خانه / جملات فلسفی قصار و زیبای ویکتور هوگو

جملات فلسفی قصار و زیبای ویکتور هوگو

جملات و سخنان ویکتور هوگو

سخنان و جملات زیبای ویکتور هوگو. ویکتور ماری هوگو – شاعر – داستان نویس و نمایشنامه نویس فرانسوی

سخنان و جملات زیبای ویکتور هوگو

جملات و سخنان فلسفی قصار حکیمانه ارزشمند و زیبای ویکتور هوگو

عشق . زیبا و زشت نمیشناسد

جملات زیبای ویکتور هوگو

در هر ملت چراغی است که به عموم افراد نور می دهد و آن معلم است

سخنان ویکتور هوگو

پیش از آنکه خزان از راه برسد . از هر بهار بهره مند شو

سخنان ویکتور هوگو

به کسی عشق بورز که لایق عشق تو باشد نه تشنه عشق

چون تشنه عشق روزی سیراب می شود

جملات زیبای ویکتور هوگو

مانند پرنده باش که روی شاخه سست و ضعیف

لحظه ای می نشینید و آواز میخواند و احساس میکند

که شاخه می لرزد

اما به آواز خواندن خود ادامه می دهد

زیرا مطمئن است که بال و پر دارد

جملات زیبای ویکتور هوگو

بیش از آنکه خزان از راه برسد

از هر بهار بهره مند شو

جملات زیبای ویکتور هوگو

زندگی شما از زمانی آغاز میشود

که افسار سرنوشت خویش را در دست گیرید

جملات زیبای ویکتور هوگو

چقدر باشکوه است که دوستت بدارند

و به مراتب باشکوه تر است که دوست بداری

جملات زیبای ویکتور هوگو

بدون دادگری هیچگونه پیش داوری درست نیست

جملات زیبای ویکتور هوگو

در نوشتن از آنچه دیگران نوشته اند

نباید یاری خواست

بلکه از جان و دل خویشتن است که باید یاری جست

جملات زیبای ویکتور هوگو

امید در زندگانی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان

جملات زیبای ویکتور هوگو

انسان در این عالم چون شبح سرگردانی است که هنگام عبور از این راه . حتی سایه ای از خود به یادگار نمی گذارد

جملات زیبای ویکتور هوگو

باید درهای علم به روی همه باز باشد . هرجا مزرعه هست . هرجا آدم هست . آنجا کتاب هم باید باشد

جملات زیبای ویکتور هوگو

بدتر از مرگ چیست ؟ آنچه بعد از آمدنش مرگ را می طلبی

جملات زیبای ویکتور هوگو

بهترین دوستان من کسانی هستند که پیشانی و ابروهای آنها باز است

جملات زیبای ویکتور هوگو

خدمت به وطن نیمی از وظیفه است و خدمت به انسانیت . نیم دیگر آن

جملات زیبای ویکتور هوگو

اگر انسان بتواند رنج را نیز به مانند شهری ترک گوید

می تواند خوشبختی را از سر گیرد

جملات قصار ویکتور هوگو

ازدواج چیز شگفت آوری است

گاه شیران را روباه و گاه روبهان را شیر میکند

جملات قصار ویکتور هوگو

جان آدمی چه اندوهگین است

هنگامی که اندوهش از عشق است

جملات قصار ویکتور هوگو

لغزش انسان تدریجی است

بدیها در وجود ما

پای حاضر و آماده و نامرئی دارند

حتی کسانی که از ما با ظاهر پاک و آراسته

چنین ویژگیهایی دارند

جملات قصار ویکتور هوگو

اگر نمیخواهی تو را بیازمایند

کار خود را درست انجام بده

جملات قصار ویکتور هوگو

بزرگترین آزمون گیرنده

خداست و کوچکترین آزمون دهنده . بنده ی خدا

جملات قصار ویکتور هوگو

روزی جهانیان

همه دست برادری به یکدیگر خواهند داد

و آن روزی است که بدبختی و تیره روزی

در گستره جهان یافت نخواهد شد

جملات قصار ویکتور هوگو

هرچه خدایی نیست

فرو ریختنی است

جملات قصار ویکتور هوگو

یک پرنده کوچک که زیر برگها آواز میخواند

برای اثبات خدا کافی است

جملات قصار ویکتور هوگو

عذاب وجدان

بدتر از مرگ در بیابان سوزان است

جملات فلسفی ویکتور هوگو

هر چه از کوه بالاتر می رویم

چشم انداز گسترده تری می بینیم

جملات فلسفی ویکتور هوگو

لطف زن مانند ماسه خطرناک است

جملات فلسفی ویکتور هوگو

چقدر عاقلند آنهایی که در عشق احمق اند

جملات فلسفی ویکتور هوگو

عشق . زیبا و زشت نمیشناسد

جملات فلسفی ویکتور هوگو

هر زن پاکدامنی . زیبا و دلپسند است

جملات فلسفی ویکتور هوگو

زندگانی گل است و عشق . عسل آن

جملات فلسفی ویکتور هوگو

هر کس ارزش خود را خود تعیین میکند

جملات فلسفی ویکتور هوگو

اگر چشم و هم چشمی در زندگی بشر نبود

نه نوآوری میشد نه کشفی

جملات فلسفی ویکتور هوگو

از لابه لای شدیدترین تاریکی ها

نور راستی برافروخته می شود

جملات فلسفی ویکتور هوگو

آنچه میگویی بکن و آنچه میکنی بگو

جملات فلسفی ویکتور هوگو

ببدیهای اجتماع به دست ما ساخته شده است و به جای ناله جای آن دارد که درصدد رفع آن برآئیم

جملات فلسفی ویکتور هوگو

عشق عبارت است از وجود یک روح در دو کالبد. عاملیست که دو تن را مبدل بفرشته ی واحدی می کند

سخنان زیبای ویکتور هوگو

برایت آرزو می کنم که عاشق شوى .

