سخنان حکیمانه و پند آموز و زیبا

سخنان ارزشمند و زیبای فلاسفه و افراد مشهور و نامی

بر روی نام روبروی سخنان کلیک کنید تا مجموعه کامل سخنان هر شخص را مشاهده کنید

سخنان ارزشمند و زیبای فلاسفه

یک دانشمند حتی برای عشق زمینی هم وقت ندارد!او نه رهبر است نه فرمانبردار . او کمال بخش نیست سرآغاز هم نیست . او فردی بی خویشتن است فردریش نیچه

*****************************

همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم حاضر نیستم آقای کسی باشم کسانی که مخالف آزادی دیگرانند . خود لیاقت آزادی را ندارند آبراهـــام لینکلــــن

*****************************

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم آرتـــور شوپنهـــاور

*****************************

همه انسانها به طور یکسان محکوم اند که روزی بمیرند ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است آلبــــر کامــــو

*****************************

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی ابو علی سینا

*****************************

سعی نکن انسان موفقی باشی بلکه سعی کن انسان ارزشمندی باشی آلبــــرت انیشتیـــــــن

*****************************

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است افـــلاطــــون

*****************************

محبت آمیزترین واژه در دنیا واژه ی نامهربانانه ای است که هرگز بازگو نشود مـــادر تـــرزا

*****************************

گرگ پیر تا زمانی که قدرت آن را دارد که طعمه ای به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام است آنــــدره مــــوروا

*****************************

بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری آندره ژید

*****************************

فریبکار و بد اندیش ، هیچ پایگاهی نخواهد داشت ، آخرین و ترسناکترین آموزه اش تنهاییست حکیم ارد بزرگ

*****************************

موفقیت . توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است وینستــــون چرچیـــــل

*****************************

انسان نه فقط احمق ترین حیوانات است ، بلکه درنده ترین و شریر ترین آنهاست صـــادق هــــدایت

*****************************

دوست داشتن کسی که لایق محبت نیست اسراف محبت است دکتــر علــی شریعتـــی

*****************************

فقط در عشق است که آدم . دوستش را خوب می شناسد کریستــــین بوبـــن

*****************************

سخت است همزیستی دائم با کسانی که دغدغه هایت را نمی فهمند اما عزیزان تواَند گابریل گارسیا مارکز

*****************************

زندگی نسبت به کسی که رویای خود را دنبال کند بخشنده است پائولـــو کــوئیلـــو

*****************************

دین من بسیار ساده است . دین من مهربانی است دالایی لامـــــا

*****************************

اگر به شما عشق ورزیده می شود عشق بورزید و شایسته این عشق باشید بنجــامیـــن فـــرانکلیــــن

*****************************

زمانی که قلب . لب به سخن می گشاید شایسته نیست که خِرد خُرده بگیرد میلان کوندرا

*****************************

تنها برخی از مردم باران را حس می کنند بقیه فقط خیس می شوند بـــابــــ مارلـــــی

*****************************

خردمند آنچه را که میداند نمیگوید و آنچه را که بگوید میداند ارســــطو

*****************************

خود را با هوس نزدیک مکن که خرد از تو روی بر می تابد بزرگمهر

*****************************

مردی نیک بخت است که از هر کار نادرستی که از او سر بزند ، تجربه ای تازه به دست آورد سقــــراط

*****************************

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند کوروش کبیر

*****************************

مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند گــــوته

*****************************

گل را می توان زیر پا له کرد . ولی بوی عطر آنرا نمی توان در فضا کُشت فرانســـــوا ولتـــــــر

*****************************

به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق چون تشنه عشق روزی سیراب می شود ویکتور هوگو

*****************************

اگر کسی را دوست داری رهایش کن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده ویلیام شکسپیر

*****************************

دانش بی اندیشه دام است و اندیشه بی دانش بلا کنفـــوسیــــوس

*****************************

تواضع یعنی تحمل رنج و زحمتی مداوم در راه خدمت به بشریت خداوند همیشه حاضر و ناظر است ماهاتما گاندی

*****************************

مهم نیست چه مدرکى دارید مهم این است که چه درکى داریدژان دو لا برویر

*****************************

شکست خوردن ناراحتی ندارد آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یک احمق بسازد چارلـــی چاپلــــین

