سخنان و جملات زیبای ویلیام سامرست موآم

جملات ویلیام سامرست موآم

سخنان و جملات زیبای ویلیام سامرست موآم نویسنده – داستان نویس و نمایشنامه نویس انگلیسی

سخنان و جملات زیبای ویلیام سامرست موآم

جملات زیبای ویلیام سامرست موآم

پول مانند حس ششم است که بدون آن نمی توان از پنج حس دیگر به گونه ای کامل استفاده کرد.
بدون درآمد کافی. نیمی از امکانات زندگی از ما گرفته خواهد شد.

جملات زیبای ویلیام سامرست موآم

کمی عقل سلیم. اندکی گذشت و قدری خوش خلقی داشته باشید.
آن وقت خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت هستید.

سخنان زیبای ویلیام سامرست موآم

اگر ملتی چیزی را بر آزادی ترجیح دهند. همه چیز را از دست خواهند داد.

جملات قصار ویلیام سامرست موآم

بدیهی است که هیچ نویسنده ی حرفه ای نمی تواند فقط هنگامی که دلش می خواهد بنویسد.
اگر بخواهد تا پیدا کردن حال یا تا به قول خودش دریافت الهام منتظر بماند.
خیلی منتظر می ماند و سرانجام یا کاری از پیش نمی برد یا چیز کمی به وجود می آورد.

جملات حکیمانه ویلیام سامرست موآم

تا پیش از ازدواج. تنها مرگ می تواند دو عاشق دلداده را از هم جدا کند.
اما بعد از ازدواج. کمابیش هر چیزی می تواند سبب جدایی آنان شود!

جملات زیبای ویلیام سامرست موآم

حرفه نویسندگی به نویسنده آزادی معنوی می دهد.
گناهان و خطاهای او. اندوهی که برایش پیش میآید.
عشق ناکامش. نقایص جسمانی اش. بیماری. محرومیت و امیدهای از دست رفته اش.
غم ها و خواری ها. همه و همه به وسیله نیروی او تبدیل به ماده می شوند
و او می تواند با نوشتن بر آنها غالب شود.

سخنان زیبای ویلیام سامرست موآم

نویسنده تنها هنگامی که پشت میزش نشسته نمی نویسد.
در سراسر روز او مشغول نوشتن است.
وقتی دارد فکر می کند. وقتی دارد می خواند.
وقتی دارد تجربه می کند.
هرچه را می بیند و احساس می کند همه برای مقصود او با معنی است
و آگاهانه یا نا آگاهانه دایما در حال اندوختن و نقل و انتقال تاثرات خویش است.

جملات آموزنده ویلیام سامرست موآم

همیشه از شوق و علاقه ای که مردم به دیدن اشخاص مشهور دارند متعجب و متحیر شده ام.
اینکه شناختن اشخاص مشهور را افتخار و سربلندی بدانی و به دوستانت بگویی حضورا آن ها را دیده ای.
فقط ثابت می کند که خود تو آدم کوچکی هستی.
اشخاص نام دار و مشهور در برخورد با مردم روش خاصی دارند.
آن ها نقابی بر چهره خود می زنند. نقابی که غالبا مؤثر است
و دقت می کنند که چهره واقعی خود را مخفی نگه دارند.
آن ها نقشی را که مردم از آن ها انتظار دارند ایفا می کنند.
اما انسان باید احمق باشد که فکر کند جلوه ظاهری این نقش بازتاب احوال درونی فردی است
که چهره اش را در پشت نقاب مخفی کرده است.

جملات فلسفی ویلیام سامرست موآم

در دوران جوانی. سال ها چنان طولانی جلوه می کنند که برای جوان مشکل است بپذیرد
که این سال ها بالاخره به پایان خواهند رسید.
حتی در میان سالی. با انتظارات معمولی که شخص از زندگی دارد.
پیدا کردن بهانه برای به تعویق انداختن کارهایی که دوست دارد انجام دهد اما نمی دهد. آسان است ؛
اما سرانجام زمانی می رسد که مرگ را باید مدنظر قرار داد.

جملات زیبای ویلیام سامرست موآم

هنرمند وقتی یک کار باارزش می آفریند که هیچ قصد و تصمیم قبلی برای آفرینش آن داشته باشد.
به عبارت دیگر. موعظه او وقتی بیشترین اثر را دارد که خودش هیچ ملتفت نباشد که در حال وعظ است.
زنبورعسل برای مقاصد خودش موم می سازد و آگاه نیست که انسان از آن استفاده های گوناگون می برد.

سخنان زیبای ویلیام سامرست موآم

زندگی کامل. یعنی در واقع نمونه بی عیب و نقص یک زندگی کامل. علاوه بر دوران جوانی و بلوغ. شامل سنین پیری هم می شود.
زیبایی صبحدم و شفافیت آفتاب ظهر خوب است اما این حماقت یک انسان را نشان می دهد که پرده های اتاق خود را بکشد و چراغ را روشن کند
برای اینکه غروب غم انگیز را به اتاق خود راه ندهد.
سن پیری لذت مخصوصی به خودش را داد.
هرچند این لذت با لذت جوانی متفاوت است. اما کمتر از دوران جوانی لذت بخش نیست.

جملات ارزشمند ویلیام سامرست موآم

فکر می کنم بعضی از ما چنان ساخته شده ایم که هیچ کار دیگری از ما برنمی آید.
ما برای اینکه نمی نویسیم که می خواهیم بنویسیم. برای این می نویسیم که باید بنویسیم.
شاید کارهای دیگری در این دنیا باشند که مبادرت به آن ها ارجح و مقدم بر نویسندگی باشد.
اما ما نویسندگان بایستی روحمان را از زیر بار سنگین آثار نوشته نشده مان آزاد کنیم.

سخنان زیبای ویلیام سامرست موآم

من هرگز آرزو نداشته ام فقط یک نویسنده باشم و دیگر هیچ.
من آرزو داشته ام زندگی کاملی داشته باشم.
همیشه این دغدغه خاطر در من بوده که وظیفه دارم نقشی ولو بسیار اندک در جهت خیر و سعادت جامعه داشته باشم.

جملات قصار ویلیام سامرست موآم

سنت یک راهنماست نه یک نگهبان.

جملات زیبای ویلیام سامرست موآم

فاجعه بزرگ زندگی در مرگ انسان نیست. در دست شستن از عشق ورزیدن است.

سخنان زیبای ویلیام سامرست موآم

مردم حتی زمانی هم که از شما می خواهند معایب شان را آشکارا به آنها بگویید. انتظار ستایش و تحسین دارند.

جملات زیبای ویلیام سامرست موآم

درد پیری. انحطاط روحی و جسمانی آن نیست. بلکه بار خاطرات آن است.

جملات پند آموز و کوتاه ویلیام سامرست موآم

یک چیز جالب در مورد زندگی این است که بیشتر زمانها. چیزهایی را که از آنها دوری می کنید. به اندازه فراوان به شما می دهد.

جملات فلسفی ویلیام سامرست موآم

زندگی. جالب و در عین حال. مسخره است. اگر از پذیرش بهترین چیزهای آن سر باز بزنید. چه بسا همین. روزی شما می شود.

سخنان و جملات فلسفی قصار حکیمانه ارزشمند آموزنده و کوتاه و زیبای ویلیام سامرست موآم

همچنین بخوانید : جملات جین وبستر

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای مارگارت اتوود

سخنان و جملات زیبای مارگارت اتوود

سخنان و جملات مارگارت اتوود سخنان و جملات زیبای مارگارت اتوود – مارگارت النور اتوود …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.