آرتور شوپنهاور – زندگینامه و بیوگرافی آرتور شوپنهاور

آرتور شوپنهاور

زندگینامه و بیوگرافی آرتور شوپنهاور فیلسوف پرنفوذ تاریخ آلمانی در حوزه اخلاق . هنر . ادبیات معاصر و روانشناسی جدید

زندگینامه و بیوگرافی آرتور شوپنهاور

آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی یکی از بزرگترین فلاسفه اروپا و فیلسوف پرنفوذ تاریخ

در حوزه اخلاق – هنر – ادبیات معاصر و روانشناسی جدید است
او در شهر دانزیگ در پادشاهی پروس ( گدانسک در لهستان امروزی ) از پدری هلندی و مادری آلمانی زاده شد
پدرش بازرگان و با بضاعت بود اما او رغبتی به تجارت نداشت و به تحصیل علم بیشتر علاقه می ورزید
شوپنهاور ۱۷ سال بیشتر نداشت که پدرش خودکشی کرد و بعد از آن مادرش به وایمار رفت

مادر وی نویسنده بود اما به پسر مهری نداشت و به زودی مادر و پسر از هم جدا شدند
وی در حقیقت مهر مادری را نچشیده بود و البته این امر در عقاید او مؤثر افتاده بود
شوپنهاور با ازدواج مجدد مادرش مخالف بود و همین امر باعث شد فلسفه او حاوی عقایدی نیمه حقیقی در مورد زنان باشد
رابطه مادر و فرزند مدتی رسمی و بدور از نزاع بود

اما مادرش که از گوته شنیده بود او مردی بزرگ خواهد شد با انداختن او از پله ها به رابطه مادر و فرزندی پایان داد

آرتور شوپنهاور و آموختن طب

در دانشگاه نخست به آموختن طب پرداخت و سپس به علوم طبیعی مشغول گشت و آنگاه به فلسفه روی آورد
در سال ۱۸۱۳ م
با نوشتن رساله ای در فلسفه از دانشگاه ینا درجه دکتری گرفت
وی به تحصیل معاش احتیاج چندانی نداشت٬اما طالب نام و شهرت بود
خواست معلمی کند اما حوزه درسش رونق چندانی نیافت و آن را بر مخالفت باطنی هگل حمل کرد

در سی سالگی ( ۱۸۱۸ م ) کتاب مهم خود را به نام جهان اراده و نمایش است ( جهان همچون اراده و تصور ) منتشر کرد
اما این کتاب هم مورد توجه قرار نگرفت و شوپنهاور از فاضلان معاصر خود سخت رنجید
شانزده سال پس از انتشار کتاب به شوپنهاور اطلاع دادند قسمت اعظم نسخ چاپی کتاب را به جای کاغذ باطله فروخته اند
طبیعتی بی آرام و متزلزل و پر از سو ظن داشت و عصبانی بود
متاهل نشد و زندگانی را به تنهایی به سر برد
چند کتاب دیگر هم تالیف نمود که چندان چیزی بر مطالب اصلی ترین کتابش نیفزود
در سالهای آخر عمر کم کم اشتهار یافته بود و پس از مرگ٬شهرتش قوت گرفت

فلیسوف های مشهور معاصر آرتور شوپنهاور

آرتور شوپنهاور با گوته نویسنده آلمانی و هگل فلیسوف مشهور معاصر و با اولی دوست بود

و چندی بعد به وسیله یک هندو از عقاید بودائیان آگاهی یافت
و پس از تجسس و تفکر زیاد به آئین بودایی اعتقاد کامل یافت
او را در سال ۱۸۲۲ به عنوان استادیار به دانشگاه برلین دعوت کردند
او همان ساعات هگل را برای تدریس انتخاب کرد
و این کار باعث شرکت نکردن دانشجویان در کلاس او شد
به همین دلیل استعفاء داد و هجونامه ای بر ضد هگل نوشت

هیچ زمانی برای فلسفه ناسازگارتر از آن نیست که آن را برای اغراض سیاسی به کار برند و وسیله امرار معیشت سازند
دیگر کسی با این قول معروف مخالفت نمی کند که اول زندگی بعد فلسفه
این آقایان می خواهند زندگی کنند آن هم از راه فلسفه
و حتی می خواهند زن و فرزندانشان از این راه نان بخورند
نغمه من برای کسی آواز می خوانم که نان مرا بدهد همه جا حکومت می کند
قدما می گفتند که تحصیل پول از راه فلسفه کار سوفسطاییان است
آنچه با پول به دست می آید چیز مبتذلی بیش نیست
ممکن نیست در عصری که بیست سال تمام هگل ( این کالیبان صحنه معنویات ) را مانند بزرگترین فلاسفه تقدیر و ستایش می کنند

برای او ارزشی واقعی که محسود دیگرانش سازد قائل شوند
بلکه بر عکس
حقیقت همواره در میان عده قلیل پیدا می شود و باید با آرامی و فروتنی منتظر بود تا این عده معدود که از حقیقت لذت می برند
پیدا شوند
زندگی کوتاه است ولی حقیقت دورتر می رود و بیشتر عمر می کند ؛ بگذار تا حقیقت را بگوییم