و اگر هستى . کسى هم به تو عشق بورزد .

و اگر اینگونه نیست . تنهاییت کوتاه باشد .

و پس از تنهاییت . نفرت از کسى نیابى .

آرزومندم که اینگونه پیش نیاید

سخنان زیبای ویکتور هوگو

من نمیگویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد اما اعتقاد دارم باید بار دوم هم نگاه کرد

سخنان زیبای ویکتور هوگو

در زندگی یک مرد ۲ روز ارزش دارد :روزی که با زنی آشنا میشود و روزی که او را به خاک می سپارد

سخنان زیبای ویکتور هوگو

خوشبخت کسی است که به یکی از دو چیز دسترسی دارد :یا کتابهای خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند

سخنان زیبای ویکتور هوگو

هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود. این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان

سخنان زیبای ویکتور هوگو

تمام جهنم در یک کلمه وجود دارد:تنهایی

سخنان زیبای ویکتور هوگو

خداوندا!اگر بخواهم آنچه در ذهن دارم با تو بگویم . هزاران جلد کتاب می شود ولی آنچه در دل دارم یک جمله بیش نیست

سخنان زیبای ویکتور هوگو

کینه و تنفر را به کسانی واگذار کنید که نمی توانند دوست بدارند

جملات حکیمانه ویکتور هوگو

انسان . انسان است چون که می گرید . ولی به حال کسی که هرگز نمی گرید باید گریست

جملات حکیمانه ویکتور هوگو

هستی جز احساس پایان قریب الوقوع . و هم گاهی کیفیت بودن با نبودن . رفتن در بوته آزمایش . و خطر دائمی لغزش احتمالی چیزی نیست

جملات حکیمانه ویکتور هوگو

آزادی ما از نقطه ای شروع می شود که آزادی دیگران پایان می یابد

جملات حکیمانه ویکتور هوگو

بدبختی . مربی استعداد است

جملات حکیمانه ویکتور هوگو

به مرگ راضی شدن . به فتح نائل شدن است

جملات حکیمانه ویکتور هوگو

تعارف و خوش آمدگوئی . چیزی مانند بوسیدن از روی چادر است

جملات حکیمانه ویکتور هوگو

جسد دشمنی را که تشییع میکنی سنگین نیست

جملات حکیمانه ویکتور هوگو

خدا فقط آب را آفرید . انسان شراب را

جملات حکیمانه ویکتور هوگو

در بینوائی همچنان که در سرما نیز دیده می شود . آحاد به یکدیگر فشرده می گردند

جملات حکیمانه ویکتور هوگو

شاید بتوان از هجوم سیل آسای یک ارتش ممانعت کرد . اما از هجوم افکار و عقاید نمی توان جلوگیری نمود

جملات حکیمانه ویکتور هوگو

فقر و مسکنت . مردان را به جنایت و زنان را به فحشاء سوق می دهد

جملات ارزشمند ویکتور هوگو

فکر کردن . شغل ذهن است . خواب دیدن . تفریح آن

جملات ارزشمند ویکتور هوگو

فلسفه . میکروسکوپ افکار است

جملات ارزشمند ویکتور هوگو

گاهی کار فقر و بیچارگی به جائی می رسد که رشته ها و پیوندها را می گسلد . این مرحله ای است که تیره بختان و سیاه کاران چون بدانجا رسند درهم آمیخته و در یک کلمه که “شومی” است شریک می شوند . این کلمه بینوایان است

جملات ارزشمند ویکتور هوگو

وقتی نتیجه انتخابات اعلام شد . یعنی رأی بالاترین مرجع اعلام شده است

جملات ارزشمند ویکتور هوگو

همه جا شادمانی قشر نازکی است که روی رنج و بیچارگی کشیده اند

جملات ارزشمند ویکتور هوگو

هیچ چیز مثل بدبختی کودکان را ساکت نمی کند

جملات ارزشمند ویکتور هوگو

آنانکه نمی توانند خود را اداره کنند . ناچار از اطاعت دیگرانند

جملات ارزشمند ویکتور هوگو

آینده کودکان بسته به تربیت پدر و مادر است

جملات ویکتور هوگو

ادبیات . راز پنهانی تمدن است . شعر . سرّ مکتوم آمال است

جملات ویکتور هوگو

از آن در شگفتم که در سینه دلی دارند و می پندارند که آسایش و سعادت بشر جز مهر و صفا راه دیگری دارد

سخنان ویکتور هوگو

از کوچکی میل داشتم بزرگ باشم

سخنان ویکتور هوگو

سخنان و جملات زیبای ویکتور هوگو

همچنین بخوانید : جملات زیبای کتاب بی نوایان

برچسب ها : ,

یک دیدگاه

  1. هیچ چیز مثل بدبختی کودکان را ساکت نمی‌کند.
    ویکتور هوگو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × چهار =