جملات فلسفی قصار و زیبای پاراماهانسا یوگاناندا

جملات و سخنان پاراماهانسا یوگاناندا

سخنان و جملات زیبای پاراماهانسا یوگاناندا

پاراماهانسا یوگاناندا – پاراماهانزا یوگاناندا یوگی و گورویی هندی

سخنان و جملات زیبای پاراماهانسا یوگاناندا

جملات زیبای پاراماهانسا یوگاناندا

با من دعا کنید مرا تبرک ده تا با طلوع بیداری بخش تمامی جان ها و جان خود را بیدار کرده و آنها رو بسوی تو بیاورم

سخنان زیبای پاراماهانسا یوگاناندا

به محظ اینکه ذهن خودم را عوض میکنم همه چیز را مانند فیلم سینمایی میبینم

جملات قصار پاراماهانسا یوگاناندا

به اتاق خود برو و در را ببند – هیچ سرو صدایی نکن بنشین و با خدا صحبت کن تمرین مدیتیشن کن .

بگذار که ذهن تو آنقدر قوی شود که دفعه ی بعدی که برای مدیتیشن می نشینی

نباید برای آن تلاش بکنی ذهن تو فوراً بر او متمرکز خواهد شد

اگر در آغاز تلاشی بزرگ برای غلبه یافتن بر بی قراری روحی نکنی

هر بار که مدیتیشن می کنی در طول سال ها مشکل خواهی داشت

اما اگر آن تلاش عالی را در آغاز انجام دهی به زودی خوشحال و آزاد خواهی شد

جملات قصار پاراماهانسا یوگاناندا

آرام بودن را بیاموزید تا همیشه خوشحال باشید

جملات زیبای پاراماهانسا یوگاناندا

هنگامی که دیگران به درستی شما را درک نمی کنند خداوند شما را درک می کند .

او عاشقی است که همواره شما را دلگرم می نماید

بدون توجه به اینکه مرتکب چه خطاهایی شده اید

سایرین تنها لحظه ای اظهار مهر می کنند و سپس شما را از یاد می برند

اما او هیچگاه رهایتان نمی کند .

خداوند هر روز از طرق بی شماری خواهان عشق شماست اگر او را نپذیرید مجازاتتان نمی کند .

اما شما خودتان خود را مجازات می کنید

دریابید : آنکه تسلیم خداوند است همه چیز تسلیم اوست

سخنان زیبای پاراماهانسا یوگاناندا

بشر در جستجوی پایدار و ابدی برای چیز دیگری است كه امیدوار است برایش شادی كامل و بی منتها به ارمغان آورد

برای آن عده از افرادی كه جستجو كرده و خدا را یافته اند جستجو به پایان رسیده است .

ذات احدیت آن چیز دیگرِ است

جملات حکیمانه پاراماهانسا یوگاناندا

حس شفقت داشتن نسبت به همه موجودات . برای شناخت حق ضروری است

چون خود حق هم سرشار و لبریز از این کیفیت است

آنهایی که قلب رئوف و مهربانی دارند . می توانند خود را جای دیگران بگذارند

درد آن ها را احساس کنند و در صدد رفع آن برآیند

سخنان زیبای پاراماهانسا یوگاناندا

عشق الهی توصیف کردنی نیست اما وقتی که قلب آدمی پالایش می شود

و آرام می گیرد می توان این عشق را احساس کرد .

وقتی ذهن و احساس . متوجه درون و باطن می شود آدمی شعف و سرور الهی را احساس می کند

لذات حواس پنج گانه دوامی ندارد .

اما سرور الهی ابدی و بی نظیر است

جملات حکیمانه پاراماهانسا یوگاناندا

اگر پروردگار را بدون هیچ قید و شرطی دوست داشته باشید

او هم قلب شما را از عشق بدون قید و شرطی که نسبت به همه انسان ها دارد . لبریز می سازد

کسی که در زندان من و مال من محصور است معلوم است که خدای همه جا حاضری را که در انسان و همه موجودات زنده مأوا دارد .

هنوز کشف نکرده است

جملات زیبای پاراماهانسا یوگاناندا

شما باید پیش از آنکه در مورد هر مطلب مهمی تصمیم بگیرید در سکوت به مراقبه بپردازید

و از خداوند طلب دعای خیر کنید .

در چنین حالتی قدرت خداوند در نهان قدرت شما است در نهان ذهن شما ذهن حضرت حق است .

و در پس اراده شما اراده او در عمل است

جملات ارزشمند پاراماهانسا یوگاناندا

شما برای انجام یک ماموریت الهی به زمین فرستاده شده اید ببینید چقدر این امر مهم است

نگذارید این من ناچیز مانعی بر سر راه دستیابی شما به هدف لایتناهی باشد

جملات ارزشمند پاراماهانسا یوگاناندا

کارهای زیادی متقبل می شوم . اما هرگز احساس نمی کنم که تحمیلی است .

زیرا همه کارها را برای خدا انجام می دهم

سخنان زیبای پاراماهانسا یوگاناندا

به یاد داشته باشید که وقتی برای آرزویی خوب تلاش می کنید خداوند شما را هدایت می کند

و شما را برای آن تلاش ارزنده برمی انگیزد

سرنوشت چیست ؟

سرنوشت چیست ؟ آیا سرنوشت یک نیروی اسرارآمیز و سازش ناپذیر برونی است که بر تقدیر انسان حاکم است ؟

تأثیر چنین مفهومی در بسیاری این بوده است که فکر کنند هرچه هست همان است و نمی توان راجع به آن کاری کرد

سرنوشت حکمی نیست که از پیش مقرر شده باشد .

