جملات زیبا و سخنان آموزنده ونسان ون گوگ

جملات و سخنان آموزنده و کوتاه ونسان ون گوگ

وَنسان ویلِم ون گوگ نقاش پسا دریافتگر نامدار هلندی

جملات زیبا و سخنان آموزنده ونسان ون گوگ

تفاوت انسان پیش و پس از عاشق شدن . همان تفاوت چراغ روشن با چراغ خاموش است. پیش از این هم . چراغ . درست و بی نقص آنجا بود . ولی اكنون نورافشانی هم می كند

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

کسی که میخواهد فعالیت کند . نباید از اینکه گاهی اشتباه کند . بترسد. نباید از اینکه گاهی لغزش داشته باشد بترسد

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

نقاشی ها زندگی خودشان را دارند. زندگی که از روح نقاش آن سرچشمه میگیرد

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

فکر می کنم همه چیز واقعاً خوب و زیبا است . منشا زیبایی درونی . اخلاقی . روحی و والای انسانها و کارهایشان خدا است ؛ و هر آنچه که در انسانها و کارهایشان بد و زشت است خدایی نیست و خداوند آن را تصدیق نمی کند

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

نمی دانم چرا مردم امپرسیونیسم را غیر صادقانه می دانند . درست برعکس است

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

من برای انجام کاری خوب و مناسب هستم! حیات من بی دلیل نبوده است! می دانم که می توانم شخص کاملاً متفاوتی بشوم! چطور می توانم از توانایی ام استفاده کنم . چطور می توانم مفید باشم

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

قبل از اینکه شروع به کاری کنم . آن کار قبلاً در ذهن من شکل گرفته. تلاش های اولیه یقیناً غیرقابل تحمل هستند به همین خاطر است که می خواهم بدانید اگر در آنچه که من انجام می دهم . چیز با ارزشی می بینید تصادفی نبوده بلکه به خاطر هدف و جهت واقعی است

جملات حکیمانه ونسان ون گوگ

امکان دارد همه چیز بعد از آنکه بد به نظر می رسد بهتر شود. من روی این مسئله حساب نمی کنم . شاید هرگز این اتفاق نیافتد. اما اگر اوضاع رو به بهبودی برود. باید آن را یک دست آورد بدانم . باید شادی کنم

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

اگر یکدفعه نیروهای پنهان شده احساس همدردی و عشق در درونمان بیدار شوند . چه چیزی می توانیم بگوییم ؟

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

کسی که رحم و محبت می آفریند . زندگی خلق میکند

جملات فلسفی ونسان ون گوگ

کارهای بزرگ با کنار هم قرار دادن کارهای کوچک انجام می شود

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

چیزهای متعددی را دوست بدار . چرا که قدرت واقعی آنجاست . و هر آن کس که زیاد دوست بدارد . زیاد کار می کند و دستاوردهای فراوان دارد . و آنچه با عشق انجام شود . نیکو انجام می شود

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

معمولی بودن جاده ای هموار است: آن مسیری راحت برای راه رفتن است . ولی هیچ گلی در آن رشد پیدا نمی کند

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

راه شناخت زندگی . دوست داشتن خیلی چیزهاست

جملات فلسفی ونسان ون گوگ

وجدان قطب نمای انسان است

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

من قلب و روحم را در کارم گذاشتم . و در این راه ذهنم را از دست داده ام

جملات حکیمانه ونسان ون گوگ

کاشکی من را تنها همانطور که هستم قبول کنند

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

نقاشان زیادی را می شناسم که از بوم خالی میترسند و نمیدانند که این بوم خالی است که از یک نقاش پرشور . بر خود می لرزد

جملات ارزشمند ونسان ون گوگ

راه شناخت زندگی . دوست داشتن خیلی چیزهاست

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

اگر واقعا طبیعت را دوست داشته باشی . زیبایی را همه جا می بینی

جملات زیبای ونسان ون گوگ

من هنوز خیلی از چیزی که می خواهم باشم فاصله دارم . ولی با کمک خداوند موفق خواهم شد

جملات حکیمانه ونسان ون گوگ

من نقاشی خود را رویاپردازی می کنم و رویای خود را نقاشی می کنم

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

زندگی هم برای اکثر ما چنین چیزی است. یک بوم خالی. بی معنی. چیزی که نگاه خیره اش . انگیزه و روحیه را از تو میگیرد

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

هر وقت یک بوم خالی می بینی که به شکل احمقانه ای به تو خیره شده و نگاهت میکند . با قلم و رنگ بر گوشش بکوب تا از خواب برخیزد

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

مهم نیست که زندگی چگونه به نظر می آید . از نگاه سرد و بی روح آن نباید ترسید

جملات ارزشمند ونسان ون گوگ

من اغلب فکر می کنم که شب زنده تر و رنگی تر از روز است

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

نمی دانی که نگاه خیره ی بوم خالی به هنرمند . چقدر فلج کننده است. انگار به تو میگوید: تو هیچ کاری نمیتوانی بکنی

