بایگانی برچسب: بهترین های خلیل الله خلیلی

آتشی از جنگ افروزند هر دم در جهان

آتشی از جنگ افروزند هر دم در جهان

آتشــــي از جـــنگ افـــروزند هـــر دم در جهان اين سياست پيشگان شوم با افكار خويش پيـــش مــا از آشـــتـــي لافنـــد اما در كميـــن گرمتــــر ســـــازند هر دم عــرصه پيكار خويش ظالـــمان راگــــــنج گوهركي كند قانع …

ادامه نوشته »

هر صبح که کردیم به غم شام گذشت

هر صبح که کردیم به غم شام گذشت

هر صبح که کردیم به غم شام گذشت هــــر جـــور که دیـــدیم ز ایــام گذشت آلام اگـــــر دســــت زمــا بـاز نداشت مـا پیــر شــــدیم و درک آلام گــذشــت خلیـــل الله خلیلــــی ســــرمایهء عیش،صــحبت یـاران است …

ادامه نوشته »

ناله به دل شد گره راه نیستان کجاست

ناله به دل شد گره راه نیستان کجاست

نالــــه به دل شــــد گره، راه نیستان کجاست سینه به‌ من شد قفس،طرف بیابان کجاست در تــف ایــن بـادیــه، ســــوخـت ســـراپـا تـنـم مــزرعم آتـش گرفت، نـم‌نـم باران کـــجاســت خــــوب و بـــد زندگــــی، بر ســـر هــم …

ادامه نوشته »