*****************************

امید همان قدر برای انسانها اهمیت دارد که بال برای پرندگان تومـــاس ادیســـــون

*****************************

تقلید خطری است جدی ، که چشمه های نبوغ را ، خشک می کند پروفســــور حســـابــی

*****************************

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام آمده ام تا کارهای بزرگ انجام بدهم بتهوون

*****************************

به پیش می رویم تا آنچه را زمین و دریا هرگز به ما نداده اند به دست آوریم والــــت ویتمــــن

*****************************

هیچ کس آزاد نیست تا زمانی که امپراتوری خود را به دست آورد. فیثاغورث

*****************************

انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است ژان ژاکــ روســـو

*****************************

اگر از خطاهای خود درس نگیریم ، ممکن است در آینده نیز آنها را تکرار کنیم آنتـــونــی رابینـــز

*****************************

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم ، تمام هستی کامل و منور شد بودا

*****************************

هرگز به احساساتی که در برخورد اول با کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید آناتـــــول فرانــــــس

*****************************

با خود به خوبی رفتار کنید تا جهان با شما به نیکی رفتار کند آنـــدرو متیـــوس

*****************************

بخشندگی را از گل بیاموز؛ زیرا حتی ته کفشی را که لگدمالش می کند خوشبو می سازد د اونــوره دو بالــزاکـــ

*****************************

شعار روشنگری این است که توانایی دنبال کردن فهم خود را داشته باش ایمــانوئل کــانت

*****************************

دو درصد از مردم فکر میکنند ، سه درصد فکر می کنند که فکر می کنند و نود و پنج درصد بقیه حاضرند بمیرند، اما فکر نکنند جرج برنارد شاو

*****************************

ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده ، هرگز ناامید نمی شو پـرمــودا باتــــرا

*****************************

همیشه با این فرض و گمان آغاز کنید که هرچه بخواهید می توانید به دست آورید جــک کنفیلـــد

*****************************

از درستی و راستی خود ، همانند یک چیز مقدس نگاهبانی کنید رالــف والــدو امــرســون

*****************************

اندوه ، ناشی از آنچه به سر ما می آید نیست ، بلکه از آنچه در درون ما روی می دهد بوجود می آید جی پی واسوانی

*****************************

آرام بودن را بیاموزید تا همیشه خوشحال باشید پاراماهانزا یوگاناندا

*****************************

هرکس ارزش پیروزی را نداند . به شکست خواهد رسید مــوریــس متـرلینـگ

*****************************

زندگی . چیزی جز مبارزه میان عاطفه و عقل نیست مارک تواین

*****************************

آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد ، آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند رابیندرانات تاگور

*****************************

روح خود را به خشم و کین آلوده مساز و هرگز ترشرو و بدخو مباش حضـرت زرتشت

*****************************

مبادا از روی دلسوزی در برابر آنان که میلنگند ، بلنگید جبـــران خلیـــل جبـــران

*****************************

مردم زمانی به دانایی شما اهمیت می دهند که بدانند به آنها اهمیت می دهید جان ماکســـول

*****************************

این خود ما هستیم که محیط اطرافمان را با افکاری که در ذهن داریم ، می آفرینیم بتـــی جیــن ایــدی

*****************************

تنها با عشق ورزیدن به گذشته و حال است که عشق را به آینده خواهید برد باربارا دی آنجلیس

*****************************

خشم، گرفتن انتقام اشتباه دیگران از خودمان است الکســـانـدر پـــوپ

*****************************

جایی که مردم از دولتشان بترسند ستم حاکم است و جایی که دولت از مردم بترسد آزادی وجود دارد توماس جفرسون

*****************************

کسی که راست راه می رود . به ندرت زمین می خورد لئوناردو داوینچی

*****************************

ترس از عشق . ترس از زندگی است و آنان که از عشق دوری می کنند مردگانی بیش نیستند برتراند راسل

*****************************

دوست داشتن را در چشمی بجوی که حتی وقتی بسته است رویای تورا میبیند فرانتس کافکا

*****************************

مغز بشر در زمان خود می تواند بهشتی از جهنم و دوزخی از بهشت به وجود بیاورد آیزاک نیوتن

