بایگانی برچسب: یغما گلرویی

سعی کردم که همیشه به سادگی اولين سلاممان باشم – یغما گلرویی

سعی کردم که همیشه به سادگی اولين سلاممان باشم – یغما گلرویی

سعی کردم که همیشه شعر زیبای سعی کردم که همیشه – یغما گلرویی سعی کردم که همیشهبه سادگی اولین سلاممان باشمبه سادگی سکوتمان در پنجشنبه دیداربه سادگی واپسین دست تکان دادنمدر کوچه بی چراغمی خواستم …

ادامه نوشته »

تقصیر تو نبود خودم نخواستم – یغما گلرویی

تقصیر تو نبود خودم نخواستم – یغما گلرویی

تقصیر تو نبود شعر زیبای تقصیر تو نبود – یغما گلرویی تقصیر تو نبود خودم نخواستم چراغ قدیمی خاطره هاخاموش شودخودم شعرهای شبانه اشک رافراموش نکردمخودم کنار آرزوی آمدنت اردو زدمحالا نه گریه های من …

ادامه نوشته »

تو چشمای سرمه کشیدهی یه مرد بلوچ – یغما گلرویی

تو چشمای سرمه کشیدهی یه مرد بلوچ – یغما گلرویی

تو چشمای سرمه کشیدهی یه مرد بلوچ شعر زیبای تو چشمای سرمه کشیدهی یه مرد بلوچ – یغما گلرویی تو چشمای سرمه کشیدهی یه مرد بلوچخیلی چیزا شناورهبغل بغل گندمزار سوختهفرسخ فرسخ مزرعهی خشخاشچشاش رنگ …

ادامه نوشته »