جملات زیبا فلسفی و قصار وین دایر

جملات و سخنان وین دایر

سخنان و جملات زیبای وین دایر. وین والتر دایر نویسنده آمریکایی کتاب های خودیاری و سخنران انگیزشی

سخنان و جملات زیبای وین دایر

دروغ انفجاریست در اعتماد به نفس تو

جملات و سخنان فلسفی قصار حکیمانه ارزشمند و زیبای وین دایر

اگر مختارید که بین حق به جانب بودن و مهربانی یکی را انتخاب کنید . مهربانی را انتخاب کنید

جملات زیبای وین دایر

درون تو مشتی گوشت قرمز است که دیدنش تو را با خودت مواجه نمی کند . تو لابلای آن گوشتهای قرمز درونت نیستی . آنجا را نگرد . خودت را در آرزوهایت خواهی یافت

جملات زیبا فلسفی و قصار وین دایر

از مهم ترین کارهایی که به عنوان یک آدم بزرگ می توانید انجام دهید اینست که گهگاه به شادمانی دوران کودکی برگردید

جملات زیبا فلسفی و قصار وین دایر

برای آغاز هر تحول در خود . ابتدا منبع تولید ترس و نفرت را در وجود خود شناسایی و ریشه کن کنید

جملات زیبا فلسفی و قصار وین دایر

درستکارترین مردم جهان . بیشترین احترام را بسوی خود جلب شده می بینند . حتی اگر آماج بیشترین بدرفتاریها و بی حرمتیها قرار گیرند

جملات زیبا فلسفی و قصار وین دایر

تنها راه تغییر عادتها . تکرار رفتارهای تازه است

جملات زیبا فلسفی و قصار وین دایر

به هر کاری که دست زدید . نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید . زیرا این شیوه زندگی معجزه آفرینان است

جملات زیبای وین دایر

دنیامانند پژواک اعمال و خواستهای ماست . اگر به جهان بگویی :سهم مرا بده . دنیا مانند پژواکی که از کوه برمی گردد . به تو خواهد گفت :سهم مرا بده . و تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی . اما اگر به دنیا بگویی :چه خدمتی برایتان انجام دهم ؟ دنیا هم بتو خواهد گفت :چه خدمتی برایتان انجام دهم ؟

جملات زیبای وین دایر

هرکس به دیگری زیانی برساند و یا ضربه ای به کسی بزند . بیشترین زیان را خوداز آن خواهد دید . چرا که هرکس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروای خودش مسؤول است

جملات زیبای وین دایر

روابط بر اساس اجبار فاقد ارزش است

جملات زیبای وین دایر

اگر نحوه نگاه خود به چیزها را عوض کنی . چیزهایی که نگاه می کنی عوض می شوند

جملات زیبای وین دایر

خوشبختی و موفقیت . اموری درونی هستند که ما آنها را به قلمروی تعهدات زندگی آورده ایم . نه چیزی که از بیرون آورده باشیم

جملات زیبای وین دایر

عشق و پذیرش بی قید و شرط خود را نثار دیگران کنید و ببینید چه می شود

جملات زیبای وین دایر

آزادترین انسانهای روی زمین کسانی اند . که از آرامش درونی بر خوردارند

جملات زیبای وین دایر

سعی کن در برخورد با دیگران آنها را همچون معلمی بپنداری

جملات قصار وین دایر

افراد کارآمد می گویند همین که هستم خوب است . اما می توانم بهتر از این باشم

جملات قصار وین دایر

گذشته شما بهبود نخواهد یافت . پس سعی کن آنرا فراموش کنی

جملات قصار وین دایر

تفکر سالم عادت است . درست مثل تفکر روان رنجورانه که آن هم عادت است

جملات قصار وین دایر

اگر انتظار داشته باشی که ناراحت شوی . به ندرت خود را دلسرد خواهی کرد

جملات قصار وین دایر

جسم مانند شفا دهنده بزرگی است . این موجود کامل و شکوهمند در بسیاری موارد می تواند خود را هم شفا دهد

جملات قصار وین دایر

هر جا ممکن شد خطر یکدل شدن را بپذیر

جملات قصار وین دایر

باور کن و آن را ببین . بشناس و با آن یکی شو

جملات قصار وین دایر

راه تغییر رفتار . درک منشا توانمندی است که تویی

جملات قصار وین دایر

آنچه میکوشد ترا پایین بکشد حقیقت ندارد

جملات قصار وین دایر

کودکی اعجازی است . که باید آن را نظاره کنی

جملات قصار وین دایر

نبخشیدن . شکست در ادراک کارکرد جهان و سازگاری تو با کل آن است

جملات قصار وین دایر

انجام کاری که دوست داری بنیان فراوانی در زندگی است

جملات فلسفی وین دایر

هر چیزی که اتفاق می افتد باید حادث شود

جملات فلسفی وین دایر

یکی از بهترین کارها برای رها شدن از وابستگی ها . این است که به انبار یا کمدهای تان بروید و همه چیزهایی را که استفاده نمی کنید به دیگری بدهید بگذارید بچه ها هم در این کار مشارکت کنند