شیوع بیماری وبا

شوپنهاور با شیوع بیماری وبا ؛ برلین را به مقصد فرانکفورت ترک کرد و تا آخر عمر در همان جا ماند
وی تا آخر عمر ازدواج نکرد و ازدواج را مسئولیتی احمقانه می دانست
مردی که شجاعانه پیشتازی فکری را بر عهده داشت
در ۲۷ سال آخر عمرش یک برنامه کاری خودساخته و سخت مثل برنامه زندانیان برای خودش طراحی کرد
او هر روز ساعت هفت بیدار می شد
حمام می کرد و بدون اینکه صبحانه بخورد بی وقفه تا ظهر می نوشت
سپس فلوت می زد او این کار را خیلی خوب انجام می داد اما تنها برای لذت بردن خودش می نواخت

و خود را به یک نهار گران قیمت در بهترین هتل فرانکفورت که انگلیشر هوف نام داشت مهمان می کرد
نهار خوردن او خیلی طول می کشید و اغلب تنها نهار می خورد اما گاهی هم با مهمانان خارجی فرهیخته هتل یا افسران ارتش گپ و گفتی می کرد
او سپس به کتابخانه می رفت تا روزنامه ها را – ترجیحا تایمز لندن – بخواند
سپس یکی از پودل هایش – معمولا آن یکی که نام سانسکریت آتمن داشت – را برمی داشت و قدم می زد
وقتی تنهاتر شد
هنگام راه رفتن با خودش غر و لند می کرد
بعد از قدم زنی و پیش از برگشت به خانه امکان داشت تنهایی به یک سالن اجرای موسیقی و یا کنسرت برود

اگر در طول روز حرف زدن با دیگران او را خسته کرده بود در را روی هیچ کس باز نمی کرد و ساعت ده شب هم می خوابید

آرتور شوپنهاور از دید نیچه

فریدریش نیچه در مورد او می گوید: مطلقا تنها بود و کمترین دوستی نداشت و فاصله میان یک و هیچ لایتناهی است
و یا: هیچ چیز متفکرین آلمان را به اندازه عدم شباهتی که میان شوپنهاور و آنان بود رنج نداد

اندیشه آرتور شوپنهاور

او نه به روح معتقد است نه به ماده بلکه به جهان موجود علاقه دارد
او بیشتر فلاسفه را مورد تمسخر قرار می دهد و می گوید فلسفه نباید با جملات پیچیده آمیخته گردد

زیرا که همه مردم باید به فلسفه آگاهی کامل داشته باشند
کار انسان نباید تفکر درباره آن پدیده هایی باشد که تاکنون کسی به آنها پی نبرده است
بلکه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد که در برابر دیدگان همه قرار دارد
ولی کسی به آنها نپرداخته است
کتاب معروف شوپنهاور چنین آغاز می شود: جهان تصور من است
این کتاب را به سمفونی ای در چهار موومان تشبیه می کنند
هرکدام از آن ها دارای فضای خاص خود است
این کتاب با بحثی انتزاعی در باب نسبت ما با جهانی که تجربه اش می کنیم آن گونه که که آن را به خود باز می نماییم آغاز می شود

دربخش دوم به این که واقعیتی ژرف تر از جهانی که علم توصیفش می کند اشاره می کند

زمانی که می توانیم به این جهان ( جهان همچون اراده ) نظری اجمالی بیندازیم که حرکات جسمانی ناشی از اراده خود را در نظر آوریم
بخش سوم بحثی است خوش بینانه در باب هنر
در این جا شوپنهاور ادعا می کند که هنر می تواند گریز گاهی باشد از شر اراده بی امان

و در عین حال از ابعاد واقعیت ژرف تر ( جهان همچون اراده ) پرده بردارد
بدبینی تیره ناکی بخش چهارم را فرا گرفته
در این بخش شوپنهاور شرح می دهد که چرا ما به موجب سرشت خویش محکوم به رنج کشیدنیم
با این همه اگر حاضر شویم زاهدانه روزگار بگذرانیم و از امیال خویش دست بشوییم باری کور سوی امیدی هست

مرگ ناگهانی آرتور شوپنهاور

شوپنهاور در ۲۱ سپتامبر ۱۸۶۰ در ۷۲ سالگی و در حالیکه به خوردن صبحانه مشغول بود و سالم به نظر می رسید
درگذشت

زندگینامه و بیوگرافی آرتور شوپنهاور

همچنین بخوانید : جملات زیبای آرتور شوپنهاور

برچسب ها :

همچنین ببینید

ایمانوئل کانت – زندگینامه و بیوگرافی

ایمانوئل کانت – زندگینامه و بیوگرافی

ایمانوئل کانت زندگینامه و بیوگرافی ایمانوئل کانت چهره محوری در فلسفه جدید ایمانوئل کانت ( …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.