جملات زیبا درباره آزادی از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات و سخنان آزادی

سخنان و جملات زیبا درباره آزادی از بزرگان و فلاسفه جهان

سخنان و جملات زیبای درباره آزادی

سخنان و جملات زیبا درباره آزادی از بزرگان و فلاسفه جهان

آزادی به بریدن زنجیرها از دست و پا خلاصه نمی شود . آزادی به احترام گذاشتن آزادی دیگران نیز نیاز دارد : نلسون ماندلا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در هیچ کجا برای رسیدن به آزادی مسیر همواری وجود ندارد

و بسیاری از ما تا زمانی که به اوج خواسته های خود برسیم .

مجبوریم که بارها و بارها از دره هایی بگذریم که سایه ی مرگ بر آنها افتاده. : نلسون ماندلا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ملتی که قربانی نهایی برای زندگی و آزادی است. مورد ضرب و شتم قرار نمی گیرد. : مصطفی کمال اتاترک

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تا زمانی که مخالفی در زندان است. آزادی ما واقعی نیست.

تا زمانی که کودکی گرسنه است. زندگی ما پر از غم و اندوه و شرم خواهد شد.

این قربانی ها بیش از هر چیز نیاز دارند بدانند که تنها نیستند و ما آنها را فراموش نکرده ایم.

زمانی که صدای آنها خفه شده است ما به جای آنها حرف می زنیم.

در حالیکه آزادی آنها به آزادی ما بستگی دارد.

کیفیت آزادی ما به آزادی آنها بستگی دارد. : الی ویزل

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آزادی باده ای است که هزاران تن آن را برای بدمستی می نوشند و یک تن برای سرمستی. : سعید نفیسی

سخنان و جملات زیبا درباره آزادی

سخنان و جملات زیبای درباره آزادی

آزادی برای بسیاری از مردم سرمایه دکان است و برای یک تن از هزاران. سرمایه جان. : سعید نفیسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بخشش کلیدی برای عمل و آزادی است : هانا آرنت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نظم اجتماعی به بهای آزادی. معامله شیرینی نیست. : مارکی دوساد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تو می گوئی که من آزاد نیستم. اما من دستم را بلند کردم و پایین آوردم

هرکسی می فهمد که این پاسخ بی منطق. نمودی منطقی از آزادی است. : لئو تولستوی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در جهان هیچ چیز وحشتناکی نیست ؛

و چون در جهان وضعی وجود ندارد که انسان در آن سعادتمند و به تمام معنی آزاد باشد.

پس وضعی در جهان موجود نیست که انسان در آن. بدبخت و محروم از آزادی باشد. : لئو تولستوی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

رنج اسارت. آزادی و آسایش را نیز حد و مرزهایی است. و این حدود به یکدیگر بسیار نزدیک اند : لئو تولستوی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مهمترین چیز در دنیا آزادی است. مهم تر از غذا یا لباس

مهم تر از طلا یا خانه و کاشانه

مهم تر از هنر یا علم

مهم تر از تمام ادیان. آزادی انسان است. : رابرت گرین باب اینگرسول

سخنان و جملات فلسفی درباره آزادی

آزادی هیچ وقت از دست نرفتنی نیست

و باید دائما در خون میهن پرستان جاری شود وگرنه برای همیشه از بین می رود. : رابرت آنسون هاین لاین

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در هیچ کجا برای رسیدن به آزادی مسیر همواری وجود ندارد

و بسیاری از ما تا زمانی که به اوج خواسته های خود برسیم .

مجبوریم که بارها و بارها از دره هایی بگذریم که سایه ی مرگ بر آنها افتاده. : نلسون ماندلا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آزادی به بریدن زنجیرها از دست و پا خلاصه نمی شود . آزادی به احترام گذاشتن آزادی دیگران نیز نیاز دارد : نلسون ماندلا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسانی که مدعی آزادی هستند با وجود این آشفتگی مردانی هستند که محصولات کشاورزی را بدون شخم کردن زمین می خواهند . : فردریک داگلاس

سخنان و جملات زیبای درباره آزادی

آخرین آزادی ما انسانها این است که نگرش خود را در هر شرایطی خود انتخاب کنیم. : ویکتور فرانکل

سخنان و جملات زیبا درباره آزادی از فلاسفه و بزرگان

هیچ کس هرگز کاملا آزاد نیست.

آزادی بشر درست چند ساعت بعد از تولد از او سلب می شود.

از همان لحظه ای که برای ما اسمی می گذارند

و ما را به خانواده ای نسبت می دهند دیگر فرار غیر ممکن می شود.

قادر نیستیم زنجیر را پاره کنیم و آزاد باشیم.

ساختمان بزرگ اداره ثبت اسناد زندان ماست.

