خانه / بایگانی برچسب: متن اهنگ های ناصر عبداللهی

بایگانی برچسب: متن اهنگ های ناصر عبداللهی

نمی رنجم اگر باور نداری عشق نابم را – ناصر عبداللهی

نمی رنجم اگر باور نداری عشق نابم را – ناصر عبداللهی

نــمی رنجــم اگر باور نداری عشق نابــم را کــه عاشق از عیار افــتاده در این عصــر عیاری صدایی از صدای عشق خوشــتــر نیســت حافظ گفــت اگــر چــه بــر زبانش زخــمــها زد تیغ تاتاری از خانــه …

ادامه نوشته »

دلم جراتش قطره ای بیش نیست – ناصر عبداللهی

دلم جراتش قطره ای بیش نیست – ناصر عبداللهی

دلــم جــراتش قطــره ای بیش نیســت تو ای عشق او را بــه دریا بــبــر بگذارید اگــر هــم نــه بــهاری . باشــم شاعــر سوخــتــه گلــهای سحاری باشــم می توانــم کــه خودم را بســرایــم هــرچند . نــتوانــم …

ادامه نوشته »

رخصت بده که بشکنم غرورمو به پای تو – ناصر عبداللهی

رخصت بده که بشکنم غرورمو به پای تو – ناصر عبداللهی

رخصــت بده کــه بشکنــم غــرورمو بــه پای تو فــرصــت بده کــه جون بدم بــه حــرمــت صدای تو مــهلــت بده تو شــهــر تو دوباره دربدر بشــم از شعلــه نگاه تو یــه تل خاکســتــر بشــم یــه تل …

ادامه نوشته »

پر قصه تو شب بلند یلدا – ناصر عبداللهی

پر قصه تو شب بلند یلدا – ناصر عبداللهی

پــر قصــه تو شــب بلند یلدا پــر گــریــه بــرای قصــه فــردا پــر تشویش مث ابــرای سیاهی پــر تــردید مث موندن تو دوراهی اون مسافــر تو نــبودی هــمــه غــربــت من بود اون سفــر کــرده معصوم هــمــه …

ادامه نوشته »

دیریست که دلدار پیامی نفرستاد – ناصر عبداللهی

دیریست که دلدار پیامی نفرستاد – ناصر عبداللهی

دیــریســت کــه دلدار پیامی نفــرســتاد ننوشــت سلامی و کلامی نفــرســتاد صد نامــه فــرســتادم آن شاه سواران پیکی ندوانید و سلامی نفــرســتاد سوی من وحشی صفــت عقل رمیده آهو روشی کــبک خــرامی نفــرســتاد دانســت کــه خواهد …

ادامه نوشته »

پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره – ناصر عبداللهی

پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره – ناصر عبداللهی

پشــت این پنجــره ها وقــتی بارون میــباره وقــتی آهســتــه غــروب . تو خونــه پا میذاره وقــتی هــر لحظــه نسیــم . توی باغچــه ها میاد توی خاک گلدونا . بذر حســرت میکاره وقــتی شــبنــم میشینــه . …

ادامه نوشته »

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم – ناصر عبداللهی

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم – ناصر عبداللهی

ســراپا اگــر زرد و پژمــرده ایــم ولی دل بــه پاییز نسپــرده ایــم چو گلدان خالی لــب پنجــره پــر از خاطــرات تــرک خورده ایــم ســراپا اگــر زرد و پژمــرده ایــم ولی دل بــه پاییز نسپــرده ایــم …

ادامه نوشته »

صدای پاتو میشناسم – ناصر عبداللهی

صدای پاتو میشناسم – ناصر عبداللهی

صدای پاتو میشناســم کــه مژده شکفــتنــه یــه آشــتیــه دوبارهء زمونــه با دل منــه صدای پات صدا کــه نیســت تــرانــه بــهاریــه قدم بزار رو قلــب من کــه وقــت بی قــراریــه کــه وقــت بی قــراریــه بــه دســت …

ادامه نوشته »