سخنان و جملات زیبای توماس آکویناس

جملات توماس آکویناس

سخنان و جملات زیبای توماس آکویناس . قدیس توماس آکویناس معروف به حکیم آسمانی. فیلسوف ایتالیایی و متاله مسیحی

سخنان و جملات زیبای توماس آکویناس

هیچ چیز در این زمین بیشتر از دوستی واقعی ارزش ندارد.

جملات زیبای توماس آکویناس

اگر بالاترین هدف یک کاپیتان حفظ کشتی خود بود . او را برای همیشــه در بندر نگــه می داشت.

جملات زیبای توماس آکویناس

چیزهایی کــه ما دوست داریم بــه ما می گوید کــه ما چــه هستیم

جملات زیبای توماس آکویناس

دوستی منبع بزرگترین لذت است . و با دوستان حتی تعطیلات جذاب تر می شود.

جملات زیبای توماس آکویناس

بــه کسی کــه ایمان دارد هیچ توضیحی لازم نیست برای یک بدون ایمان هیچ توضیحی امکان پذیر نیست.

جملات قصار توماس آکویناس

غم و اندوه را می توان با خواب خوب . یک حمام و یک لیوان شراب کاهش داد.

جملات فلسفی توماس آکویناس

ما نمی توانیم دانش کامل را در یک زمان داشتــه باشیم. ما باید با ایمان شروع کنیم سپس پس از آن ما ممکن است بــه رهبری شواهدی برای خودمان تسلط یابیم.

جملات آموزنده توماس آکویناس

انسان نمی تواند بدون شادی زندگی کند بنابراین وقتی کــه او از روحیــه روحانی محروم است . لازم است کــه او بــه لذت های بدنی معتاد شود.

جملات ارزشمند توماس آکویناس

ســه چیز برای نجات انسان لازم است: بدانید کــه چــه چیزی باید باور داشتــه باشد. می دانم چــه باید بکنم و بدانید کــه چــه باید بکند.

سخنان زیبای توماس آکویناس

خوب می تواند بدون شر وجود داشتــه باشد . در حالی کــه شر نمی تواند بدون خوب وجود داشتــه باشد.

جملات حکیمانه توماس آکویناس

بــه علت شرایط متنوع انسان . اتفاق می افتد کــه بعضی از اعمال برای بعضی افراد صحیح و مناسب هستند . در حالی کــه همان اعمال برای دیگران غیرمنصفانــه است . زیرا آنــها نامناسب هستند برای انجام آن.

سخنان زیبای توماس آکویناس

انسان بــه اندازه ای کــه منطقی است انتخابی آزادانــه دارد.

سخنان زیبای توماس آکویناس

خوشبختی از طریق فضیلت است ؛ این خوب است کــه توسط اراده انسان بــه دست آمده است.

سخنان ارزشمند توماس آکویناس

طبق طبیعت همــه مردان در آزادی برابرند . اما نــه در دیگر جوایز.

سخنان آموزنده توماس آکویناس

اقدام اصلی شجاعت این است کــه بــه جای آنکــه بــه آنــها حملــه کند . با خطرات مواجــه می شویم و در برابر خطرات مقاومت می کنیم.

توماس آکویناس

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای لوکرتیوس

سخنان و جملات زیبای لوکرتیوس

سخنان و جملات لوکرتیوس سخنان و جملات زیبای لوکرتیوس – تیتوس لوکرتیوس کاروس یا لوکرس. …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت