سخنان و جملات زیبا درباره اندیشه و فکر از بزرگان جهان

جملات و سخنان فکر و اندیشه

سخنان و جملات زیبا درباره اندیشه و فکر از بزرگان و فلاسفه جهان

سخنان و جملات زیبا درباره اندیشه و فکر از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات زیبا درباره اندیشه و فکر

اندیشه ای که خالی از خطر باشد. ارزش آن را ندارد که آن را اندیشه بنامیم. : اسکار وایلد

ارزش یک اندیشه به خلوص نیت گوینده آن بستگی ندارد. : اسکار وایلد

هرچه بیشتر در سرشت طبیعت اندیشه کردم.

از خلاقیت خالق نیز بیش تر متحیر و شگفت زده شدم. : لویی پاستور

دیگر مسئول دفاع از اندیشه های مقدس و ارزشمندی که از پدرانشان گرفته اند نیستند.

یک مرد مفرغی خودش را نگهبان آن اندیشــه ها کرده است. : ژان پل سارتر

مرد عمل وجدان ندارد. تنها مرد اندیشــه است که با وجدان است : گوته

اولین گام در ترویج علم این است که اندیشه خود را به نگارش درآوریم ؛

بنابراین می توان گفت ترویج استمرار اندیشه. نقطه آغازی است برای ترویج علم. : عباس حری

نمی خواهم بیندیشم . می اندیشم که نمی خواهم بیندیشم.

نباید بیندیشم که نمی خواهم بیندیشم.

زیرا این همچنان یک اندیشــه است.

آیا هرگز پایانی بر آن نیست ؟ : ژان پل سارتر

جملات زیبا درباره اندیشه و فکر از بزرگان جهان

اندیشــه من. خود من است: برای همین است که نمی توانم وا ایستم.

من به وسیله آنچه می اندیشم وجود دارم . و نمی توانم خودم را از اندیشیدن بازدارم. : ژان پل سارتر

محکم ترین جسمی که در تن دارید. اندیشــه شماست.

بدنتان در قیاس با اندیشــه هایتان بسیار نرم. ملایم و انعطاف پذیر است. : کاترین پاندر

هنگامی که امید می میرد. هنگامی که می بینی کمترین امکان امیدوار بودن را از دست داده ای.

فضای خالی را با رؤیا. اندیشه های کوچک بچگانه و داستانها پر می کنی تا بتوانی به زندگی ادامه بدهی. : ژان پل سارتر

آزادی اندیشــه و قلم و زبان و مجامع و شغل و منزل و غیره موجب آبادی و عمران ممالک است. : علی اکبر دهخدا

زندگی ما زاییده اندیشه ماست : مارکوس اورلیوس

عس نوشته زیبا درباره فکر و اندیشه

جملات زیبا درباره فکر و اندیشــه

سخنی گویید که از اندیشــه پاک سرچشمه گرفته است

و کاری کنید که با کوشش و پارسایی از دست و بازو برآمده باشد. : حضرت زرتشت

جملات فلسفی قصار و زیبا درباره اندیشه و فکر

هومت – هوخت – هورشت

ترجمه :: اندیشه نیک – گفتار نیک – کردار نیک : حضرت زرتشت

اندیشیدن را جدی بگیریم. اندیشیدن. آنچه که ما کم داریم.

مردان و زنانی هستند که اندیشیدن را جدی گرفته باشند.

اندیشیدن باید به مثابه یک کار مهم تلقی بشود.

اندیشه ورزیدن. بند زبان را ببندیم و بال اندیشــه را بگشاییم . : محمود دولت آبادی

خوشبخت آنکه معبودی را در درون خویش می پرستد

و در پی تحقق آرمانی پسندیده گام می نهد ؛ هنر. دانش. عشق به میهن و یا عفاف مذهبی.