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

زندگی چه شکلی بود اگر شهامت تلاش برای انجام هیچ کاری را نداشتیم ؟

جملات ارزشمند ونسان ون گوگ

شعر همه جا ما را احاطه کرده . ولی افسوس که آوردن آن روی کاغذ به آسانی نگاه کردن به آن نیست

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

هیچ چیزی واقعا هنری تر از دوست داشتن مردم نیست

جملات حکیمانه ونسان ون گوگ

تاثیرگذاری نگاه خیره ی بوم خالی . گاهی چنان است که نقاشان را به احمق هایی ترسو تبدیل میکند

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

هر چه بیشتر میاندیشم . بیشتر به این نتیجه میرسم که هیچ چیز هنرمندانه تر از عشق ورزی به یکدیگر نیست

جملات حکیمانه ونسان ون گوگ

اگر از درونتان صدایی شنیدید که می گفت: نمی توانید نقاشی بکشید . با تمام وجود شروع به کشیدن نقاشی کنید ؛ به این ترتیب آن صدا ساکت خواهد شد

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

عشق همواره با خود دشواری می آورد . این صحیح است . اما نکته مثبتش این است که به انسان نیرو می بخشد

جملات فلسفی ونسان ون گوگ

ماهیگیران می دانند دریا خطرناک و توفان سهمگین است . اما از دید آنها . این دلایل هرگز برای ماندن بر روی خشکی کافی نیستند

سخنان ونسان ون گوگ

عشق چیزی جاودانی ست . ظاهر آن ممکن است تغییر کند . اما جوهره آن نه

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

من در رؤیا می بینم نقاشی ام را و سپس نقاشی می کنم رویایم را

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

این یک دروغ است. هیچ کاری نکردن و هیچ اشتباهی نکردن . توقف است. ایستادن است. متوسط ماندن است. میانمایگی است

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

تصویر خوب معادل کردار خوب است

جملات زیبای ون گوگ

خیلی از انسانها فکر میکنند . برای اینکه انسان خوبی باشند . باید دقت کنند که به هیچ کس هیچ آسیبی نرسانند

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

تفاوت انسان پیش و پس از عاشق شدن . همان تفاوت چراغ روشن با چراغ خاموش است. پیش از این هم . چراغ . درست و بی نقص آنجا بود . ولی اكنون نورافشانی هم می كند

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

کسی که میخواهد فعالیت کند . نباید از اینکه گاهی اشتباه کند . بترسد. نباید از اینکه گاهی لغزش داشته باشد بترسد

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

نقاشی ها زندگی خودشان را دارند. زندگی که از روح نقاش آن سرچشمه میگیرد

جملات فلسفی ونسان ون گوگ

فکر می کنم همه چیز واقعاً خوب و زیبا است . منشا زیبایی درونی . اخلاقی . روحی و والای انسانها و کارهایشان خدا است ؛ و هر آنچه که در انسانها و کارهایشان بد و زشت است خدایی نیست و خداوند آن را تصدیق نمی کند

جملات آموزنده ونسان ون گوگ

نمی دانم چرا مردم امپرسیونیسم را غیر صادقانه می دانند . درست برعکس است

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

من برای انجام کاری خوب و مناسب هستم! حیات من بی دلیل نبوده است! می دانم که می توانم شخص کاملاً متفاوتی بشوم! چطور می توانم از توانایی ام استفاده کنم . چطور می توانم مفید باشم

سخنان ونسان ون گوگ

قبل از اینکه شروع به کاری کنم . آن کار قبلاً در ذهن من شکل گرفته. تلاش های اولیه یقیناً غیرقابل تحمل هستند به همین خاطر است که می خواهم بدانید اگر در آنچه که من انجام می دهم . چیز با ارزشی می بینید تصادفی نبوده بلکه به خاطر هدف و جهت واقعی است

جملات آموزنده ونسان ون گوگ

امکان دارد همه چیز بعد از آنکه بد به نظر می رسد بهتر شود. من روی این مسئله حساب نمی کنم . شاید هرگز این اتفاق نیافتد. اما اگر اوضاع رو به بهبودی برود. باید آن را یک دست آورد بدانم . باید شادی کنم

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

اگر یکدفعه نیروهای پنهان شده احساس همدردی و عشق در درونمان بیدار شوند . چه چیزی می توانیم بگوییم ؟

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

کسی که رحم و محبت می آفریند . زندگی خلق میکند

سخنان ونسان ون گوگ

کارهای بزرگ با کنار هم قرار دادن کارهای کوچک انجام می شود

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

چیزهای متعددی را دوست بدار . چرا که قدرت واقعی آنجاست . و هر آن کس که زیاد دوست بدارد . زیاد کار می کند و دستاوردهای فراوان دارد . و آنچه با عشق انجام شود . نیکو انجام می شود

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

معمولی بودن جاده ای هموار است: آن مسیری راحت برای راه رفتن است . ولی هیچ گلی در آن رشد پیدا نمی کند

