته می دانست در همگان وجود ندارد لذا سعی می کرد به همه تفهیم کند که لازم نیست همه دست از خشونت بردارند بویژه اگر خشونت در مقابل ترس باشد :
مهاتما گاندی نمی خواست ایجاد ترس از سلاح برداشتن یا ترس از احساس ناتوانی مقابله و مقاومت را در جنبش ساتیاگراها مشاهده کند ؛
لذا در نوشته هایش آورده : قویا معتقدم هرجا بین خشونت و ترس گرفتار شدیم باید خشونت را بپذیریم.
درهر جلسه ای تاکید می کنم که تا راه بدون خشونت سبب تسلیم افراد صاحب قدرت در مقابل قدرتمندتر از خود نشود

باید این راه را برگزید اما اگر با خشونت بتوانند مقابل این وضعیت بایستند وتنها راه احقاق حق خشونت باشد بی هیچ تاملی باید سلاح برداشت
من هرگز نمی پسندم که افراد شجاع بخاطر رعایت اصل عدم خشونت دربرابر نفوذ نیروهای ترسوی بد شاه فان تسلیم شوند و از آنها بترسند که مبادا خشونت ایجاد گردد.
شجاعت فقط در خوب تیر اندازی کردن خلاصه نمی شود بلکه جلوگیری از مرگ و آماده سینه سپر کردن در برابر گلوله دشمن هر دو از ابعاد شجاعت هستند.

گیاه خواری مهاتما گاندی

گاندی در دوران کودکی گوشت خوردن را تجربه کرد.
چرا که اولا فردی کنجکاو بود و ثانیا دوست صمیمی وی شیخ مهتاب او را به خوردن گوشت ترغیب می کرد.
ایده گیاهخواری و نخوردن گوشت ریشه های عمیقی در آداب و سنن هندوها و جائین ها درهند و سرزمین مادری هند یعنی گجرات دارد

به طوریکه بسیاری از هندوها گوشت نمی خوردند و خام خوار بودند
و خانواده گاندی هم مستثنی نبود .
مهاتما گاندی پیش از رفتن به لندن برای ادامه تحصیل به مادرش . پوتلی بایی . و عمویش . بچارجی سوامی . قول داد که در لندن لب به گوشت نزند الکل مصرف نکند و درگیر بی بند وباری جنسی نشود.
او به امساک خویش پایبند ماند و به جای تلاش برای تعیین نوع خوراک به ارائه فلسفه ای همت گماشت
که در طول زندگی آنرا مبنای امور خود قرار دهد.
وقتی به سن میانسالی رسید یک خام خوار تمام عیار بود.
وی مقاله ای در این مورد نوشت که بخشهایی از آن در نشریه انجمن خام خواران لندن بنام گیاهخواری منتشر شد.

دراین ایام افراد صاحب نظر زیادی به او الهام دادند
وحتی با رئیس انجمن خام خواران لندن دکتر ژوسیا اولد فیلد دوست شد.
مهانداس جوان همچنین با مطالعه کتاب هنری استفن سالت با رهبر پیشگام گیاه خواری دیدار کرد و با او همراه شد.
گاندی زمان زیادی از حضور خود در لندن را صرف ترویج گیاهخواری کرد.
از نظر وی تغذیه گیاهی نه تنها نیازهای بدن را تامین می کرد بلکه در مقایسه با مصرف گوشت مقرون به صرفه هم بود.

خام خواری مهاتما گاندی

کما اینکه امروزه نیز گوشت در مقایسه با میوه جات . حبوبات و سایر گیاهان گرانتر است.
همچنین بسیاری از هندی های وقت که با کمی درآمد دست به گریبان بودند خام خواری را نه یک سنت روحانی صرف بلکه یک رویه عملی و مناسب می انگاشتند.
او در مدتهای طولانی روزه می گرفت و از آن بعنوان یک ابزار مبارزاتی استفاده می کرد.
با اعتصاب غذا آنقدر به مخالفان فشار می آورد تا خواسته های او را تامین کنند.
درخود بیوگرافی وی اشاره کرده است ؛
که خام خواری سرآغاز پای بندی جدی وی به آیین برهمایی بوده بدون کنترل جامعی برنوع خوراک .
وی در گام برداشتن در مسیر آئین برهما به شکست می رسید.
از آنجا که موطن گاندی . کشوری پرزبان بود و وی برای ادامه تحصیل . و سپس مبارزات خود .

