کارل مارکس – زندگینامه و بیوگرافی

کارل مارکس که بود ؟ – زندگینامه و بیوگرافی کارل هاینریش مارکس

کارل مارکس متفکر انقلابی ، فیلسوف ، جامعــه شناس ، تاریخدان ، اقتصاددان آلمانی و از تأثیرگذارترین اندیشمندان تمام اعصار

زندگینامه و بیوگرافی کارل هاینریش مارکس

کارل هاینریش مارکس زاده ۵ مــه ۱۸۱۸ در شــهر تری یر پروس – درگذشتــه ۱۴ مارس ۱۸۸۳ در لندن. انگلستان .
متفکر انقلابی. فیلسوف. جامعــه شناس. تاریخدان. اقتصاددان آلمانی
و از تأثیرگذارترین اندیشمندان تمام اعصار است.
او بــه همراه فردریش انگلس. مانیفست کمونیست ( ۱۸۴۸ ) کــه مشــهورترین رسالــه تاریخ جنبش سوسیالیستی است را منتشر کرده است.
مارکس همچنین مؤلّف سرمایــه مــهم ترین کتاب این جنبش است.
این آثار بــه همراه سایر تألیفات او و انگلس. بنیان و جوهره اصلی تفکّر مارکسیسم را تشکیل می دهد.
تاریخ همــه جوامع تا کنون. تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است.
از جملــه مشــهورترین جملات مارکس درباره تاریخ است کــه در خط اوّل مانیفست کمونیست خلاصــه شده است

زندگی و آثار و تاثیرات کارل هاینریش مارکس

کارل مارکس فرزند سوم هاینریش مارکس لوی . یک وکیل دادگستری یــهودی بود
کــه از خانواده خاخام های معروف شــهر محسوب می شد.
هاینریش مارکس لوی بــه خاطر محدودیت هایی کــه دولت پروس برای حقوق دانان یــهودی قائل شده بود
و بــه خاطر این کــه بتواند شغل خود را در دادگستری حفظ کند.
بــه شاخــه پروتستان مسیحیت گروید و از آن پس خود را هاینریش مارکس نامید.
در سال ۱۸۲۴ فرزندان وی نیز بــه مسیحیت گرویدند.
کارل مارکس در شــهر تریر دوره دبیرستان را بــه پایان رساند
و در دانشگاه شــهر بن بــه تحصیل رشتــه حقوق پرداخت.
یک سال بعد بــه برلین عزیمت کرد و در دانشگاه آن شــهر در رشتــه های فلسفــه و تاریخ بــه تحصیل ادامــه داد.
مارکس در سال ۱۸۴۱ با ارائه تز دکترای خود درباره اختلاف فلسفــه طبیعت دموکریتوس و اپیکور
تحصیلات دانشگاهی خود را از راه مکاتبــه ای در دانشگاه ینا بــه پایان رساند.
او بــه امید آن کــه بتواند در دانشگاه بن تدریس کند بــه آن شــهر رفت
ولی دولت پروس مانع اشتغال وی بــه عنوان استاد دانشگاه شد.
مارکس در این زمان بــه روزنامــه نوبنیاد لیبرالــهای جبــهــه اپوزیسیون شــهر کلن پیوست
و بــه عنوان عضو ارشد کادر تحریریــه روزنامــه مشغول بــه کار شد.
در این دوره مارکس یک هگلی بود و در برلین بــه حلقــه هگلی های چپ ( شامل برونو باوئر و دیگران ) تعلّق داشت.
در طول همین سال ها لودویگ فویرباخ نقد خود را از مذهب آغاز نموده
و بــه تبیین دیدگاه ماتریالیستی خود پرداخت.

ماتریالیسم فویرباخ

ماتریالیسم فویرباخ در سال ۱۸۴۱ در کتاب جوهر مسیحیت بــه اوج خود رسید.
دیدگاه های فویرباخ. بــه خصوص مفــهوم بیگانگی مذهبی او. تأثیر زیادی بر سیر تحوّل اندیشــه مارکس گذاشت.
این تأثیرات را می توان بــه وضوح در کتاب دست نوشتــه های اقتصادی فلسفی ۱۸۴۴
و بــه صورت پختــه تری در کتاب سرمایــه مشاهده کرد.
مارکس مبارزه عملی سیاسی و فلسفی را بــه همراه دوست نزدیکش. فردریک انگلس. آغاز کرد
و با او بود کــه یک سال پیش از انقلابات ۱۸۴۸ بیانیــه کمونیست را بــه رشتــه تحریر درآورد.
مارکس در این سال ها با محیط دانشگاهی و ایده آلیسم آلمانی و هگلی های جوان قطع رابطــه کرد
و بــه مسائل جنبش کارگری اروپا پرداخت و از ابتدا در انجمن بین الملل اول کــه در ۱۸۶۴ تأسیس شد.
نقش بازی کرد و نــهایتاً دبیر این انجمن شد.
او اوّلین جلد کتاب مشــهورش. سرمایــه. را در ۱۸۶۷ منتشر کرد.
این کتاب حاوی نظریات او در نقد اقتصاد سیاسی است.
کارل عاشق دختری شد و با پدرش قــهر کرد و با معشوقــه اش بــه پاریس و سپس لندن رفت.
او بیش از ۳۰ سال آخر عمر را در لندن و در تبعید گذراند و همان جا درگذشت.
عقاید وی کــه در زمان خودش نیز طرفداران بسیاری یافتند.
پس از مرگ توسّط افراد بیشتری تبلیغ می شدند.
با پیروزی و قدرت گیری بلشویکــها در روسیــه در ۱۹۱۷ طرفداران کمونیسم و مارکسیسم در همــه جای دنیا رشد کردند
و چند سال پس از جنگ جــهانی دوم. یک سوم مردم دنیا حکومت های مارکسیست داشتند.
رابطــه این مارکسیست های متعدّد با اندیشــه مارکس مورد اختلاف نظر است.
خود مارکس یک بار در مورد دیدگاه های حزبی سوسیال دموکراتیک در فرانســه کــه خود را مارکسیست می دانست. گفت:
خوبست حداقل می دانم کــه من مارکسیست نیستم!