جملات فلسفی وین دایر

دروغ انفجاری است در خود باوری

جملات فلسفی وین دایر

تلاش نکن تا چیزی را بخواهی . فقط لازم است راضی و پذیرا باشیی

جملات فلسفی وین دایر

تصور ذهنی . یکی از نیرومند ترین و موثرترین راهکارها برای تحقق هر چیزی است

جملات فلسفی وین دایر

رنج از خواسته ها سرچشمه می گیرد

جملات فلسفی وین دایر

وقتی آرامش درونی داشته باشی و واقعا درباره خودت مثبت بیندیشی . غیر ممکن است که دیگری بتواند چیزی را به تو تحمیل کند یا فریبت دهد

جملات فلسفی وین دایر

همه روز ما . با اندیشه ما شکل می یابد نکته این است به چه فکر می اندیشی ؟

جملات فلسفی وین دایر

وقتی باور داشته باشی که در زندگی رسالتی والا و سترگ داری . خود را موجودی الهی خواهی دانست

جملات فلسفی وین دایر

از دخالت در کار دیگران دست بردار . خودت را اصلاح کن و در کار دیگران دخالت نکن

جملات فلسفی وین دایر

اگر می بینی با تو بد رفتاری می شود . حتما خودت پیام با من بد رفتاری کن را ارسال کرده ای

جملات حکیمانه وین دایر

خود باوری از درون می جوشد نه از تاییدات و آنچه گرد آورده ای

جملات حکیمانه وین دایر

خطر کردن . تنها راه جستن از خطر است

جملات حکیمانه وین دایر

در هر رابطه ای که دونفر با هم یکی شوند در نهایت دو نیمه انسان خواهد ماند

جملات حکیمانه وین دایر

وقتی با خویش در آشتی باشی و خودت را دوست بداری . ممکن نیست . کارهای خود ویرانگرانه انجام دهی

جملات حکیمانه وین دایر

در برابر هر اندیشه خوف انگیز صبور و دلدار باش

جملات حکیمانه وین دایر

به تو اطمینان می دهم زمانی که از رویدادهای ناخوشایند عبرت گرفتی دیگر آن رویداد ها برای تو رخ نخواهد داد

جملات حکیمانه وین دایر

همه چیزهای زندگی . برای خدمت به تو هستند . نه آن که تو در خدمت آنها باشی

جملات حکیمانه وین دایر

تنها محدودیت و مرز ما جسم ماست . فکر را هیچ حدی نیست

جملات حکیمانه وین دایر

جایی که ترس دامن بگسترد . نشانی از عشق نیست

جملات حکیمانه وین دایر

عشق بخشایش است . و عشق برای بخشیدن است

جملات حکیمانه وین دایر

همیشه نمی توانی مهار آنچه در بیرون می گذرد در دست گیری . اما همیشه می توانی مهار آنچه را در درونت می گذرد در اختیار داشته باشی

جملات ارزشمند وین دایر

اگر به خودت باور و اعتماد نداری . هرکاری دلت می خواهد بکن تا احساس بهتری درباره خودت پیدا کنی

جملات ارزشمند وین دایر

فکر روشی است که در آن هر چیزی ممکن است

جملات ارزشمند وین دایر

تنها تفاوت میان گل و علف داوری ماست

جملات ارزشمند وین دایر

هر چه بیشتر مردم و دیگر چیزها را رها کنی . موانع و مشکلات کم تری در سفر زندگی . پیش رو خواهی داشت

جملات ارزشمند وین دایر

متضاد شجاعت . ترس زیاد نیست . چرا که هر دو از یک جنس اند

جملات ارزشمند وین دایر

روشن بینان!از هر درگیری و تقابلی پرهیز می کنند

جملات ارزشمند وین دایر

عواطف تو نباید ایستا باشد . نباید تدافعی باشد . نباید مانعی باشد برای آن چیزی که می توانی باشی

جملات ارزشمند وین دایر

کارآ ترین سلاح برای نابودی رفتارهای روان رنجورانه از زندگی . اراده فردی است

جملات ارزشمند وین دایر

هر تجربه زندگی ضرورتی قطعی داشته است . تا تو را به مرتبه بعدی و بعدی و تا لحظه حال برساند