به خارج از کشور نیز رفت . میزان آگاهی او از مشکل زبان بین المللی بسیار بالا بود.
گفته ها و اظهارنظرهای او در این زمینه بسیار جالب و خواندنی است.
در اینجا به اختصار نظرات او در مورد زبان فراساخته ی اسپرانتو و زبان انگلیسی آورده می شود:
من طرف دار یک تقویم واحد برای تمام دنیا . یک واحد پول مشترک برای تمامی کشورها و یک زبان کمکی
جهانی مانند اسپرانتو برای همه مردم جهان هستم.
وی در سخن رانی خود در روز ۶ فوریه ۱۹۱۶ در دانش گاه هندوی بنارس درمورد اوقات گران بهایی از زندگی جوانان که به منظور فراگیری زبان انگلیسی به هدر می رود . گفته است:

زبان ملی هندوستان

آیا انسانی هست که رؤیایش این باشد که زبان انگلیسی . زبان ملی هندوستان شود ؟
فریادهای هرگز . هرگز حاضرین . حتی اگر شده برای یک لحظه .
تصور کنید که جوانان ما باید وارد چه رقابت نابرابری در مقابل هر یک از جوانان انگلیسی شوند.
من این سعادت را داشتم تا با چند تن از اساتید دانش گاهی شهر پونه به طور خودمانی گپ بزنم.

ایشان به من اظهار کردند که هر جوان هندی .
فقط به خاطر این که دانش اش را از طریق زبان انگلیسی کسب کرده است .
حداقل شش سال باارزش از زندگی خود را از دست داده است.
این عدد را در تعداد دانش جویانی که از مدارس و کالج های ما بیرون می آیند ضرب کنید .
و خودتان ببینید که ملت ما تاکنون چند هزار سال را از دست داده است.

یک اتهامی که به ما می زنند این است که ما نوآوری و بدعت نداریم.
چطور می توانیم نوآوری داشته باشیم .
اگر باید این سال های باارزش زندگی مان را به تسلط یافتن به زبانی بیگانه اختصاص دهیم ؟
تازه در این سعی مان هم شکست می خوریم

آیین برهما مهاتما گاندی

مهاتما گاندی در سن ۳۶ سالگی از روابط جنسی کلا دست برداشت و در حالی که زن داشت از نزدیکی با وی امساک کرد.
این ایده به شدت متاثر از فلسفه برهمایی و آیین روحی و عملی پاکسازی درونی بود که عمدتا نیز با پرهیز جنسی همراه بود.
گاندی آیین برهمایی را ابزاری برای نزدیکی به خداوند و شرط اولیه خودشناسی می انگاشت
درشرح حال او اشاره شد که کوشش زیادی برای مبارزه با شهوات وغیرت داشته که مورد اخیر از غیرت به عروس دوران کودکی کاستوربا دروی شکل گرفته بود.
او امساک جنسی را یک الزام مشخص می انگاشت و آن را ابزاری برای عشق ورزیدن ونه شهوت رانی می دانست.

از دید گاندی آیین برهما به منزله کنترل حواس از طریق تفکر . کلام و عمل بود.

ساده زیستی مهاتما گاندی

گاندی مجدانه براین باور پافشاری می کرد که فردی که به جامعه خدمت می کند باید زندگی ساده ای داشته باشد
واین ساده زیستی را درآیین برهمایی جاری می انگاشت.
او با رد زندگی به شیوه غربی به روند ساده زیستی را در آفریقای جنوبی درپیش گرفت
و از آن بعنوان تلاش برای رسیدن به نقطه صفر یاد می کرد و بدین ترتیب هم در هزینه های غیر ضروری صرفه جویی می نمود
و هم ساده زیستی را دنبال می نمود.

او حتی لباسهایش را خودش می شست. در یک مورد او هدایایی را که به خاطر خدماتش به جامعه به وی اهدا شده بود . باز پس داد.
مهاتما گاندی در هر هفته یک روز را روزه سکوت سپری می کرد.
امتناع از حرف زدن را مایه آرامش درونی می انگاشت این آموزه را هم از آیین برهما
واصل موناشافتی یعنی سکوت و آرامش داشت.
در این ایام سکوت با نوشتن برروی کاغذ با دیگران ارتباط برقرار می ساخت.

