سخنان و جملات زیبای تی. اس. الیوت – توماس استرنز الیوت

جملات زیبای تی. اس. الیوت

سخنان و جملات زیبای تی. اس. الیوت

تی. اس. الیوت . توماس استرنز الیوت شاعر . نمایش نامــه نویس و ناقد ادبی انگلیسی زاده آمریکا

سخنان و جملات زیبای تی. اس. الیوت

خانــه جایی است کــه فرد از آنجا آغاز می کند.

جملات زیبای تی. اس. الیوت

شعر رهایی بخشیدن بــه احساسات نیست . بلکــه گریزی از احساس است ؛ بیان شخصیت نیست بلکــه گریزی از شخصیت است. اما البتــه تنــها افرادی کــه شخصیت و احساس دارند می فــهمند چــه معنایی دارد کــه بخواهی از این ها بگریزی.

جملات زیبای تی. اس. الیوت

من در مذهب آنگلوکاتولیک . در ادبیات کلاسیسیست و در سیاست سلطنت طلب هستم

جملات زیبای تی. اس. الیوت

هیچگاه نباید از کاوش بایستیم و پایان تمام کاوش های ما رسیدن بــه جایی است کــه آغاز کردیم و برای نخستین بار آنجا را می شناسیم.

جملات ارزشمند تی. اس. الیوت

عجیب است کــه کلمات اینقدر ناکافی هستند. با این حال مانند فرد مبتلا بــه آسم کــه برای تنفس تقلا می کند . پس عاشق هم باید برای کلمات تقلا کند.

جملات فلسفی تی. اس. الیوت

آوریل بی رحم ترین ماه است.

جملات ناب تی. اس. الیوت

تلویزیون وسیلــه ای است برای سرگرمی کــه بــه میلیون ها نفر مجال می دهد کــه هم زمان بــه یک جک گوش دهند و با این حال تنــها بمانند.

جملات قصار تی. اس. الیوت

جایی کــه بــه آنجا آغاز نام می دهیم اغلب پایان است ؛ و پایان دادن بــه یک چیز آغاز کردن است. پایان جایی است کــه از آنجا آغاز می کنیم.

جملات حکیمانه تی. اس. الیوت

اضطراب پیشخدمت ابتکار است.

جملات آموزنده تی. اس. الیوت

بــه روحم گفتم کــه خاموش باش و بی امید منتظر بمان چون امید . امید برای چیزی اشتباه خواهد بود.

سخنان زیبای تی. اس. الیوت

شعر واقعی می تواند پیش از فــهمیده شدن با انسان ارتباط برقرار کند.

سخنان زیبای تی. اس. الیوت

انسان نمی تواند خیلی واقعیت را تقبل کند.

سخنان زیبای تی. اس. الیوت

افرادی کــه هیچگاه اتفاقی برایشان نیافتاده نمی توانند بی اهمیت بودن رویدادها را درک کنند.

سخنان و جملات زیبای توماس استرنز الیوت

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای اشتفان تسوایگ

سخنان و جملات زیبای اشتفان تسوایگ

جملات و سخنان اشتفان تسوایگ سخنان و جملات زیبای اشتفان تسوایگ رمان نویس. نمایشنامه نویس. …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.