جملات ارزشمند وین دایر

رفتارت سنجه بهتری است برای آنچه هستی تا گفتارت

جملات ارزشمند وین دایر

تو هرگز نمی توانی همه را راضی کنی . در حقیقت . اگر بتوانی رضایت خاطر پنجاه درصد از افراد را به دست آوری . بسیار خوب عمل کرده ای

سخنان زیبای وین دایر

سعی کن به جای تکرار و یاد آوری گذشته . از آن پند بگیری

سخنان زیبای وین دایر

نمی توانی راستین باشی مگر آن که در مسیر جاودانی گام نهی

سخنان زیبای وین دایر

آنانی که بیش از همه تو را ناراحت و رنجیده می کنند . کسانی هستند که کمبود یا نیازی را در وجودت تداعی می کنند

سخنان زیبای وین دایر

تو در پیوند با تمام انسانهایی . رقابتی میان بهتر یا بدتر بودن از دیگران در کار نیست

سخنان زیبای وین دایر

حق من برای داشتن بینی سالم . در برابر حق تو برای کوبیدن مشتی به سوی من قرار می گیرد

سخنان زیبای وین دایر

وقتی در آینه می نگری و اویی را که همه جا با خود می بری دوست نمی داری . مخرب ترین کار ممکن را می کنی

سخنان زیبای وین دایر

زندگی به شیوه ای سست و بی رمق . به هیچ روی پذیرفتنی نیست . همه دلایل تو برای بیحالی و ناتوانی فقط بهانه هایی است که خود به وجود آورده ای

سخنان زیبای وین دایر

هر مانع و مشکلی که در این جهان پدید آید فرصتی برای رشد و تفکری دیگر…یا بهانه هایی برای باور ناکامی است

سخنان زیبای وین دایر

معجره ها درونی هستند . به درون خویش سفر کن تا جادوی زندگی خود را خلق کنی

سخنان زیبای وین دایر

بی در بی قید و شرط یعنی بدون قضاوت

جملات وین دایر

هرگز بدون فرا رفتن از جسم نمی توانیم آگاه شویم و به روشن بینی برسیم . همه عالمان این را آموخته اند

جملات وین دایر

زندگی کن . خودت باش . لذت ببر . عشق بورز

جملات وین دایر

هیچ کس . هر قدر هم بخواهد نمی تواند کاری کند که دیگران درک و درایت پیدا کنند . درک و درایت فقط با عمل حاصل می شود

جملات وین دایر

درونت قلمرویی از آرامش هست که می تواند همه نیکبختی هایی که خواهان آنهایی خلق کند

جملات وین دایر

تو می توانی بیمار باشی . یا سلامتی را انتخاب کنی

جملات وین دایر

هر چه بیشتر با خود مهربان باشی . مهربانی واکنش معمول تو در رفتار با دیگران خواهد شد

جملات وین دایر

وقتی بدانی که مسئول نیت های خود هستی . در خواهی یافت که مسئول تمام دنیای خود هستی

جملات وین دایر

وقتی برای کاستی ها و ضعف هایت دلیل می آوری به تنها چیزی که می رسی همان ضعف ها و کاستی هاست

جملات وین دایر

شادمانی و رنج تو الهی است . چیزهای زیادی هست که باید از هر دو بیاموزی

جملات وین دایر

همیشه تنهایی . اما فقط زمانی احساس تنهایی می کنی که فردی را که با او همنشینی . دوست نداشته باشی

جملات و سخنان فلسفی وین دایر

آنچه داری یا نداری تعیین کننده خوشبختی و موفقیت تو نیست . آنچه به آن باور داری حقیقت است

جملات و سخنان فلسفی وین دایر

هر مشکل . فرصتی پنهان است

جملات و سخنان فلسفی وین دایر

تفاوت بزرگی . میان دوست نداشتن رفتار دیگری . با دوست نداشتن خود او وجود دارد

جملات و سخنان فلسفی وین دایر

از آن رو که ذهن تو قلمروی خاص توست . می توانی هر فکر تازه ای را چند روزی بیازمایی

جملات و سخنان فلسفی وین دایر

میزان کمک خداوند به شما . بسیار بیشتر از تصور ماست

جملات و سخنان فلسفی وین دایر

تو مجبور نیستی مورد ترحم کسی باشی که می خواهد تو را آزار دهد

جملات و سخنان فلسفی وین دایر

تصمیم بگیر که عاشق زیباترین . جالب ترین و با ارزش ترین فردی که می شناسی شوی . یعنی خودت

جملات و سخنان فلسفی وین دایر

باور ما درباره خودمان مهم ترین عامل تعیین کننده میزان موفقیت و خوشبختی در زندگی است

جملات و سخنان فلسفی وین دایر

زندگی ما حاصل انتخاب هایی است که کرده ایم

جملات و سخنان فلسفی وین دایر

وقتی کسی را قضاوت می کنی . او را تعریف نمی کنی . بلکه خودت را تعریف می کنی

جملات و سخنان فلسفی وین دایر

سخنان و جملات زیبای وین دایر

منابع :wikipedia.org+jomalatziba.blogfa.com …..

