بایگانی برچسب: سروده های خلیل جوادی

رفیق قافله پنهان نموده خنجر تزویر

رفیق قافله پنهان نموده خنجر تزویر

معنی حمـــــد را نمــی دانیـــــــم و نمــــــــاز غفیـله می خـــــوانیـــم بسکه در گـــــوشه ای دعـا خواندیم کاروان پیش راند و مــــا مـــانــدیــم خلیـــل جـــوادی رفیق قـــــافـله پنهــــان نمـــوده خنجر تزویر که روی گـرده ی من …

ادامه نوشته »