گاندی از سن ۳۷ سالگی به مدت سه سال و نیم از خواندن روزنامه ها خودداری نمود واظهار می داشت
وضعیت نابهنجار جهان وامور جهانی آرامش درونی او را بهم می ریزد.
او در بازگشت به هند و اشتغال به شغل حقوقی از پوشش غربی دست برداشت
اگر چه نشان از ثروت و موفقیت داشت.

لباس فقیرترین افراد

او لباسی برتن کرد که مورد قبول فقیرترین افراد در هند بود واز پارچه تولیدی داخل موسوم به خادی استفاده می نمود.
گاندی و پیروانش پارچه لباسهایشان را از نخی که خود می رشتند تهیه می کردند
و دیگران را نیز به این کار تشویق می نمودند.
تولیدیهای صنعتی تحت تملک انگلیسی
درحالی که اکثر کارگران هندی بیکار بودند لباسهای مورد نیازشان را از تولیدیهای صنعتی تحت تملک انگلیسی ها خریداری می نمودند.

مهاتما گاندی معتقد بود چنان که هندیها لباسهای خود را خودشان با چرخ نخ ریسی بدوزند
بهتر از اینست که از پارچه فاستونی انگلیسی باشد
و با اینکار ضربه اقتصادی سنگینی بر پیکره استعمارگران انگلیسی در هند وارد خواهند آورد.
متعاقبا علامت چرخ نخ ریسی بر روی پرچم کنگره ملی هند نقش بست.
وی برای نشان دادن ساده زیستی درسراسر زندگی خود فقط یک دست هوتی می پوشید.

مهاتما گاندی یک هندو بود

گاندی یک هندو بود و تمام عمر براین آیین استوار ماند و بسیاری از اصول خویش را از هندو اقتباس نمود.
بعنوان یک هندوی عامی معتقد بود همه ادیان برابرند و در برابر تلاش هایی که برای تغییر دین وی به عمل آمد مقاومت نشان داد
او شدیدا به خدا اعتقاد داشت و لذا به مطالعه تمام ادیان بزرگ کوشش ورزید . در مورد هندوئیسم چنین می گوید:
تا آنجا که به من مربوط می شود هندوئیسم روح مرا ارضا می کند و وجود مرا سیراب می نماید.
هرگاه تردید و ناامیدی درمن قوت می گیرد و هیچ پرتو امیدی را در افق پیش روی خود مشاهده نمی کنم به باگاوادگیتا رجوع می کنم

و سطری از آن را پیدا می کنم که به من آرامش دهد.
بلافاصله لبخند بر لبانم نقش می بندد و اندوه وغم را به فراموشی می سپارم.
زندگی من مملو از تراژدی بود واگر تعالیم این کتاب نبود شاید خیلی زود از پا می افتادم.
مهاتما گاندی معتقد بود که اساس و شالوده هر دین را حقیقت وعشق تشکیل می دهد

حکم طلایی مهاتما گاندی

محبت . عدم خشونت یا همان ترکیب حکم طلایی او هرگونه تعصب کور و گم بودن رفتارهای نادرست در هر دین و آیینی را زیر سوال می برد
و به طرز خستگی ناپذیری در پی اصلاح اجتماعی برمی آمد.
برخی از اظهار نظرهای وی درمورد ادیان مختلف به شرح زیر مطرح شده اند :

لذا اگر می توانستم مسیحیت را بپذیرم و آن را بزرگ ترین و کامل ترین دین قبول کنم قطعا هندوئیسم را آنطور که الان هستم قبول نمی داشتم.
من اشکالات و نواقص هندو را می شناسم.
اگر نجاست در هندو بوده قطعا به گوشت خام مربوط می شده نه گوشت پخته.
نمی توانم سرمنشا اختلاف ادیان را درک کنم معنی اینکه چنین چیزی در قالب وداس یا کلام خدا مطرح می شود چیست ؟
اگر چیزی از جانب خداوند الهام شود پس چرا در مورد قرآن و انجیل باید تردید کرد ؟
دوستان مسیحی من سعی کردند مرا به مسیحیت سوق دهند و همین طور دوستان مسلمان من.

