بایگانی برچسب: سروده های رهی معیری

چشم فـروبسته اگر وا کنی

چشم فـروبسته اگر وا کنی

چشــم فـروبسته اگـــر وا کنـــی در تـــو بـــود هـــر چـــه تمنـا کنـــی عـــافیت از غیــر نصیـــب تـــو نیســـت غیـــر تـــو ای خستــه طبیب تــو نیست از تـــــو بــــــود راحــــــت بـیـمــــــــار تـــــو نیســت بـــــه غیــــــر از …

ادامه نوشته »

گـر چه روزی تیره تر از شام غم باشد مرا

گـر چه روزی تیره تر از شام غم باشد مرا

گــــر چــــه روزی تیـــره تـــر از شــام غم باشد مــرا در دل روشــن صفـــای صبحـــدم بــاشــــد مــــرا زرپرستــی خـــواب راحـــت را ز نرگس دور کـرد صرف عشرت می کنـم گـر یک درم باشد مرا خواهش …

ادامه نوشته »

در پـیــش بـــی دردان چــــرا فـــریـاد

در پـیــش بـــی دردان چــــرا فـــریـاد

در پـیــش بـــی دردان چــــرا فـــریـاد بــــی حــاصــل کــــنم گــــــر شکـــــوه ای دارم ز دل بـــا یـــار صـاحبــــدل کــــنم در پــرده سـوزم همچــو گل در سینه جوشم همچو مل مــن شمـــع رســـوا نیستم تا گـــــریه …

ادامه نوشته »