بایگانی برچسب: جملات زیبای مفهومی و معنایی

جملات و متنهای زیبا درباره حماقت از بزرگان جهان

جملات و متنهای زیبا درباره حماقت از بزرگان جهان

جملات و متن درباره حماقت جملات و متنهای زیبا درباره حماقت از بزرگان اندیشمندان و فلاسفه جهان جملات و متنهای زیبا درباره حماقت همیشه و همه جا کوچکترها باید تاوان نادانی و حماقت بزرگترها را …

ادامه نوشته »

جملات و متنهای زیبا درباره فریب و فریبکاری از بزرگان

جملات و متنهای زیبا درباره فریب و فریبکاری از بزرگان

جملات فریب و فریبکاری جملات و متنهای زیبا درباره فریب و فریبکاری از بزرگان اندیشمندان و فلاسفه جهان جملات و متنهای زیبا درباره فریب و فریبکاری انسان هیچوقت بیشتر از آن موقع خود را گول …

ادامه نوشته »

متن و جملات زیبا درباره کار از بزرگان نویسندگان . فلاسفه و اندیشمندان جهان

متن و جملات زیبا درباره کار از بزرگان نویسندگان . فلاسفه و اندیشمندان جهان

متن و جملات کار متن و جملات زیبا درباره کار از بزرگان نویسندگان . فلاسفه و اندیشمندان جهان متن و جملات زیبا درباره کار از بزرگان اشتغال به هر کاری بهتر از تنبلی و بیکاری …

ادامه نوشته »

جملات زیبا درباره بیماری از بزرگان و اندیشمندان جهان

جملات زیبا درباره بیماری از بزرگان و اندیشمندان جهان

جملات و سخنان بیماری سخنان و جملات زیبا درباره بیماری از بزرگان و اندیشمندان جهان بیماری به ناهنجاری در بدن یا روان می گویند که به علت ناراحتی. اختلال عملکرد یا تنش دربیمار یا سایر …

ادامه نوشته »

سخنان و جملات زیبا درباره حیوانات از فلاسفه و بزرگان جهان

سخنان و جملات زیبا درباره حیوانات از فلاسفه و بزرگان جهان

جملات و سخنان زیبا درباره حیوانات سخنان و جملات زیبا درباره حیوانات از فلاسفه و بزرگان جهان و انسان تنها نشسته بود. غرقه در اندوه. حیوانات نزدیکش نشستند و گفتند: ما دوست نداریم تو را …

ادامه نوشته »

سخنان و جملات زیبا درباره عدالت از بزرگان و فلاسفه جهان

سخنان و جملات زیبا درباره عدالت از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات و سخنان عدالت سخنان و جملات زیبا درباره عدالت از بزرگان و فلاسفه جهان به همراه عکس نوشته سخنان و جملات عدالت انسانی که با اجتماع تکامل پیدا کرده باشد. از همه جانوران بهتر …

ادامه نوشته »

جملات زیبا درباره انتقام از بزرگان و مشاهیر جهان

جملات زیبا درباره انتقام از بزرگان و مشاهیر جهان

جملات و سخنان انتقام جملات زیبا درباره انتقام از بزرگان و مشاهیر جهان جملات زیبا درباره انتقام از بزرگان هر زمان که کینه به دل گرفتیم و نقشه انتقــامجویی در سر پروراندیم با خشم درونی …

ادامه نوشته »