خانه / بایگانی برچسب: اشعار خلیل الله خلیلی

بایگانی برچسب: اشعار خلیل الله خلیلی

آتشی از جنگ افروزند هر دم در جهان

آتشی از جنگ افروزند هر دم در جهان

آتشــــی از جـــنگ افـــروزند هـــر دم در جهان این سیاست پیشگان شوم با افکار خویش پیـــش مــا از آشـــتـــی لافنـــد اما در کمیـــن گرمتــــر ســـــازند هر دم عــرصه پیکار خویش ظالـــمان راگــــــنج گوهرکی کند قانع …

ادامه نوشته »

ناله به دل شد گره راه نیستان کجاست

ناله به دل شد گره راه نیستان کجاست

نالــــه به دل شــــد گره، راه نیستان کجاست سینه به‌ من شد قفس،طرف بیابان کجاست در تــف ایــن بـادیــه، ســــوخـت ســـراپـا تـنـم مــزرعم آتـش گرفت، نـم‌نـم باران کـــجاســت خــــوب و بـــد زندگــــی، بر ســـر هــم …

ادامه نوشته »