جملات فلسفی قصار و زیبای ویلیام شکسپیر

سخنان و جملات ویلیام شکسپیر

سخنان و جملات جملات زیبای ویلیام شکسپیر شاعر و نمایشنامه نویس انگلیسی

وی را بزرگ ترین نویسنده در زبان انگلیسی دانسته اند

جملات زیبای ویلیام شکسپیر

سخنان زیبای ویلیام شکسپیر

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر . . . شخصیت من چیزیه که من هستم. اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی

سخنان و جملات قصار و زیبای ویلیام شکسپیر

زندگی داستانی است که یک ابله تعریف می کند ؛ پر از غوغا و هیاهو اما نامفهوم

سخنان ویلیام شکسپیر

ای جسارت!دوست من باش

جملات زیبای ویلیام شکسپیر

دوستی نعمت گرانبهائی است خوشبختی را دو برابر می کند و به بدبختی تخفیف میدهد

سخنان زیبای ویلیام شکسپیر

اگر کسی را دوست داری رهایش کن سوی تو برگشت از آن توست

و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از بزرگی نترس ؛ بعضی بزرگ زاده می شوند برخی بزرگی را به دست می آورند و بعضی بزرگی را به دامانشان می اندازند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آه که دروغ چه چهره زیبایی دارد

سخنان زیبای ویلیام شکسپیر

ظن و گمان همیشه در کمین ذهن گناه آلود است

سخنان ویلیام شکسپیر

به لب هایت خوار و خفیف کردن نیاموز که برای بوسیدن آفریده شده اند

جملات فلسفی ویلیام شکسپیر

خدا به تو یک صورت داده است و تو از آن صورت دیگری ساخته ای

جملات زیبای ویلیام شکسپیر

صورت شما کتابیست که مردم می توانند از آن چیز های عجیب بخوانند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به عمقت برو . در بزن و بپرس قلبت چه می داند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر کلمات نایاب شوند . به ندرت بیهوده مصرف می شوند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

با خنده و شادی . بگذار چین و چروک های پیری از راه برسند

جملات فلسفی ویلیام شکسپیر

چقدر بدبختند آنان که صبر و شکیبایی ندارند مگر نه آن است که زخم ذره ذره التیام می یابد

جملات قصار ویلیام شکسپیر

ترسو قبل از مرگش بارها می میرد ؛ دلیر فقط یک بار طعم آن را می چشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عجیب است که گوش بشر در مقابل نصیحت کر شود ولی نسبت به چاپلوسی شنوا

جملات زیبای ویلیام شکسپیر

موطن آدمی را در هیچ نقشه جغرافیای نشانی نمی توان یافت موطن آدمی در قلب همه کسانی است که دوستش دارند

سخنان ویلیام شکسپیر

چرخ فلک . قایق هایی را به حرکت در می آورد که پارو آنها را به حرکت درنیاورده است

جملات زیبای ویلیام شکسپیر

زندگی کمدی است برای کسی که فکر می کند و تراژدی است برای کسی که احساس می کند

جملات فلسفی ویلیام شکسپیر

اگر غبطه خوردن به عزت و شرافت گناه است پس من مجرم ترین روح زمینم

سخنان زیبای ویلیام شکسپیر

برای آن که کار درست بزرگی انجام بدهی . اشتباه کوچک مرتکب شو

سخنان زیبای ویلیام شکسپیر

چیزی نداشته باشی ؛ چیزی برای از دست دادن نداری

گزیده جملات ویلیام شکسپیر

من وقت را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر می دهد

جملات زیبای ویلیام شکسپیر

ظن و گمان همیشه در کمین ذهن گناه آلود است

جملات فلسفی ویلیام شکسپیر

جهنم خالی است چون همه دیوها اینجا هستند

جملات زیبای ویلیام شکسپیر

مگر پرتو شمع تا کجا می رسد ؛ مرگ خوب هم در این دنیای حرف نشنو همین قدر می درخشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من در قید خوشنودی تو . با جوابی که می دهم . نیستم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر انجام دادن . به اندازه دانستن نیک از بد آسان بود نمازخانه ها کلیسا بودند و کلبه درویشان قصر پادشاهان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر توانستی با نگاه به بذرهای زمان بگویی کدام جوانه می زند و کدام نمی زند . بعد با من حرف بزن

جملات زیبای ویلیام شکسپیر

نه خوب است و نه بد ؛ فکر ماست که از آن خوب یا بد می سازد

جملات قصار ویلیام شکسپیر

زندگی به اندازه یک داستان تکراری که گوش گنگ مرد خواب آلود را می آزارد خسته کننده است

سخنان ویلیام شکسپیر

مثل امواج که به سوی ماسه های ساحل شتابانند لحظات ماست که برای رسیدن به پایان بی قرارند

