خانه / جملات زیبا فلسفی و قصار ویلیام جیمز

جملات زیبا فلسفی و قصار ویلیام جیمز

جملات و سخنان ویلیام جیمز

سخنان و جملات زیبای ویلیام جیمز روانشناس فیلسوف و پزشک و بنیانگذار مکتب پراگماتیسم

جملات زیبای ویلیام جیمز

من آواز نمیخوانم چون خوشحالم . من خوشحالم . چون آواز میخوانم

جملات زیبای ویلیام جیمز

ایمان ما ایمان به ایمان شخص دیگری است

جملات زیبای ویلیام جیمز

همه ما آماده ایم وحشیانه رفتار کنیم به برخی از دلایل . تفاوت بین یک مرد خوب و بد انتخاب دلیل است

جملات زیبای ویلیام جیمز

پذیرش آنچه اتفاق افتاده است اولین گام برای غلبه بر پیامدهای هر بدبختی است

جملات زیبای ویلیام جیمز درباره موفقیت

این نگرش ما در آغاز یک کار دشوار است که . بیش از هر چیز دیگری . نتیجه موفقیت آمیز آن کار را تعیین میکند

جملات زیبای ویلیام جیمز

یک مرد برای علم و همچنین نان زندگی می کند

جملات زیبای ویلیام جیمز

اقدام کردن به کاری ممکن است خوشبختی نیاورد اما هیچ خوشبختی بدون عمل بوجود نمی آید

جملات زیبای ویلیام جیمز

اگر شما به اندازه کافی مداومت کنید برای رسیدن به یک نتیجه . شما قطعا به آن دست پیدا خواهید کرد

جملات زیبای ویلیام جیمز درباره حقیقت

حقیقت چیزی است که کار می کند

جملات زیبای ویلیام جیمز

وقتی كه تصمیمی گرفته شد و بدون معطلی به مرحله اجرا درآمد . به طور كلی نگرانی و استرس نسبت به نتیجه و سرانجام كار از بین می رود

جملات زیبای ویلیام جیمز

ما تنها به وسیله گرفتن تصمیم قادر به تغییر احساسات خود نیستیم . بلكه اگر در عین حال كه تصمیم می گیریم قادر به دگرگون كردن اعمال خود باشیم . نتیجه خواهیم گرفت

جملات زیبای ویلیام جیمز

عاقل كسی است كه می داند چه كارهایی را باید كنار بگذارد

سخنان زیبای ویلیام جیمز

درمان مستقل برای نگرانی نماز است

جملات زیبای ویلیام جیمز درباره شادی

ما نمیخندیم چون خوشخال هستیم . ما خوشحال هستیم چون میخندیم

سخنان زیبای ویلیام جیمز

ایمان به معنای باوری است به چیزی که در باره آن شک از لحاظ نظری ممکن است

سخنان زیبای ویلیام جیمز

بدبینی منجر به ضعف میشود و خوش بینی به منجر به قدرت

سخنان زیبای ویلیام جیمز

یک علت برای شکست انسان وجود دارد و آن عدم ایمان داشتن انسان به خود است

سخنان زیبای ویلیام جیمز

بزرگترین و مهمترین کشف تاریخ بشریت که سرنوشت انسانها را بر کره خاکی دستخوش تغییر کرده کشف قابلیت تغییر زندگی انسان فقط با تغییر افکارش است

سخنان زیبای ویلیام جیمز

هر كس باید برای تمرین . هر روز دست كم دو كار را كه از آن نفرت دارد انجام دهد

سخنان ویلیام جیمز

از زندگی نترسید . باور داشته باشید . زندگی ارزش زیستن را دارد و باورتان در آفرینش این حقیقت به شما كمك خواهد كرد

سخنان ویلیام جیمز

خوشبختی . نشانه ی تندرستی روح است

سخنان ویلیام جیمز

خوشبختی در جستجوی خوشبختی است نه یافتن آن

سخنان ویلیام جیمز

مردان شجاع فرصت می آفرینند . ترسوها و ضعیف ها منتظر فرصت می نشینند

سخنان ویلیام جیمز

بنیادی ترین اصل در طبیعت آدمی . اشتیاق فراوان اوست به گرامی داشته شدن

سخنان ویلیام جیمز

آواز خواندن . نتیجه ی شادمانی ما نیست . بلكه چون آواز می خوانیم . شادمانیم

سخنان ویلیام جیمز

مغز ما یك دینام هزار ولتی است كه متاسفانه بیشتر از یك چراغ موشی از آن استفاده نمی كنیم