اما تحت قانون علیت . یا کارما . توسط خود شما تعیین می گردد

خداوند به شما اختیار عمل داده است ؛ اما قانون علیت بر حسب کیفیت کردار شما نتیجه آن را معین می سازد

بدین سان هر عملی نتیجه علی یا تأثیر خاص خود می شود

وقتی عمل خاصی را به تحرک درآورید نتیجه یا تأثیرش هماهنگی متقابل و اجتناب ناپذیر با آن عمل خواهد داشت

کردار چه خوب باشد و چه بد دارای عواقب واکنشی است

بنابراین شما روز به روز دارید عللی را می آفرینید که تعین کننده سرنوشت تان خواهد شد

شناخت حق

شناخت حق به منزله شركت در تشییع جنازه تمام غم و اندوه ها است

جملات زیبای پاراماهانسا یوگاناندا

با وجود تمامی گناهانی که در گذشته مرتکب شده اید خود را گناهکار نخوانید

همیشه به خود تاکید کنید که موجودی الهی هستید

به محض احساس گناه ذهن این برداشت را به عنوان واقعیت می پزیرد

و دیگر نمی توانید خود را الهی بدانید

خداوند این خطاها را علیه شما به کار نمی گیرد فقط از شما می خواهد همان خطاها را تکرار نکنید

همه روحها برابرند

همه روحها برابرند تنها تفاوت میان من و شما این است که من سعی کردم

و به خداوند نشان دادم که به او عشق می ورزم

و او به سویم آمد عشق آهنربایی است که خداوند نمی تواند از آن بگریزد

فیلم سینمائی آفرینش

دنیا به وجود آمده تا ما را سرگرم کند نه اینکه شکنجه دهد

هرچند که ظاهرا درحال شکنجه ماست

خداوند فیلم سینمائی آفرینش دستگاه خلقت را بسیار پیچیده و مملو از تضادهای خوب و بد ساخته است

چندبار اتفاق افتاده که به دیدن فیلمی جنائی رفته اید و هنگام بازگشت گفته اید : فیلم جالبی بود

سعی کنید به فیلم زندگی با همین احساس ساده نگاه کنید

اکثر افراد که امروز روی زمین زندگی می کنند صدسال پیش اینجا نبوده اند

عده ای پیش از ما اینجا بوده اند و ما که اکنون اینجائیم صدسال دیگر اینجا نخواهیم بود

همه خواهیم رفت و نسل بعد حتی اسمی هم از ما بر زبان نخواهد آورد

آنها هم چنین سرنوشتی خواهند داشت . این قانون این کره خاکی ست

سخنان زیبای پاراماهانسا یوگاناندا

ما از مرگ به دلیل رنج ناشی از آن ناشناختگی اش و اینکه ممکن است به دست فراموشی سپرده شویم هراس داریم .

این فکر اشتباه است هراس از مرگ برای چیست ؟

مرگ برای رهایی ما می آید شما نباید آرزوی مرگ داشته باشید

اما باید با درک این واقعیت که مرگ رهایی ما از رنج و سختی هاست آرام بگیرید

مرگ نوعی بازنشستگی پس از کار پر مشقت زندگیست

نگران هیچ چیز نیستید

لحظه ای تصور کنید که دیگر نگران هیچ چیز نیستید . آیا احساس خوبی نیست ؟

جملات زیبای پاراماهانسا یوگاناندا

بگذار مدیتیشن کنیم تا مسیح لایتناهی را که در قلب خود ما حاکم است درک کنیم

بگذار تا یاد بگیریم آنانی که ما را دوست ندارند دوست بداریم

و آنانی که زشتی بر ضد ما می کنند بیامرزیم

بگذار که همه ی مرزهای ذهنی رنگ . کیش و ملیت را شکسته

و همه – حتی برادران جاندار و جماد خود را

در دست های بی انتهای همه در بر گیرنده ی آگاهی مسیحایی خود پذیرا گردیم

این یک جشن راستین و واقعی از آمدن مسیح بر روی این کره ی خاکی خواهد بود

سخنان و جملات زیبا فلسفی قصار ارزشمند و آموزنده پاراماهانسا یوگاناندا

سخنان فلسفی قصار و آموزنده زیبای پاراماهانسا یوگاناندا

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای چارلز کولی

سخنان و جملات زیبای چارلز کولی

جملات زیبای چارلز کولی سخنان و جملات زیبای چارلز کولی . چارلز هورتون کولی جامعــه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. انسان در جستجوی جاودانگی ، کتابی است که طی آن رهنمودهایی از پاراماهانسا یوگاناندا ( 1893 ـ 1952 ) در باب سعادت و نیل به موفقیت در زندگی فراهم آمده است . نگارنده در این کتاب با اشاره به اهمیت و نقش حضور خداوند در زندگی انسان اذعان می دارد : خداوند وجود دارد و هر جوینده ای که صمیمانه و خالصانه او را جستجو کند ، وی را خواهد یافت. انسان بدون دریافت قدرت و نیرو از کردگار بزرگ ، خالی از حیات است و قدرت عمل ، اندیشه و احساس ندارد. عناوین برخی از مطالب کتاب بدین قرار است : سالکان ابتدا چگونه حق را یافتند ، فطرت نامنتهای خداوند ، دعاهای مستجاب شده ، خودشناسی معیار مذهب ، همه شادی ها در خداوند است ، بر بدخلقی ها غلبه کنید ، آیا مسیح ظهوری مجدد خواهد داشت ، ده فرمان : قوانین جاودان شادمانی و هدف از زندگی صرفا شناخت حق است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.