بایگانی برچسب: نعمت الله ترکانی

این روزها فرشته بلا میشود همه

این روزها  فرشته بلا میشود همه

این روزهــا فـرشتـــــــه بلا مـیشود هـمه هـــر نطـفــه ای حلال خطـــا میشـــود همـه آنکـــــو هـــزار قافلــــه ای زر متـــاع اوســـت دستــی دراز کـــــرده گـــــدا میـــشود هـمـــه هر ناروا به مذهب و هر طرح نابکـار قانون …

ادامه نوشته »

چون تـــیر از میانـــۀ قلبـم عبــور کــن

چون تـــیر از میانـــۀ قلبـم عبــور کــن

چون تـــیر از میانـــۀ قلبـم عبــور کــن طــــرح غــــروب زنـدگــی ام مـــرور کـــن راهــی کـــه مـیــروی خطــر انتحــار نیســت دلهــــره هــای واهـــی خـــود را تـــو دور کـــن از انفجـــــار بغــــض تـــــو مـهــتـاب در گـــــرفــت شــب …

ادامه نوشته »