عبداله شیت به شدت مرا به مطالعه اسلام ترغیب می کرد البته همیشه درمورد زیبایی دین اسلام حرفهایی برای گفتن داشت.
به محض اینکه از مسیر اخلاق منحرف شویم دیگر شخصیت دینی نخواهیم داشت.
در دین چیزی وجود ندارد که از چارچوب اخلاق خارج باشد.
مثلا انسان نمی تواند دروغگو و بیرحم باشد و در عین حال مدعی شود خدا را دردرون خویش احساس می کند.
او بعدها که با سؤال آیا یک هندو بودی مواجه شد جواب داد:
آری من یک هندو هستم. همچنین یک مسیحی یک مسلمان و یک بودایی و یهودی می باشم.

مهاتما گاندی دستورهای ادیان را همسو و یکسان می دانست

گاندی بر خلاف خود آنها که با یکدیگر در تضاد بودند دستورهای این ادیان را همسو و یکسان می دانست.
البته درمباحث مطروحه دو تفاوت بارز فلسفی بین دو گروه بزرگ هندی درآن عصر را شرح داده است.
در۱۵ ژانویه ۱۹۳۴ زلزله مهیبی هند را لرزانید و خسارات و تلفات سنگینی برجای گذاشت.
گاندی این حادثه ها را نتیجه گناه افراد رده بالای هندو می دانست چرا که معتقد بود خوراکی های غیر مجاز نجس را به معابدشان برده اند.

گاندی به ترویج پرهیز از نجاست گوشت کوشش زیادی داشت
و افراد پای بند به این امساک را مردم کریشنا می نامید.
اما تاگور با این موضع گاندی مخالف بود و می گفت زمین لرزه تنها منشا طبیعی دارد
و نه اخلاقی اما سوء رفتار در معابد هندو را نیز نفی می کرد

سوء قصد به جان مهاتما گاندی

گاندی چندین بار هدف سو قصد قرار گرفت که آخرین مورد آن موفق بود.
در ۹ بهمن ۱۳۲۶ ناتورام قادسی وی را . که در سن هفتاد و نه سالگی و میان جمعیت عازم محل عبادت بود . هدف گلوله قرار داد و از پای درآورد
خبر مرگ گاندی دنیا را متعجب و متاثر کرد .
آسیایی ها مرگ کسی را که منادی استقلال آسیا بود باور نمی کردند.
در لندن تمام شخصیت های بریتانیا پیام های تسلیتی روانه هند کردند.
حتی چرچیل . دشمن دیرین گاندی هم پیامی به هند فرستاد.
پاپ پیوس دوازدهم در تجلیل از گاندی اعلام کرد او پیامبر صلح . و دوست مسیحیت بوده است.
هری ترومن رئیس جمهور ایالات متحده در سخنانی گفت : همه دنیا در عزای هند شریک است.

و نخست وزیر فرانسه ژرژ بیدو بیان کرد که همه کسانی که به برادری انسان معتقدند
در مرگ گاندی عزادارند.
اما در سفارت هند در مسکو کسی برای ذکر تسلیت نیامد.
جرج برنارد شاو در تجلیلی کوتاه از گاندی نوشت : قتل او نشان می دهد که خوب بودن چقدر خطرناک است.
بزرگترین رقیب سیاسی گاندی . محمد علی جناح در پیام تسلیتی نوشت : با مرگ جدل نتوان کرد.

مهاتما گاندی بزرگترین مردان پرورده جامعه هندو

او یکی از بزرگترین مردان پرورده جامعه هندو بود. در این میان جامعه هند . خود بزرگترین تجلیل ها از مهاتما را ترتیب دادند.
روزنامه هندوستان استاندارد تنها یک پاراگراف با حروف سیاه درشت در میانه صفحه اولش که کادر سیاهی به دورش کشیده بود قرار داد و نوشت :
گاندی جی به دست ملت خودش که بخاطر رستگاریشان زیست . کشته شد.

این دومین تصلیب تاریخ دنیا . روز جمعه اتفاق افتاد همان روزی که مسیح در یکهزار و نهصد و پانزده سال پیش . به مرگ محکوم شد. پدر . ما را ببخش

زندگینامه و بیوگرافی مهاتما گاندی

منبع : fa.wikipedia.org

همچنین بخوانید : جملات زیبای مهاتما گاندی

برچسب ها :

همچنین ببینید

زندگینامه جیمی کارتر سی و نهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه جیمی کارتر سی و نهمین رئیس جمهور آمریکا

زندگینامه جیمی کارتر زندگینامه و بیوگرافی جیمی کارتر – جیمز ارل کارتر سی و نهمین …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت