سخنان و جملات زیبای توماس کوهن

جملات توماس کوهن

سخنان و جملات زیبای توماس کوهن . توماس ساموئل کوهن . فیلسوف و فیزیکدان آمریکایی

Thomas Samuel Kuhn

سخنان و جملات زیبای توماس کوهن

در کمال ناباوری. مواجه شدن با یک نظریه علمی کهنه از رواج افتاده و طرز عمل آن.

تصورهای اساسی مرا نسبت به ماهیت علم و دلایل کامیابی مخصوص آن از اساس متزلزل کرد

تلاش برای یافتن ریشه این اختلافات . مرا به شناخت نقش چیزی در تحقیقات علمی رهنمون ساخت که از آن زمان به بعد آن را پارادایم. نامیده ام.

مقصودم از این اصطلاح. دستاوردهای علمی مقبول عام است که در دوره ای از زمان.

مسائل و راه حل های نمونه را برای جامعه ای از مشتغلان به علوم فراهم می آورد.

همینکه این تکه از معمای من در جای خود قرار گرفت. به سرعت پیش نویسی از این رساله فراهم آمد.

سخنان و جملات زیبای توماس کوهن

“علم عادی به معنی پژوهشی است که به صورت مستحکم بر شالوده ای از یک یا چند دستاورد علمی پیشین بنا شده باشد.

دستاوردهایی که برخی جوامع علمی خاص آنها را به عنوان فراهم کننده مبانی تحقیقات آتی خود برای مدتی از زمان می پذیرد.

سخنان و جملات زیبای توماس کوهن

هر کس که جریان پیشرفت نور شناخت فیزیکی پیش از نیوتن را مطالعه کند.

به این نتیجه خواهد رسید که هر چند مشتغلان در این میدان دانشمند بودند.

نتیجه فعالیت آنان چیزی کمتر از حد و اندازه علم بوده است

چرا که مجموعه ای استاندارد از روشها و یا پدیده هایی که هر محقق نور شناخت خود را ناچار از به کار بردن و تبیین آن می داند. وجود نداشت

به همین دلیل اتفاقی و دلبخواهی بودن نخستین گردآوری واقعیت ها بیش از زمانی است که آشنایی بیشتری با پیشرفت علمی حاصل شده است.

علاوه بر این. به دلیل فقدان انگیزه برای جستجوی اطلاعات عمیقتر.

نخستین عمل گردآوری واقعیتها معمولا منحصر است به مجموعه داده هایی که به آسانی در دسترس قرار می گیرد

ولی هرچند این گونه جمع آوری داده ها برای شروع چندین رشته علمی مهم اهمیت اساسی داشته است

هر کس متوجه می شود که از آنها یک مجموعه بسیار آشفته فراهم آمده است

همه در این که ادبیات حاصل آمده از این طریق را علمی بخوانند. تردید می کنند.

جملات زیبای توماس کوهن

آنچه ادعا کرده ام این است که ارائه دهندگان نظریه های گوناگون سخنگویان طبیعی زبان های مختلفند

من صرفا بر محدودیتهای خاصی تاکید کرده ام که نظریه پردازان نظریه های گوناگون هنگام ارتباط باهم با آن مواجهند

با وجود این. علیرغم ناتمام بودن ارتباطات شان.

نظریه پردازان نظریه های گوناگون. هرچند نه چندان آسان.

می توانند نتایج محسوس و واقعی فنی را که در دسترس آنهایی است که

درون هر نظریه مشغول فعالیتند. به همدیگر ارائه دهند.

سخنان و جملات زیبای توماس کوهن

سادگی. چشم انداز وسیع. سودمندی و حتی دقت می تواند

به گونه های متفاوت مورد قضاوت دانشمندان قرار گیرد.

سخنان و جملات فلسفی توماس کوهن

آن کس که به کار پژوهش در علم عادی اشتغال دارد.

یک حل کننده معما است. نه آزماینده پارادایم ها.

هر چند ممکن است ضمن جستجو برای یافتن راه حل معمایی خاص.

برخی رویکردهای جایگزین را مورد آزمایش قرار دهد و آنهایی را که به نتیجه مطلوب او نمی انجامند.

کنار نهد. اما در این کار آزماینده پارادایم نیست.

سخنان و جملات زیبای توماس کوهن

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای باروخ اسپینوزا

سخنان و جملات زیبای باروخ اسپینوزا

جملات باروخ اسپینوزا سخنان و جملات زیبای باروخ اسپینوزا . بندیکت دِ اسپینوزا فیلسوف مشــهور …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.