جملات حکیمانه ویلیام شکسپیر

ای خدا . ای خدا!تا کی اسیر پلیدی دروغ بمانیم

جملات فلسفی ویلیام شکسپیر

عشق جوانتر از آن است که بداند وجدان چیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دختران هیچ نمی خواهند جز شوهر و وقتی به دست آوردند همه چیز می خواهند

جملات زیبای ویلیام شکسپیر

هر که سرگیجه دارد فکر می کند دنیا دور خودش می چرخد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدم ها پنجره را به روی طلوع خورشید می بندند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

غرورم با ثروتم از دست رفت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چه غم شیرینی است جدایی

جملات قصار ویلیام شکسپیر

شیطان برای رسیدن به مقصودش به کتاب آسمانی هم استناد می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

گوش هایت را به همه بسپار اما صدایت را به عده ای معدود

سخنان ویلیام شکسپیر

به افکارت زبان نده

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد

جملات قصار ویلیام شکسپیر

دوران طلایی پیش روست نه پشت سر

جملات فلسفی ویلیام شکسپیر

اگر اشکی داری آماده شو تا آن را فرو بریزی

جملات ارزشمند ویلیام شکسپیر

دیوانه . عاشق و شاعر از یک قماشند:هر سه اهل خیال

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

محتوای جاه طلبی به مثابه سایه رؤیاست

جملات فلسفی ویلیام شکسپیر

هنوز هنری خلق نشده که افکار را از روی صورت بازسازی کند

جملات زیبای ویلیام شکسپیر

هر کس باید با شکیبایی نتیجه رفتارش را تحمل کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وزن دشمن را بیشتر از آنچه به نظر می آید حساب کن

جملات فلسفی قصار و زیبای ویلیام شکسپیر

سه ساعت زودتر بهتر از یک دقیقه دیرتر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برای آن که کار درست بزرگی انجام بدهی . اشتباه کوچک مرتکب شو

جملات قصار ویلیام شکسپیر

آن که تاج بر سر دارد . بی قرار سر بر بالین گذارد و یازده پسرم را در راه میهن قربانی می کردم بهتر از این بود که یکی پس از دیگری در بستر خواب بمیرند

سخنان ویلیام شکسپیر

محکوم زمانیم و زمان محکوم گذشتن

سخنان زیبای ویلیام شکسپیر

هر آنچه گذشت مقدمه است

جملات زیبای ویلیام شکسپیر

وقتی پدر به پسر چیزی می دهد هر دو می خندند

وقتی پسر به پدر چیزی می دهد هر دو می گریند

گزیده جملات ویلیام شکسپیر

وقتی غم می آید . فقط با یک مامور مخفی نمی آید بلکه با چند لشکر از راه می رسد

سخنان زیبای ویلیام شکسپیر

آهسته و عاقلانه!آنان که تند می دوند سکندری می خورند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زاده شدن همچون ربوده شدن است . که بعد از آن به عنوان برده فروخته می شوی

جملات زیبای ویلیام شکسپیر

یه رفیق تو دربار بهتر از دهشاهی تو کیف جیبیه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یه احمق فکر می کنه عاقله اما یه عاقل می دونه که احمقه

جملات قصار ویلیام شکسپیر

خوبی زیادی هم بد از آب درمیاد

جملات قصار ویلیام شکسپیر

بهتره احمق با حضور ذهن باشی تا با حضور ذهن احمق

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدم تبهکار می رود ولی شرش بعد از او می ماند

سخنان ویلیام شکسپیر

آن کس که جرات انجام کارهای شایسته دارد . انسان است

سخنان زیبای ویلیام شکسپیر

آن کس که مال مرا بدزدد . چیز بی ارزشی را ربوده است

اما آن که نام نیک مرا برباید . جزئی از وجود مرا می برد که او را غنی نمی کند اما در واقع مرا حقیر می سازد

جملات زیبای ویلیام شکسپیر

آیا می دانید که انسان چیست ؟ آیا نسب و زیبایی و خوش اندامی و سخن گویی و مردانگی و دانشوری و بزرگ منشی و فضیلت و جوانی و کرم و چیزهای دیگر از این قبیل . نمک و چاشنی یک انسان نیستند ؟

جمله های زیبای ویلیام شکسپیر

من از خوشبختی های این جهان بهره مند گردیده ام زیرا در زندگی عاشق شده ام

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال . خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است

جملات فلسفی قصار و زیبای ویلیام شکسپیر

اگر در این جهان از دست و زبان مردم در آسایش باشیم

برگ درختان . غرش آبشار و زمزمه جویبار هریک به زبانی دیگر با ما سخن خواهند گفت

جملات زیبای ویلیام شکسپیر

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای آلبا دسس پدس

سخنان و جملات زیبای آلبا دسس پدس

سخنان و جملات آلبا دسس پدس سخنان و جملات زیبای آلبا دسس پدس روزنامه نگار …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.