متن آهنگ ممنوع – امیر تتلو

امیر تتلو

آدم بی رگ بی خاصیــتــه مثــه شوتــه تو تیــرکــه

واســه هــمینــه کــه هنو هیچ هیچیــم واســه هــمینــه کــه پشــت هــم نیســتیــم

ســر بــردن هــمو میپیچیــم ولی دیگــه این کارا مــمنوع ها

مــمنوعــه دیدن صورتی کــه سال هاســت مایــه ننگ تــم بوده

مــمنوعــه اون کــه دو رنگــه و پــر عقده و کــمــبوده

گناهو فکــر بــهشــت مــمنوع اصلا با آدم بد چشــم تو چشــم مــمنوع

رفــتارایــه زشــت مــمنوع دیگــه داره فاز بد کل کشور روم

اونی کــه رفــتــه عشقــم بود نــمیدونــم کــه کی و کجا بــهش فــهــموند

کــه با دو تا دیگــه مال هــم نیســتیــم

رفــت منــم دندم نــرمو چشــمــم کور

غــر مــمنوع تو قــرمــه گوشــت مــمنوع

دل بکن از هــرچی گوسفند بود

یــه ســری درد مالــه قدیــمامــه

یــه ســری هــم یادگاری از دوســتــم بود

حــتی بغلو بوس مــمنوع

حــرفا رو میشــه از رو پوســتــم خوند

رفــتارای لوس مــمنوع آره این جا تاریکــه ولی اون ســر نور

حــرص مــمنوع باید مثلــه سگ بدویی بدو بدو

پاداشو ارث مــمنوع گنده مالــه فکــره

وگــرنــه هیکل گنده کــه تو خــرســم بود

دروغ کوچیکــه و بزرگ مــمنون

پــریدنــه با گــرگ مــمنوع مار مــمنوع نیش زدن یار مــمنوع

رفــتار مثــه سوســمار مــمنوع

مــمنوعــه دیدن صورتی کــه سال هاســت مایــه ننگ تن بوده

مــمنوعــه اون کــه دو رنگــه و پــر عقده و کــمــبوده

من خیلی وقــتــه کــه اینــم خیلی سخــتــه بــبینــم

یــه ســری جا من کــه حقشون نی تا کی بی وقفــه بشینــم

غیــر مجاز ما نیســتیــم اونیــه کــه لای درزش موش میــره

هــمونی کــه هیچ کار بلد نی نوشــتــه و فقط گوش میده

مجاز دلــه منــه بــبین غیــر مجاز ما نیســتیــم

خیلی وقــتــم هســت نخوردیــم اســتیک گــراز با ویسکی

رسیدیــم اینجا با پی سی محکــم پا حــرفا وامیسیــم

ســرمونــم کــه پایینــه جلو هــمــه تو نخ پز این حــرفا نیســتیــم

بز شاخش خوبــه و شیــر دلش پ بزدل نــباشو الکی جیغ بکش

بفــهــم خودتو نزن بــه خــریــت کــه هــمــه چیو نشون میده رنگ پــریدت

تــرس نفــرین و آق مــمنوع حــبس تو اتاق مــمنوع

حــرف مفــتو غیــبــتو و غــرور بحث با الاغ مــمنوع

مــمنوعــه دیدن صورتی کــه سال هاســت مایــه ننگ تــم بوده

مــمنوعــه اون کــه دو رنگــه و پــر عقده و کــمــبوده

مــمنوعــه دیدن صورتی کــه سال هاســت مایــه ننگ تــم بوده

مــمنوعــه اون کــه دو رنگــه و پــر عقده و کــمــبوده

تکست و متن اهنگ و ترانه امیر تتلو

برچسب ها :

همچنین ببینید

متن آهنگ تو نمیفهمی – امیر تتلو

متن آهنگ تو نمیفهمی – امیر تتلو

تا دســتــه گل آب میدی تــهــمــتــه بیجا میزنی تا میفــهــمی جدیــه وسطش جا میزنی بعد …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.