بایگانی برچسب: متن آهنگهای محمد رضا شجریان

تو کـیـتی که من اینگونه بی تو بی تابم – محمدرضا شجریان

تو کـیـتی که من اینگونه بی تو بی تابم – محمدرضا شجریان

تو كسیتی تـــو کـیـسـتـی کـه مـن اینگـونـه بی تو بـی تـابـم شــب از هــجــوم خیــالــت نـمــی بــرد خــوابــم تـــو کــیـسـتـی کـه مـن از مـوج هـر تبسـم تــو بـــســان قــایــق ســرگــشــتــه روی گـــردابــم مــــن از کــــجـــا …

ادامه نوشته »

آتشی در سینه دارم جاودانی – محمدرضا شجریان

آتشی در سینه دارم جاودانی – محمدرضا شجریان

آتـــشـــــی در سـیـــنــــــه دارم جـــــاودانـــی عـمـــر مــن مـرگیـســت نـامــش زنــدگــانــی رحمتــی کــن کــز غـمــت جـــان مـی سپـــارم بـیـــش از ایـن مـن طـاقـــت هــجــران نــدارم کی نــهـی بـر سـرم پـای ای پـری از وفـاداری شد تمام …

ادامه نوشته »

طبـیب درد بی درمان کدامست – محمدرضا شجریان

طبـیب درد بی درمان کدامست – محمدرضا شجریان

طبـیــب درد بی درمــان . کـدامســت رفــــیـــــق راه بـی پــایــان . کـدامســت اگر عقلست . پس دیوانگی چیسـت وگـر جانست . پـس جـانـان کـدامســت چــــراغ عــــالـــم افـــروز مـــخــــلــد کــه نی کفرست و نی ایمان کـدامســت …

ادامه نوشته »