جملات ویلیام جیمز

پیشامدهای باور نكردنی و بحرانهای بزرگ به ما نشان می دهند كه سرچشمه های زندگی ما از آنچه می پنداشتیم باشكوه ترند

جملات ویلیام جیمز

ژرف ترین اصل طبیعت انسان . اشتیاق و میل شدید او به قدردانی شدن است

جملات ویلیام جیمز

تا زمانی كه قلب شما نخواهد . به طور یقین مغزتان هرگز به چیزی باور پیدا نمی كند

جملات ویلیام جیمز

تنها یك دلیل برای شكست انسان وجود دارد و آن كمبود ایمان فرد به خودِ واقعی اش است

جملات ویلیام جیمز

هنر عاقل بودن عبارت است از هنر آگاهی از اینكه نسبت به چه چیزهایی چشم پوشی كنید

جملات ویلیام جیمز

همه ما آمادگی داریم تا به دلایلی . كارهای وحشیانه و به دور از تمدن انجام دهیم. تفاوت بین یك آدم خوب و یك آدم بد در برگزیدن آن دلیل است

جملات ویلیام جیمز

فلسفه . والاترین و روشن ترین خواسته ی بشر است

جملات ویلیام جیمز

انگیزه نهانی تمام كارهایی كه بیشتر مردم انجام می دهند این است كه چگونه شادی را به دست آورند . چگونه آن را نگه دارند و چگونه آن را بهبود بخشند

جملات ویلیام جیمز

بسیاری از مردم می اندیشند كه در حال اندیشیدن هستند . در حالی كه سرگرم بازآرایی و تنظیم پیشداوری ها و تعصباتشان می باشند

جملات قصار ویلیام جیمز

پذیرش آنچه رخ داده است . نخستین گام در غلبه بر پیامدهای هر گونه بدشانسی است

جملات قصار ویلیام جیمز

ایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است كه موفقیت نهایی مان را تضمین می كند

جملات قصار ویلیام جیمز

اعتقاد و باور دینی یكی از نیروهایی است كه بشر به كمك آن زندگی می كند و اگر آن را به طور كامل از دست بدهد نتیجه ای جز سقوط ابناء بشری به همراه نخواهد داشت

جملات قصار ویلیام جیمز

زمانی كه انتظار بهترین پیشامد را دارید . نیرویی مغناطیسی از مغزتان خارج می شود كه بهترین ها را جذب می كند. اگر انتظار بدترین ها را داشته باشید از مغز قدرت دافعه ا ی رها می كنید كه سبب می شود بهترین ها از شما بگریزد ؛ حیرت انگیز است

جملات قصار ویلیام جیمز

ناخوشی ها و بیماریهای ما قادرند به گونه ای پیش بینی ناپذیر به ما كمك كنند

جملات قصار ویلیام جیمز

امواج خروشان سطح اقیانوس هرگز سكون و آرامش اعماق آن را بر هم نمی زند

جملات قصار ویلیام جیمز

هر انسان عادی تنها از یك دهم استعدادها و قدرت فكری خود استفاده می كند

جملات قصار ویلیام جیمز

بشر امروزی هنور نتوانسته به آنچه كه باید باشد و می تواند باشد دست یابد و این تنها به دلیل قانع بودن انسان به آن قسمتی از سعادت است كه به نظرش كافی می آید

جملات فلسفی ویلیام جیمز

شاد و بانشاط باشید . بگویید و بشنوید و به غم و غصه مجالی برای خودنمایی ندهید

جملات فلسفی ویلیام جیمز

با كمی مبارزه قادریم آن چیزهایی را كه شر نامیده می شوند تبدیل به خیر كنیم

جملات فلسفی ویلیام جیمز

اتفاقات ناگوار را همان گونه كه رخ داده بپذیر . زیرا پذیرفتن آنچه رخ داده اولین قدم برای پیروز شدن و غلبه بر نتایج دردناك است

جملات فلسفی ویلیام جیمز

وقتی كه تصمیمی گرفته شد و بدون معطلی به مرحله اجرا درآمد . به طور كلی نگرانی و استرس نسبت به نتیجه و سرانجام كار از بین می رود

جملات فلسفی ویلیام جیمز

ما تنها به وسیله گرفتن تصمیم قادر به تغییر احساسات خود نیستیم . بلكه اگر در عین حال كه تصمیم می گیریم قادر به دگرگون كردن اعمال خود باشیم . نتیجه خواهیم گرفت

