سخنان و جملات زیبای ویل دورانت

جملات ویل دورانت

سخنان و جملات زیبای ویل دورانت . ویلیام جیمز دورانت : تاریخ نگار ، فیلسوف و نویسندهٔ آمریکایی

سخنان و جملات زیبای ویل دورانت

جملات و سخنان فلسفی و قصار ویل دورانت

تمامِ تاریخِ بشر در حُکمِ نقطــه ناچیزی در فضاست . و نخستین درسِ آن فروتنی است.

جملات زیبای ویل دورانت

کینــه ها و دشمنی های نژادی . ریشــه هایی در منشأ قومی دارد

امّا بــه احتمالِ بیشتر . زاده تفاوت های فرهنگِ اکتسابی – در زبان . پوشاک . عادت . اخلاقیّات . یا دین است

این گونــه کینــه ها درمانی جز آموزش و پرورش بیشتر ندارند

آگاهی از تاریخ بــه ما خواهد آموخت کــه تمدّن . حاصلِ همکاری است کــه تقریباً همــه انسان ها در آن ســهم داشتــه اند

تمدّن میراثِ مشترک ماست و همــه مدیون آن هستیم

انسانِ متمدّن . در رفتار با هر زن و مردِ دیگر هر قدر هم حقیر باشد

نشان می دهد کــه وی نماینده یکی از آن گروه های سازنده وصاحب ســهم است.

جملات زیبای ویل دورانت

بنای اجتماع بر پایــه آرمان ها و آرزوهای انسان نیست . بلکــه بر بنیانِ طبیعتِ اوست

و ساختارِ فطری او . قوانینِ اساسی کشورها را یکی پس از دیگری رقم می زند.

جملات زیبای ویل دورانت

شاید درست باشد کــه شما نمی توانید همۀ مردم را همۀ اوقات فریب دهید . ولی می توانید تعداد کافی از آن ها را فریب دهید تا بر کشوری بزرگ حکومت کنید.

جملات زیبای ویل دورانت

نگفتن هیچ چیز . بــه ویژه هنگام صحبت کردن . نیمی از هنر دیپلماسی است.

جملات زیبای ویل دورانت

هیچ نکتــه ای در تاریخ از این روشن تر نیست کــه شورشیان هنگام پیروزی همان شیوه هایی را بــه کار می بندند

کــه خود همواره عمل بــه آن ها را از سوی قدرت های برکنارشده محکوم می ساختند.

سخنان زیبای ویل دورانت

هیچ انسانی . هر قدر هم زیرک و دانا . نمی تواند در طولِ حیاتش بــه آن درجــه از کمال و دانش برسد کــه

بــه درستی درباره عادات یا نــهادهای جامعــه خود داوری نماید

یا آن ها را از ارزش بیندازد ؛ چرا کــه آن ها . نشان دهنده نسل ها و سده ها تجربــه در آزمایشگاهِ تاریخ اند

جوانی کــه در آتشِ هورمون ها می سوزد در شگفت است از اینکــه در امیال جنسی آزادی مطلق ندارد ؛

و اگر عادات . اخلاقیّات یا قوانین او را محدود نسازد شاید زندگی را بر باد دهد

و این قبل از آن خواهد بود کــه بــه عقلِ کامل برسد و بفــهمد کــه شــهوت رودی آتشین است

کــه باید با صدها مــهار و مانع رام شود وگرنــه فرد و گروه را بــه کام می کشد.

سخنان زیبای ویل دورانت

آزادی فرد تابعِ امنیّت عمومی است ؛ در آمریکا و بریتانیا با از میان رفتنِ حمایتِ جغرافیایی . استقلالِ فردی رخت بر می بندد.

بی بندوباری جنسی نیز با زیاده روی های خود . بــه درمانِ خویش خواهد پرداخت ؛

شاید فرزندان بی لجام ما در طولِ عمر خود شاهد باشند کــه نظم و نجابت خواهان پیدا کرده است .

و سرانجام پوشیدگی دلپذیرتر از برهنگی خواهد شد.

سخنان زیبای ویل دورانت

از آنجا کــه انسان شیفتــه آزادی است ؛ و آزادی افراد در جامعــه نیازمندِ قواعدی برای رفتار است .

نخستین شرطِ آزادی محدودیت آن است ؛ اگر آزادی مطلق و بی بندوبار گردد خود در هرج و مرج تباه خواهد شد

پس نخستین وظیفــه حکومت برقراری نظم و انضباط است.

جملات فلسفی ویل دورانت

تنــها انقلابِ واقعی در روشنگری ذهن و تعالی سجایاست .

تنــها رهایی واقعی آن است کــه هر انسانی خود بــه آن رسیده باشد

و انقلابی های حقیقی تنــها فیلسوفان و مقدّسان اند.

جملات فلسفی ویل دورانت

مادرانی کــه از رفتار فرزندانشان خستــه شده اند . در می یابند کــه یک سیلی می تواند خیلی سریع تر از استدلال . در ذهن فرزندانشان رسوخ کند.

جملات فلسفی ویل دورانت

هر علمی بــه عنوان فلسفــه آغاز و بــه عنوان هنر پایان می یابد.

جملات فلسفی ویل دورانت

بیشتر ما زمان بسیار زیادی را صرف بیست و چــهار ساعت اخیر و زمان بسیار کمی را صرف شش هزار سال اخیر می کنیم.