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای آنه فرانک

سخنان و جملات زیبای آنه فرانک

جملات آنه فرانک سخنان و جملات زیبای آنه فرانک . انلایز ماری آن فرانک وی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

2 دیدگاه

 1. دایر کتابی مستقل در باب « ندای درونی » نگاشته است که پیام اصلی این کتاب « کافی بودن ندای درون برای سعادت انسان » است. روشن است با این ایده ، رسولان الهی از میدان ارشاد و هدایت انسان‏ها کنار زده می‏شوند و صرفاً « پیامبری درونی » به صحنه می آید که خدا را هم در خدمت اهداف خود به کار می گیرد. یادآوری می‏کنیم در احادیث اسلامی از ندای فطرت و حکم عقل به پیامبر درونی تعبیر شده است ، نه هر ندایی ؛ به علاوه این پیامبر درونی به تنهایی برای راهبری و نیل آدمی به معرفت الهی کارایی ندارد. بلکه در کنار آن ، راهنمایان الهی ، یعنی پیامبران بیرونی ، مرجع اصیل معرفی شده اند و تشخیص ندای وجدان از خواسته های حیوانی به عهدة پیامبران گذاشته شده است. دایر پیامبر انسان ها را « فرمان درون » می داند و راهنمای سالک را ندای درون معرفی می کند ؛ اما این که ندای درون چگونه راهبری می کند و نداهای واهی کدامند ، مسئله را در سکوت و ابهام باقی می گذارد ؛ غافل از این که بعد از ارجاع آدمی به ندای درون ، تشخیص ندای اصیل ، اولینِ مشکل راه سلوک است ؛ به عبارت دیگر ندای درون به مرجع نیاز دارد ؛ اگر مرجع آن ، ندای درونی دیگری باشد ، آن ندای درونی دوم کدام است ؟ تفاوت آن با نداهای دسته اوّل چیست ؟ ضابطه اصیل بودن و صحیح بودن آن چیست ؟ معلوم می شود که در این صورت ، سلسله ای از نداها شکل می گیرد. طبعاً برای بطلان این ایده ، لزوم تسلسل آن ها کافی است.
  نباید فراموش کرد برداشت وین‏دایر از دین ، همان فهم رایج غربیان از دین است كه دین را پدیده ای شخصی و سلیقه ای و صرفاً نوعی سرگرمی می دانند ، نه راه بیان واقعی برای نیل به سعادت.
  از این‏روست که وی اساساً ایده رستاخیز را مطرح نمی كند و با ارائه تصویری مبهم از حیات روح ، زندگی پس از مرگ را در هاله ای از ابهام رها کرده ، بهشت را امری درونی معرفی می کند! ( عرفان ، ص 59 ) وی با پذیرش فرضیه « تناسخ » که با معاد در تضاد است ، مرتکب سهوی بزرگ شده و معلوم است با وجود این ایده ، جایی برای بهشت و جهنم و رستاخیز باقی نمی ماند و هدفمندی خلقت که وی مورد تأکید قرار داده است ؛ مخدوش و بی اساس خواهد بود.

 2. سخنی ازوین دایرکه 4حرف اولش پ حرف دوم نداردحرف سوم ی
  حرف چهارم نداردوکلمه دوم نمی دانم وکلمه سوم چهارحرف است
  حرف دومش س حرف چهارمش س کلمه پنجم حرف اول ش حرف دوم رانمی دانم حرف سوم رانمی دانم حرف پنجم ی کلمه چهارم پنج حرف است کلمه ششم 4 حرف است وبعد،کلمه هفتم 12حرف است
  2حرف آخرش ی ی کلمه هشتم 3 حرف است حرف دوم آن س کلمه نهم 2 حرف است کلمه دهم شش حرف است حرف دوم آن ن وکلمه یازدهم 3 حرف است وحرف دوم ش وکلمه دوازدهم 7 حرف است
  کلمه دوم آن ی وکلمه ششم آن ی است آدرس ایمیلم *******

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.