*****************************

چیزهای کوچک . کمال ایجاد می کند و کمال هم چیز کوچکی نیست میکل آنژ

*****************************

عاقل کسی است که می داند چه کارهایی را باید کنار بگذارد ویلیــام جـیمـــز

*****************************

من بدون هیچ وابستگی همه مردم را دوست دارم و همه مردم نیز بدونهیچ وابستگی مرا دوست دارند کاترین پاندر

*****************************

ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند الهی قمشه ای

*****************************

انسان . حیوانی باهوش است که مثل یک کودن رفتار می کند البرت شوایتزر

*****************************

دوست داشته شدن خیلی خوب است . حتی اگر دیر شده باشد جان اشتاین بک

*****************************

خود را از بردگی ذهنی رها کن هیچ کس نمیتواند غیر از خود ما ذهن مارا آزاد کند مارکوس گاروی

*****************************

تنها راه تغییر عادتها . تکرار رفتارهای تازه است وین دایر

*****************************

برای اینکه دشمن خود را بشناسی . باید دشمنِ خودت شوی سان تزو

*****************************

خطاکارترین افراد کسانی هستند که عیب دیگران را می بینند فرانسیس بیکن

*****************************

علم پادزهری قوی در برابر زهر خرافه پرستی است آدام اسمیت

*****************************

لذت واقعی در پیدا کردن است و نه در دانستن آیزاک آسیموف

*****************************

احساس . زندگی را که هیچ است به بی نهایت هدایت می کند فرناندو پسوا

*****************************

دنیای ما مثل خانواده ی بزرگی از ملتهاست جواهر لعل نهرو

*****************************

رهایی . تنها زمانی وجود دارد که شما می بینید و عمل می کنید جیدو کریشنامورتی

*****************************

سرنوشت خود را کنترل کن . یا اینکه کس دیگری آن را کنترل خواهد کرد جک ولش

*****************************

زندگی پانتومیم است ، حرف دلت را به زبان آوری باخته ای سالوادور دالی

*****************************

هدف هنر شستن گرد و غبار زندگی روزمره از روح ما است پابلو پیکاسو

*****************************

اگر مردم می دانستند که پشت سر یکدیگر چه می گویند . به طور حتم چهار نفر دوست در دنیا باقی نمی ماند. بلز پاسکال

*****************************

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانم بیاموزم گالیلئو گالیله

*****************************

اگر کسی را دوست دارم باید به گونه ای . شایسته ی آن باشد زیگموند فروید

*****************************

عشق به تمام موجودات زنده شرافتمندانه ترین و باشکوه ترین ویژگی انسان است چارلز داروین

*****************************

ما از تاریخ یاد میگیریم که انسان هرگز نمی تواند چیزی از تاریخ یاد بگیرد فریدریش هگل

*****************************

حقیقت را با بیطرفی مطلق و با روحی آزاد از هر گونه تعصب جستجو کنید رنه دکارت

*****************************

شرم آور است که وقتی هنوز تنت به ضعف و سُستی نگراییده است. روحت فاسد و ناتوان شود. مارکوس اورلیوس

*****************************

چیزی به اسم علوم کاربردی وجود ندارد . تنها کاربرد علوم وجود دارد لویی پاستور

*****************************

بزرگترین افتخار در زندگی این نیست که هرگز شکست نخوریم . برخاستن بعد از هر شکست است نلسون ماندلا

*****************************

کارهای بزرگ با کنار هم قرار دادن کارهای کوچک انجام می شود ونسان ون گوگ

*****************************

هیچ کس آزاد نیست . حتی پرنده ها هم به آسمان زنجیر شده اند باب دیلن

*****************************

آنقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را آموختم ناپلئون بناپارت

*****************************

همیشه سکوت نشانه ی تایید حرفِ طرف مقابل نیست . گاهی نشانه ی قطع امید از سطح شعور اوست میشل فوکو

*****************************

نیازی نیست انسانها را امتحان کنید کمی صبر کنید خودشان امتحانشان را پس میدهند ارنست همینگوی

*****************************

وقتی زمانش برسه این منم که باید بمیرم پس بزار اونجوری که میخوام زندگی کنم جیمی هندریکس

*****************************

کسی که مبارزه کند . ممکن است شکست بخورد . ولی آنکه مبارزه نکند . شکست خورده هست. برتولت برشت