جملات ارزشمند ونسان ون گوگ

راه شناخت زندگی . دوست داشتن خیلی چیزهاست

جملات فلسفی ونسان ون گوگ

وجدان قطب نمای انسان است

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

من قلب و روحم را در کارم گذاشتم . و در این راه ذهنم را از دست داده ام

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

کاشکی من را تنها همانطور که هستم قبول کنند

جملات آموزنده ونسان ون گوگ

نقاشان زیادی را می شناسم که از بوم خالی میترسند و نمیدانند که این بوم خالی است که از یک نقاش پرشور . بر خود می لرزد

سخنان ونسان ون گوگ

راه شناخت زندگی . دوست داشتن خیلی چیزهاست

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

اگر واقعا طبیعت را دوست داشته باشی . زیبایی را همه جا می بینی

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

من هنوز خیلی از چیزی که می خواهم باشم فاصله دارم . ولی با کمک خداوند موفق خواهم شد

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

من نقاشی خود را رویاپردازی می کنم و رویای خود را نقاشی می کنم

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

زندگی هم برای اکثر ما چنین چیزی است. یک بوم خالی. بی معنی. چیزی که نگاه خیره اش . انگیزه و روحیه را از تو میگیرد

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

هر وقت یک بوم خالی می بینی که به شکل احمقانه ای به تو خیره شده و نگاهت میکند . با قلم و رنگ بر گوشش بکوب تا از خواب برخیزد

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

مهم نیست که زندگی چگونه به نظر می آید . از نگاه سرد و بی روح آن نباید ترسید

جملات آموزنده ونسان ون گوگ

من اغلب فکر می کنم که شب زنده تر و رنگی تر از روز است

جملات آموزنده ونسان ون گوگ

نمی دانی که نگاه خیره ی بوم خالی به هنرمند . چقدر فلج کننده است. انگار به تو میگوید: تو هیچ کاری نمیتوانی بکنی

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

زندگی چه شکلی بود اگر شهامت تلاش برای انجام هیچ کاری را نداشتیم ؟

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

شعر همه جا ما را احاطه کرده . ولی افسوس که آوردن آن روی کاغذ به آسانی نگاه کردن به آن نیست

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

هیچ چیزی واقعا هنری تر از دوست داشتن مردم نیست

سخنان ونسان ون گوگ

تاثیرگذاری نگاه خیره ی بوم خالی . گاهی چنان است که نقاشان را به احمق هایی ترسو تبدیل میکند

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

هر چه بیشتر میاندیشم . بیشتر به این نتیجه میرسم که هیچ چیز هنرمندانه تر از عشق ورزی به یکدیگر نیست

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

اگر از درونتان صدایی شنیدید که می گفت: نمی توانید نقاشی بکشید . با تمام وجود شروع به کشیدن نقاشی کنید ؛ به این ترتیب آن صدا ساکت خواهد شد

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

عشق همواره با خود دشواری می آورد . این صحیح است . اما نکته مثبتش این است که به انسان نیرو می بخشد

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

ماهیگیران می دانند دریا خطرناک و توفان سهمگین است . اما از دید آنها . این دلایل هرگز برای ماندن بر روی خشکی کافی نیستند

جملات جالب ونسان ون گوگ

عشق چیزی جاودانی ست . ظاهر آن ممکن است تغییر کند . اما جوهره آن نه

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

من در رؤیا می بینم نقاشی ام را و سپس نقاشی می کنم رویایم را

سخنان ونسان ون گوگ

این یک دروغ است. هیچ کاری نکردن و هیچ اشتباهی نکردن . توقف است. ایستادن است. متوسط ماندن است. میانمایگی است

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

تصویر خوب معادل کردار خوب است

جملات آموزنده ونسان ون گوگ

خیلی از انسانها فکر میکنند . برای اینکه انسان خوبی باشند . باید دقت کنند که به هیچ کس هیچ آسیبی نرسانند

جملات کوتاه و زیبای ونسان ون گوگ

ونسان ون گوگ

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای ژولیوس سزار

سخنان و جملات زیبای ژولیوس سزار

جملات زیبای ژولیوس سزار سخنان و جملات زیبای ژولیوس سزار . گایوس ژولیوس سزارگایوس یولیوس …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. ونسان ونگوگ هرگز نه ازدواج کرد و نه صاحب فرزندی شد ونسان در عشق ناموفق بود. در اوایل دهه ۱۸۸۰ وقتی به عنوان یک هنرمند کار خود را شروع کرد ، به دخترخاله خود دلبسته شد. اگرچه او عشق ونسان را نپذیرفت اما ونسان نتوانست به آسانی با این مساله کنار بیاید. از طرفی با خانواده اش هم بر سر این موضوع و همچنین شغلی که انتخاب کرده بود به مشکلات بسیاری برخورد و در نتیجه پای زنی دیگر به نام در زندگی اش باز شد ؛ زنی که چند کودک هم داشت. باز هم خانواده ونگوگ این انتخاب را تایید نکردند و درنتیجه رابطه اش در نهایت به بن بست رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.