جملات فلسفی ویلیام جیمز

عاقل كسی است كه می داند چه كارهایی را باید كنار بگذارد

جملات فلسفی ویلیام جیمز

بزرگترین كشف عصر ما این است كه انسانها می توانند با اصلاح نگرشهای ذهنی خود . زندگانی خویش را اصلاح كنند

جملات فلسفی ویلیام جیمز

بزرگترین كشف نسل امروز این است كه انسان می تواند با تغییر ذهنیت خود . زندگی خود را تغییر دهد

جملات ارزشمند ویلیام جیمز

انگیزه نهانی تمام كارهایی كه بیشتر مردم انجام می دهند این است كه چگونه شادی را به دست آورند . چگونه آن را نگه دارند و چگونه آن را بهبود بخشند

جملات ارزشمند ویلیام جیمز

بسیاری از مردم می اندیشند كه در حال اندیشیدن هستند . در حالی كه سرگرم بازآرایی و تنظیم پیشداوری ها و تعصباتشان می باشند

جملات ارزشمند ویلیام جیمز

پذیرش آنچه رخ داده است . نخستین گام در غلبه بر پیامدهای هر گونه بدشانسی است

جملات ارزشمند ویلیام جیمز

ایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است كه موفقیت نهایی مان را تضمین می كند

جملات زیبا فلسفی و قصار ویلیام جیمز

اعتقاد و باور دینی یكی از نیروهایی است كه بشر به كمك آن زندگی می كند و اگر آن را به طور كامل از دست بدهد نتیجه ای جز سقوط ابناء بشری به همراه نخواهد داشت

جملات زیبا فلسفی و قصار ویلیام جیمز

بزرگترین سلاح در برابر استرس توانایی ما برای انتخاب یک فکر بیش از دیگری است

جملات زیبا فلسفی و قصار ویلیام جیمز

ما محکومیم به چسبیدن به یک زندگی حتی در حالی که پیدا کنیم آن را غیر قابل تحمل

جملات زیبا فلسفی و قصار ویلیام جیمز

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای گــــوته

جملات فلسفی قصار و زیبای گــــوته

جملات آموزنده و قصار گوته زیباترین سخنان حکیمانه و فلسفی قصار و جملات زیبای گوته …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. ویلیام جیمز ، روان شناس و فیلسوف ( ۱۹۱۰ ـ ۱۸۴۲ ) معتقد بود که مردم را بر اساس اعتقادشان به حقیقت ، می توان به دو گروه تقسیم کرد: خرد گرایان و تجربه گرایان. برای باور به حقیقتی ، تجربه گرایان محتاج به أزمون و اثبات و داده اند ، اینان اغلب جبر گرا بوده و احتمال بی خدا بودنشان بیشتر است ، ترجیح می دهند از طریق تجربه کسب دانش کنند تا منطق و جدل. و البته خرگرایان بر عکس اند. آن ها قبل از تجربه ، سعی در آموختن در باره ی شیئ دارند ، فکر را بر تجربه ترجیح می دهند و اغلب جزمی اند ، احتیاج به اثبات برای باور به حقیقت نداشته و اغلب مذهبی اند و…. روشن است نمی توان توقع داشت افرادی چنین متفاوت بتوانند مباحثه ای مثمر ثمر در باره ی چیستی حقیقت را به پیش برند. ویلیام جیمز معتقد بود که پراگماتیسم ، با متحد کردن این دو گروه ، این مسأله را حل کرده است. اما پراگماتیسم چیست ؟ پیرس با پیش نهادن سؤالی ، سعی در توضیح پراگماتیسم کرد: « اشکال این ادعا چیست ؟ که: الماس در واقع نرم است و فقط بعد از لمس شدن ، تبدیل به ماده ای سخت می شود. » آیا واقعا می توان ثابت کرد چنین ادعایی نادرست است ؟ پاسخ به سؤال وی این است که: ادعای وی نه درست است و نه نادرست. زیرا که قبول یا عدم قبول این ادعا هیچگونه تغییری در تجربه ی ما ازالماس و استفاده از آن ایجاد نمی کند. و این همان اصل پراگماتیسم است: معنای یک مفهموم ، عبارت است از تأثیرات احساسی آن بر دریافت کنندگانش. واقعیت یک پدیده ، ‌ امری واحد است لیکن افراد معنا های گوناگون به آن می دهند. در استدلال ها ، امر عدم آشنایی با معنا های مورد استفاده ی طرفین می تواند به عدم توافق منجر شود. اما عدم توافق بیشتر در مورد واژه ها ی خاص مورد استفاده است تا واقعیت امر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × یک =