همگی سرچشمه جوشان اندیشــه های بزرگ و اعمال سترگ اند و همگی از پرتو لایزال الهی منورند. : لویی پاستور

در صحنه مشاهدات. بخت به یاری اندیشه های پیشرو وارد میدان می شود. : لویی پاستور

از هیچ اندیشه تازه بدون فهم طرف داری نکنید. بلکه خود

با شک و انکار در آن وارد شده و به حقیقت موضوع برسید. : رنه دکارت

در بود و نبود من. اندیشــه گمان ها داشت از عشق هویدا شد این نکته که هستم من : اقبال لاهوری

اشعار زیبا درباره اندیشــه و فکر

اندیشــه ها. رؤیاها . آه ها. آرزوها و اشک ها از همراهان جدایی ناپذیر عشق می باشند. : ویلیام شکسپیر

ای فتنه و فساد. تو چه زود در اندیشــه مردان نومید رخنه می کنی. : ویلیام شکسپیر

دیدن و حس کردن. وجود داشتن است. زندگی در اندیشه است. : ویلیام شکسپیر

هیچ چیز. بد یا خوب نیست. فقط نیروی اندیشه بدی و خوبی و سعادت و شقاوت را می آفریند. : ویلیام شکسپیر

ای برادر تو همان اندیشــه مابقی خود استخوان و ریشه.

تو باین معنی نظر کن که همان اندیشــه اشارت بآن اندیشه مخصوص است

و آن را به اندیشه عبارت کردیم جهت توسع اما فی الحقیقه آن اندیشــه نیست

و اگر هست این جنس اندیشه نیست که مردم فهم کرده اند

مارا غرض این معنی بود از لفظ اندیشه. و نطق. اندیشه می باشد : مولوی

اندیشــه باید همه ی برنمایی را در حرکت اش دریافت کند. برای این کار اندیشه باید دیالکتیکی باشد. : ولادیمیر لنین

سخنان و جملات زیبا درباره اندیشه و فکر از بزرگان و فلاسفه جهان

سخن بزرگان جهان

اندیشــه ها بزرگترین جنگنده های جهان اند

و جنگی که اندیشــه ای در دنبال دارد چیزی جز وحشیگری نیست : ناشناس 🦸🏻

اول اندیشــه. وانگهی گفتار. : لائوتسه

گرانبهاترین اندیشــه ها. اندیشــه درباره زندگی است نه مرگ. : باروخ اسپینوزا

چنین گفت کز مرگ. خود چاره نیست مرا بر دل اندیشه زین باره نیست

مرا بیش از این زندگانی نبود زمانه نکاهد نخواهد فزود : فردوسی

از دست عدو ناله من از سر درد است اندیشــه هر آن کس کند از مرگ. نه مرد است

جان بازی عشاق. نه چون بازی نرد است مردی اگرت هست. کنون وقت نبرد است : عارف قزوینی

جملات زیبا درباره اندیشه و فکر

در زندگی انسان سه راه دارد :

راه اول از اندیشــه می گذرد. این والاترین راه است.

راه دوم از تقلید می گذرد. این آسان ترین راه است ؛

و راه سوم از تجربه می گذرد. این تلخ ترین راه است. : کنفوسیوس

به عقیده من تنها فکری که شایسته است مغز انسان را به خود مشغول سازد.

آینده فرزندان اوست و اندیشــه این موضوع که چه کار کند تا فرزندانش خوشبخت شوند. : افلاطون

ما برای تفسیر آواز و غزل آماده نیستیم.

بلکه هیچ حقی هم در این کار نداریم. زیرا قلمرویی که در آن گفتگو بین شعر و اندیشه برقرار است

به آهستگی قابل کشف شدن. دسترسی و تفحص در اندیشه است. : مارتین هایدگر

اندیشــه ها در عین اینکه آفریده ذهن آدمی هستند. زاده جامعه می باشند.

گرچه عامل تبادل افکار در سرتاسر جوامع مشرق زمین. تماس با مغرب بوده است

. اما تحول جامعه ها تحت تاثیر همان افکار. انکارناپذیر است. : فریدون آدمیت

سخن بزرگان و اندیشمندان جهان

نخستین اقدام عقل. تشخیص درست از نادرست است.

با وجود این. همین که اندیشه متوجه خود می شود.