بزرگترین متفکر هزاره دوم کارل مارکس

در یک نظرخواهی از شنوندگان رادیو ۴ ( ایستگاه رادیویی متعلّق بــه رادیوی بی بی سی انگلستان در سال ۲۰۰۵ ) .
کارل مارکس بــه عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم انتخاب شد.
پیشتر در آغاز هزاره جدید کاری مشابــه توسّط وب گاه انگلیسی زبان بی بی سی انجام گرفتــه بود
کــه ۲ میلیون نفر از مردم کشورهای گوناگون از سرتاسر جــهان در این نظرخواهی شرکت کرده
و از میان اندیشمندان هزاره. کارل مارکس مقام نخست را یافت
و آلبرت انیشتین و آیزاک نیوتون با فاصلــه ای بسیار از او بــه عنوان نفرات دوم و سوم انتخاب شدند.
برتراند راسل. فیلسوف مشــهور انگلیسی بر این عقیده است کــه مارکس از یک جــهت مانند هاجسکین محصول رادیکالــهای فلسفی است.
و مذهب عقلانی آنــها و مخالفتشان را با رمانتیکــها ادامــه می دهد ؛
از جــهت دیگر احیا کننده مجدد فلسفــه مادی است.
مارکس تعبیر تازه ای از این فلسفــه بــه دست داده و میان آن و تاریخ بشر رابطــه جدیدی برقرار کرده است.
باز از جــهت دیگر. مارکس آخرین فرد سلسلــه دستگاه سازان بزرگ و جانشین هگل است ؛
و مانند هگل بــه یک فرمول عقلانی کــه سیر تکامل نوع بشر را خلاصــه می کند اعتقاد دارد.
تأکید بر هر کدام از این جــهات بــه قیمت فراموش کردن جــهات دیگر منظره مخدوشی از فلسفــه مارکس بــه دست خواهد داد

فریدریش انگلس. در مراسم تشییع کارل مارکس

فریدریش انگلس. در مراسم تشییع کارل هاینریش مارکس میگوید
در ساعت دو و چــهل و پنج دقیقــه بعداز ظــهر چــهاردهم مارس.
بزرگ ترین اندیشمند معاصر. از اندیشیدن بازایستاد.
تنــها دو دقیقــه تنــهایش گذاشتــه بودیم. در بازگشت او را در صندلی راحتی اش دیدیم کــه آرام. بسیار آرام. آرمیده بود
و افسوس کــه آرامشی بود ماندگار.
با درگذشت او. پرولتاریای مبارز اروپا و آمریکا. اندیشمند بزرگی را از دست داد کــه فقدان او جبران ناپذیر است.
با گذشت زمان. فقدان این جان پرشور. ژرفتر و گسترده تر درک خواهد شد.
درست همان طور کــه داروین قانون تکامل یا ماهیت موجود زنده را کشف کرد
مارکس نیز قانون تکامل تاریخ انسانی را کشف نمود
کارل مارکس زمانی جــهان را ترک گفت کــه میلیون ها کارگر انقلابی. از معدن های سیبری تا کالیفرنیا. از اروپا تا آمریکا. عاشقانــه دوستش داشتند
و در فقدانش سوگوار شدند. با صراحت می گویم: گرچــه این انسان. مخالفان بسیاری داشت.
اما هیچ کس را با شخصیت وی خصومتی نبود.

زندگینامه و بیوگرافی کارل هاینریش مارکس

جملات زیبای کارل مارکس .. کلیک کنید

منبع : fa.wikipedia.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

فریدریش نیچه – زندگینامه و بیوگرافی فریدریش نیچه

فریدریش نیچه – زندگینامه و بیوگرافی فریدریش نیچه

زندگینامه فریدریش نیچه زندگینامه و بیوگرافی فریدریش نیچه – فریدریش ویلهِلم نیچه فیلسوف ، شاعر …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.