همه ما لابه لای اوراق آن کتاب ها له شده ایم. : آلبا دسس پدس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر ما به آزادی بیان کسانی که از آنها خوشمان نمی آید اعتقاد نداشته باشیم. پس اصلا به آزادی بیان اعتقاد نداریم. : نوآم چامسکی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آزادی ما از نقطه ای شروع می شود که آزادی دیگران پایان می یابد. : ویکتور هوگو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آزادی ممکن است از سوء استفاده از آزادی و همچنین سوء استفاده از قدرت در معرض خطر باشد. : جیمز مدیسون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در هیچ موردی . کلیساها نگهبانان آزادی های مردم نبودند. : جیمز مدیسون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پیشرفت و گسترش دانش تنها نگهبان آزادی واقعی است. : جیمز مدیسون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کشور ما ممکن است به یک خانه جدید تبدیل شود. ما چیزهای زیادی نداریم. اما از همه ارزشمندتر آزادی داریم! : جیمز مونرو

سخنان و جملات زیبا درباره آزادی

نقل قول کلاسیک آزادی مردان ادبی در سراسر جهان است. : ساموئل جانسون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردم پاریس. آزادی را به جهان ارزانی داشتند بدون این که انعامی طلب کنند. : هاینریش هاینه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آزادی. مذهب جدید است. مذهب زمان ما. : هاینریش هاینه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تفنگهایتان را خاک کنید روزگاری برای این مردم . درختی میروید از تفنگ .که اجنبی نباشد

اجنبی که فقط روس و انگلیس نیست هر کسی است که برای مقداری پول

تفنگش را بر سر من و شما گرفته. تا آزادی فراموش شود : میرزا کوچک خان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خردمندان و دانشمندان سرزمینم. آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسل های آینده با شما

اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد. دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود. : نادر شاه

سخنان و جملات زیبای درباره آزادی

زنجیرهای سنگین حلق آویز سقوط خواهند کرد.

دیوارها در دنیا فرو خواهند ریخت

و آزادی با نور به تو لبخند خواهد زد.

و برادران شمشیر را به تو باز پس خواهند داد. : الکساندر پوشکین

جملات زیبای بزرگان درباره آزادی

آزادی مطبوعات و اجتماعات و حقوق مالکیت و سایر حقوق بشری را مردم می توانند در قانون اساسی بخوانند ولی اگر دولت نخواهد نمی توانند از آنها استفاده ببرند و یا استفاده نمایند : محمد مصدق

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من نمی دانم چطور است دول بزرگ دموکرات. تعالی و ترقی و بقای مملکت خود را در آزادی و دموکراسی تشخیص داده اند

ولی در ممالکی شبیه ایران سعی می کنند که مردم را از این مزایا محروم کنند. : محمد مصدق

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بر فرض که ما با هواخواهان رژیم موافقت کنیم و بگوییم دیکتاتور به مملکت ما خدمت کرد.

در مقابل آزادی که از ما سلب نمود چه برای ما کرد ؟ : محمد مصدق

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

گر از طریق آزادی و دموکراسی نتوانیم کاری بکنیم از طریق اختناق و زور و قلدری برای مردم ناراضی نمی توانیم کاری انجام دهیم : محمد مصدق

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف است. : ارنستو چه گوآرا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من آزادی بخش نیستم. آزادی بخش وجود ندارد . مردم هستند که خود را آزاد می کنند. : ارنستو چه گوآرا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آزادی بیش از همه از دست کسانی ضربه می خورد که برای نیل به آن کوتاه ترین مسیر را انتخاب می کنند. : ارنستو چه گوآرا

جملات و عکس نوشته های زیبا درباره آزادی

هیچ کس مخالف آزادی نیست ؛ حداکثر مخالف آزادی دیگران است : کارل مارک

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آزادی از جمله تجملاتی است که هرکسی توان کسب آن را ندارد : کارل مارک

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آزادی . حق گفتن آن چیزی است که مردم نمی خواهند بشنوند : جورج اورول

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تا زمانی که مردان آزاد باشند که بپرسند چه باید بکنند.

آزادانه بگویند که چه فکر می کنند.

آزادانه فکر کنند که چه می خواهند

آزادی هرگز نمی تواند از بین برود و علم هرگز نمیتواند رنج ببرد. : مارسل پروست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هزینه آزادی همیشه بالا است. اما آمریکایی ها همواره آن را پرداخت کرده اند

و یک مسیری که ما هرگز انتخاب نخواهیم کرد. و این مسیر تسلیم شدن و تسلیم شدن است. : جان اف کندی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سخنان و جملات زیبای درباره آزادی

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبا درباره اخلاق از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره اخلاق از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره اخلاق سخنان و جملات زیبا درباره اخلاق از بزرگان و فلاسفه جهان …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.