جملات فلسفی ویل دورانت

تمدّن رشتــه درهم پیچیده و زودگسلِ روابطِ انسانی است . کــه دشوار بافتــه و آسان نابود می شود.

جملات فلسفی ویل دورانت

شادمان از آن هستم کــه خود را از بندِ دین رها ساختــه ایم .

امّا آیا نوعی اخلاقِ طبیعی بــه حدِّ کافی نیرومند قواعدِ اخلاقی جدا از دین بــه وجود آورده ایم

کــه توانا باشد غرایزِ چپاول . پرخاشگری . و شــهوت رانی ما را مــهار کرده .

از سقوطِ تمدّن بــه ورطــه آز . بی عفّتی و جنایت جلوگیری کند ؟

آیا واقعاً دیگر اهلِ تعصّب نیستیم . یا تنــها تعصّبِ مذهبی را بــه خصومت های ملّی . نژادی و آرمانی تبدیل کرده ایم ؟

آیا منش و رفتارمان از گذشتــه بــهتر شده است یا بدتر ؟

جملات زیبای ویل دورانت

مشکل بیشتر مردم این است کــه بــه جای مغزشان با امید ها و نگرانیــها یا آرزوهاشان فکر میکنند

سخنان و جملات زیبای ویل دورانت

معلومات . کشف تدریجی نادانی خودمان است.

جملات زیبای ویل دورانت

تاریخ آن قدر گوناگونی دارد کــه تقریباً برای هرگونــه ادّعا و نتیجــه گیری از آن گزینــه ای از موارد و نمونــه ها یافت می شود.

سخنان و جملات زیبای ویل دورانت

آموزش و پرورش فقط انباشتن با سختیِ حقایق و سندها و سلطنت هاست .

و نــه صرفاً آماده گشتن ضروروی فرد برای کسب معاش خود در جــهان.

بلکــه آموزش عبارت است از جابجایی میراث معنوی . اخلاقی . فنّی و زیباشناسی ما بــه گسترده ترین شکل در میان بیشترین افراد ممکن .

با هدفِ گسترش شناختِ بشر از زندگی . سلطــه بر آن . پیرایش آن و بــهره وری از آن.

سخنان زیبای ویل دورانت

برای آن عدّه از ما کــه تاریخ را صرفاً نــه بــه عنوانِ یادگار عبرت آمیز نادانی ها و جنایت های انسان .

بلکــه بــه صورتِ یادنامــه شوق آفرین انسان های آفریننده نیز مطالعــه می کنند .

دیگر گذشتــه تاریک خانــه نومیدی و وحشت ها نیست .

بلکــه شــهری ملکوتی است . کشور پــهناور اندیشــه است

کــه در آن هزاران قدّیس . دولت مرد . مخترع . دانشمند . شاعر . هنرمند . موسیقی دان . عاشق و فیلسوف هنوز زنده اند.

سخنان زیبای ویل دورانت

خوشبخت انسانی است کــه پیش از مرگ تا آنجا کــه می تواند از میراثِ تمدّن خوشــه چینی کند و آن را بــه فرزندان خود واگذارد.

سخنان و جملات زیبای ویل دورانت

منبع اصلی :fa.wikiquote.org

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای لئوناردو داوینچی

جملات فلسفی قصار و زیبای لئوناردو داوینچی

جملات لئوناردو داوینچی سخنان و جملات زیبای لئوناردو داوینچی – لئوناردو دی سر پیرو دا …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

2 دیدگاه

 1. همه جملات گزینشی و در جهت القای هدفی خاص انتخاب شده

  • سلام
   دوست عزیز .
   من همیشه تلاشم و کردم بیشترین تعداد جملات شخصیتها رو قرار بدم .
   اگر قرار بود گزینشی عمل کنم باید 70 درصد سایتم رو پاکسازی میکردم
   من خودم شخصا قرار نیست از جملاتی که از قول شخصیتها میزارم راضی باشم و به دلخواه خودم گزینش کنم
   اکثر اوقات از قول شخصیتها جملاتی هستش که اگر به دلخواه من بود همش رو حذف میکردم
   اما حذف این نوع موارد توهین به شعور مخاطبان سایت هست .

   از طرفی هم نمیتونم بیام مثلا جملات ادولف هیتلر رو اسلامی کنم تا بعضی خوششون بیاد .
   اگر کسی نظریاتش بد است یا خوب باید همانطور که هست شناختش نه اینکه من به عنوان مدیر سایت بیام برای فلاسفه و مشاهیر شخصیت سازی مثبت کنم . و کسانی رو که افکارشون و بد میدونم تغییر بدم و از اونها شخصیت بهتری بسازم
   شما جملات رو میخونید که با افکار آشنا بشید که یکجایی اگر پرسیدند آیا فلان شخصیت بنظرت خوب بوده یا بد . طبق واقعیات نسبت به اون شخص نظر بدید
   جملات رو بخونید و با ذهن و فکر افراد آشنا بشید چه خوب باشن چه بد .
   در هر حال شما حق دارید انتقاد کنید
   اگر جملاتی از ویل دورانت با منبع سراغ دارید که در این پیج وجود نداره ممنون میشم برام ارسال کنید تا تکمیلتر بشه پیج .
   ممنون از حضورتون و نظر محترمتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.