بایگانی برچسب: متن و تکست آهنگهای سعید پور سعید

کجایی با که هستی دلت در آرزوی دیدن کیست – سعید

کجایی با که هستی دلت در آرزوی دیدن کیست – سعید

مــتن تــرانــه : مــرغ سعادت کجایی با کــه هســتی دلــت در آرزوی دیدن کیســت بــه هوشی یاکــه مســتی چــرا از یار دیــرینــت خــبــری نیســت بگو آیا دلــت بگو آیا دلــت کــرده هوای عشق تازه کــه …

ادامه نوشته »

پرستوها همه رفــتن کبوترها همه رفتن – سعید

پرستوها همه رفــتن کبوترها همه رفتن – سعید

مــتن تــرانــه : هــمــه رفــتند پــرســتوها هــمــه رفــتن کــبوتــرها هــمــه رفــتن هــمــه هــمشــهــریان بار سفــر بســتن درون کوچــه های شــهــرما پاییز طولانیســت نــمیدانــم بــهاری هســت نــمیدانــم صدایی هســت عجــب صــبــری خدا دارد عجــب صــبــری خدا …

ادامه نوشته »

یه شعله شکسته یه شمع روبه بادم – سعید

یه شعله شکسته یه شمع روبه بادم – سعید

مــتن تــرانــه : بایاد تو یــه شعلــه شکســتــه یــه شــمع روبــه بادم خســتــه ازین زمونــه فــریاد گــریــه دارم شده فضای سینــه سیــه چوروزگارم ازهــمــه دل بــریدم فــریاد گــریــه دارم عاشق شدم بــه چشــمات دادم دلو …

ادامه نوشته »

ارزون نمیدم دل به کسی من آسون نمی شم – سعید

ارزون نمیدم دل به کسی من آسون نمی شم – سعید

مــتن تــرانــه : نوازشــم کن ارزون نــمیدم دل بــه کسی من آسون نــمی شــم یار کسی من مغــرورتــرین عاشق شــهــرم من بــه جزخودم باهــمــه قــهــرم نوازشــم کن نوازشــم کن اگــه دوســم داری تو خواهشــم کن …

ادامه نوشته »

میخوام تو حوضتون شراب بریزم – سعید

میخوام تو حوضتون شراب بریزم – سعید

مــتن تــرانــه : دخــتــر ایــرونی میخوام تو حوضــتون شــراب بــریزم تو چشــم اهل خونــه خواب بــریزم وقــتی می بینن هفــتا پادشاهو بیام رو بالشــت گلاب بــریزم بــرات شونــه کنــم زلف سیاتو بــرات گلی کنــم رنگ …

ادامه نوشته »

اومدی تا جون بدی گلهای خشک خونه رو – سعید

اومدی تا جون بدی گلهای خشک خونه رو – سعید

مــتن تــرانــه : منــتظــرت بودن اومدی تا جون بدی گلــهای خشک خونــه رو اومدی رها کنی قناری های خســتــه رو اومدی یکی بشی دســت توی دســتام بذاری اومدی ناجی بشی غــریــب دل شکســتــه رو منــتظــرت …

ادامه نوشته »

نه بیهوشی نه بیداری نــه می لرزی نه تب داری – سعید

نه بیهوشی نه بیداری نــه می لرزی نه تب داری – سعید

مــتن تــرانــه : میــرم اگــه تو بیزاری نــه بیــهوشی نــه بیداری نــه می لــرزی نــه تــب داری نــه زردی تو نــه سیاهی نــه بیــرنگی نــه بیــماری نــه لــبخندی روی لــبــهات نــه تلخی و نــه بیزای …

ادامه نوشته »

دنیای باتو بودن دنیای ناشناسه – سعید

دنیای باتو بودن دنیای ناشناسه – سعید

مــتن تــرانــه : دنیای با تو بودن دنیای باتو بودن دنیای ناشناســه وقــتی نگین چشــمات لــبــریز الــتــماســه با اون لــبای بســتــه حــرفای تازه داری خوندم من از نگاهــت انگار دوســم نداری آتیش نزن بــه جونــم …

ادامه نوشته »

تیشه به ریشه ام نزن ای تو عزیزترین کسم – سعید

تیشه به ریشه ام نزن ای تو عزیزترین کسم – سعید

مــتن تــرانــه : با الــتــماس تیشــه بــه ریشــه ام نزن ای تو عزیزتــرین کســم رفــتــه ام از خیال تو ولی تویی هــرنفســم پشــت ســرت دعای من روزو بــه شــب میــرسونــه وقــتی کــه رفــتی از پیشــم …

ادامه نوشته »

وقتی همه جا من دنبال تو بودم – سعید

وقتی همه جا من دنبال تو بودم – سعید

مــتن تــرانــه : ازتو چــه پنــهون وقــتی هــمــه جا من دنــبال تو بودم از زخــم زبونــها کــه آسوده نــبودم ازتو گلــه دارم کــه اشکامو ندیدی بــرات فــرقی نداره دیگــه بودو نــبودم تاکی بشینــم من هی …

ادامه نوشته »

چرا تو دوست داری رسوایی مو میون مردم – سعید

چرا تو دوست داری رسوایی مو میون مردم – سعید

مــتن تــرانــه : رسوایی چــرا تو دوســت داری رسوایی مو میون مــردم چــرا تو دوســت داری تو اشک تنــهایی بشــم گــم دوســت دارم بــرات کوچیکــه ای هــمــه وجودم منــم کــه باز می گــم بســتــه بــه …

ادامه نوشته »