پیش از هر چیز به تناقض برمی خورد. : افسانه سیزیف آلبر کامو

زمان دعا. زمانی است که تاریکی به اندیشــه رو می کند

عارفان و پیروان اصالت وجود در پاسخ می گویند

اما به شرطی که اندیشــه به تاریکی برخورد کند. : افسانه سیزیف آلبر کامو

مردم خودشان را با هرچیز خسته می کنند مگر با فهم و اندیشه. : فریدریش نیچه

آنکه مغز او پر از افکار و اندیشــه های گوناگون است

می تواند با سخن گفتن با یکی دیگر ذهن و درک خود را جلا دهد و صفا بخشد ؛

چنین شخصی به بیان افکار خود و تنظیم و ترتیب آن توانا خواهد بود ؛

او خواهد دید که چگونه این افکار به کلمات بدل می شوند ؛

به همین جهت خردمندتر از آنچه هست خواهد شد ؛

مکالمه یک ساعت بیش از تفکر یک روز ارزش دارد. : فرانسیس بیکن

عکس نوشته فلسفی درباره فکر و اندیشه

جملات فلسفی و آموزنده بزرگان درباره اندیشه و فکر

خدا اندیشــه ای ست که هر راست را کژ می کند و هر ایستاده را دچار دوار.

چه ؟ زمان در گذر است و هر گذرا دروغ ؟

چنین اندیشه ایی مایه دوار و چرخش اندام آدمی ست و آشوب اندرون.

براستی. من چنین پنداری را بیماری دوار می نامم. : فریدریش نیچه

انسان از آغاز وجود. خود را بسی کم شاد کرده است.

برادران. گناه نخستین همین است و همین

هرچه بیشتر خود را شاد کنیم.

آزردن دیگران و در اندیشــه آزار بودن را بیشتر از یاد می بریم. : فریدریش نیچه

اندیشه خویش را نگاه دار زیرا که مقدمه همه چیزها است

که هرکه را اندیشه درست شد بعد از آن هرچه بر وی برود

از افعال و احوال همه درست بود. : ابوتراب نخشبی

خداوند اندیشید و نخستین اندیشــه او فرشته بود.

و خداوند سخن گفت و نخستین سخن او انسان بود. : جبران خلیل جبران

با اندیشه آشفته دانش آموختن.

در گردباد آتش افروختن است. : رومارسس

جملات زیبا درباره اندیشه و فکر

مشکل مدارک دانشگاهی به ویژه آن هایی که بیشتر جذاب اند.

این است که مدرک داران به دام این اندیشــه می توانند بیفتند

که مردمی که مدرک ندارند. هیچ چیز نمی دانند. : روبرت گن

هر اندیشــه ای که از ذهن ما می گذرد. آینده ما را می آفریند.

هر کدام از ما. با اندیشه ها و احساس هایمان. تجربه های خود را می آفرینیم.

اندیشــه هایی که به ذهن ما راه می یابد و کلماتی که بر زبان می رانیم.

تجربه های ما را می آفریند. : لوییز هی

جملات فلسفی قصار و زیبای بزرگان درباره فکر و اندیشه

آزادی در آهنگری اندیشــه. و آنهم با چکش بحث و انتقاد از خود شکل می گیرد. : هیوبرت هامفری

ما به ندرت در باره آنچه که داریم. فکر می کنیم.

در حالی که پیوسته در اندیشــه چیزهایی هستیم که نداریم. : آرتور شوپنهاور

زندگی انسان یعنی اندیشــه روزانه او. : رالف والدو امرسن

جملات اندیشــه و فکر

گاهی اوقات. اندیشه مفید است اما برای خوشبخت شدن نباید زیاد اندیشید. : گوستاو لوبون

برق اندیشه های درخشان را در تیمارستان ها. که به فراوانی می درخشد. باید جستجو کرد. : شارل دو مونتسکیو

دیدن و حس کردن. وجود داشتن است. زندگی در اندیشــه است. : کریستوفر مارلو

اندیشــه شاعرانه تنها خواب و خیال نیست.

بلکه نتیجه مطالعه. تجربه. حافظه و شناخت جهان است. : فریدریش هگل

گاهی در این اندیشه ام که خنده و سرور بادیه گردی بیش نیست ؛

آنچه ماندنی است غم و غصه نام دارد. : رفیق شامی

دوست من کسی است که من بتوانم او را با اندیشــه های برگزیده خویشتن شریک سازم. : هنری دیوید تورو

سخنان و جملات زیبا درباره اندیشه و فکر از بزرگان و فلاسفه جهان

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبا درباره معلم از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات زیبا درباره معلم از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات و سخنان درباره معلم سخنان و جملات زیبا درباره معلم از بزرگان و فلاسفه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.