*****************************

دروغ آیین اربابان و بردگان . و حقیقت خدای انسان های آزاد است ماکسیم گورکی

*****************************

یک شخص بدبخت فقط می تواند به دیگران بدبختی بدهد ؛ ما فقط می توانیم آنچه را که داریم به دیگران عرضه کنیم اشو

*****************************

سخت بود فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش می کردم!!ایلهان برک

*****************************

انسان عاقل باید طوری بنویسد که فقط انسانهای عاقل او را بستایند توماس هابز

*****************************

لذت را می توان با یک توهم بوجود اورد . اما شادی استوار بر حقیقت است نیکلاس کامفورت

*****************************

من نمی فهمم چطور بچه ها اینقدر باهوشند و بزرگترها اینقدر احمق . این باید نتیجه تربیت باشد الکساندر دوما

*****************************

تنها راه کشف مرزهای ممکن از غیرممکن . کمی پیشروی از ممکن به درون غیرممکن است آرتور سی. کلارک

*****************************

کسی که تا ساعت ۱۰ صبح نیمی از کارهای روزانه اش را انجام نداده . احتمال زیادی دارد که نیم دیگر را انجام نشده باقی بگذارد امیلی برونته

*****************************

تعداد کمی از آدم ها دقیقاً همانی هستند که در ظاهر به نظر می رسند آگاتا کریستی

*****************************

دانشگاه . تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند آنتون چخوف

*****************************

مهم نیست دیگران به تو چه می گویند . واژه ها و ایده ها می توانند دنیا را تغییر دهند رابین ویلیامز

*****************************

وقتی کسی در شرایط حقارت نگه داشته شود . واقعیت اینست که به راستی حقیر می شود سیمون دو بووار

*****************************

اگر قدرت قضاوت از قدرت قانون گزاری و اجرایی جدا نباشد . بازهم از آزادی نشانی نخواهد بود شارل دو مونتسکیو

*****************************

فیلسوف کسی است که باید در درونش . بسیاری بیماریهای فهم را درمان کند پیش از آنکه بتواند به انگاره های فهم سالم بشری برسد لودویگ ویتگنشتاین

*****************************

یک اسقف هشتاد ساله همان حرفی را می زند که در هیجده سالگی در گوشش خوانده اند اسکار وایلد

*****************************

برداشتن گامی تازه . بیان کردن سخنی نو . این چیزی است که مردم بیش از همه از آن وحشت دارند داستایفسکی

*****************************

به هنگام عزیمت و در دقایق حساس زندگی . انسان هائی که توانائی بررسیِ اعمالِ خویش را دارند به اراده ای قوی دست می یابند لئو تولستوی

*****************************

هیچ کس مخالف آزادی نیست ؛ حداکثر مخالف آزادی دیگران است کارل مارکس

*****************************

روشنائی درخشان لازم نیست . برای اینکه آدم در بیگانگی زندگی کند فقط یک فتیله کافی است . به شرط اینکه صادقانه بسوزد ساموئل بکت

*****************************

آن ها قانون می گذارند . رمان های مردمی می نویسند . ازدواج می کنند . مرتکب حماقت بزرگِ بچه پس انداختن می شوند ژان پل سارتر

*****************************

عید من آن روزی است که زحمت یک سال دهقان . شام یک شب پادشاه نباشد ارنستو چه گوآرا

*****************************

گناهان گاهی اوقات همان فضیلت هایی هستند که در آن ها زیاده روی شده است چارلز دیکنز

*****************************

هیچ کسی را نمی شناسم که به بزرگی یا اهمیت رسیده باشد . و صبح ها تا دیروقت در رختخواب بماند جاناتان سویفت

*****************************

آموزش انسان ها بدون اصول اخلاقی . تهدیدی برای جامعه است تئودور روزولت

*****************************

سخنان ارزشمند و زیبای فلاسفه

سخنان حکیمانه و پنداموز و زیبا و ارزشمند فلاسفه و افراد مشهور و بزرگان

برچسب ها : , ,

همچنین ببینید

جملات زیبای ویلیام آرتور وارد

جملات زیبای ویلیام آرتور وارد

جملات و سخنان ویلیام آرتور وارد سخنان و جملات زیبای ویلیام آرتور وارد نویسنده آمریکایی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.