بایگانی برچسب: سروده های فریدون توللی

دل نهــادن بر پشیمــانی چه سود

دل نهــادن بر پشیمــانی چه سود

دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود کـــــان پشیـــمان سوز مهرافزا گـذشت نــازنیــــنا! ســـرگــــــرانــــی تــا بچـــند تــا بـجـنبــی ، روزگـــار از مـــا گـــذشت ســـایـــه، بــر دامــــان مــغرب پا کشید آفـتــاب، از ســیـنـه ی صحـــرا گـــذشت تــا …

ادامه نوشته »

خـــون مـــی‌خـورم چـو غـنـچــه کــه جــز بــاد

خـــون مـــی‌خـورم چـو غـنـچــه کــه جــز بــاد

خـــون مـــی‌خـورم چـو غـنـچــه کــه جــز بــاد در ایــــن زمـانـه مـحـــــرم پـیــغــام راز نیست آواره‌گــــــــــــرد وادی تـــــــشــــــــویـــــــش را آن قـبـله‌ای که مـی‌طـلـبـی در حـجـاز نیست راهـــی کـــه سـر بـه درگـه مـقصود مـی‌نـهـد صــد عمــر اگـــر …

ادامه نوشته »

ای داد چهــــر عمـــر غبـار زمــان گرفت

ای داد چهــــر عمـــر غبـار زمــان گرفت

ای داد ! چهــــر عمـــر غبـــار زمــــان گرفت خــورشیــد عشــق تیرگــی جاودان گرفت مـــوی سپیــــد پرچــم تسلیــم بـرکـشیــد دیــدار ِ مـــرگ ، تیـــر ستیــز از کمان گرفت دست فســوس ، بر ســر امــواج خاطرات بس …

ادامه نوشته »

گـرانبار شد گـوشـم از پندهــا

گـرانبار شد گـوشـم از پندهــا

گـــرانبار شـــد ، گـــوشــم از پـندهــــــا بــــرآنم ، کــــــه تا بُگــــسلم بَنــدهـــــا هر آن دل که شد بسته ی دام عشق رهـــــایـــی نـیـــابــد بـــه تـــرفنــدهـــــا پـرســــتنده ام بـر تـو ، ای خـانــه سوز کــــجا تـرســـم …

ادامه نوشته »

معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان

معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان

معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان ای خوشـــــا دولت دیــدار دل افـــروختگان دلـــــــم از صحبت ایـن چرب زبانان بگرفت بعد از این دست من و دامن لب دوختگان عاقـــبت بر ســـر بازار فـــــریبم بفـــروخت نـــاجوانــمردی …

ادامه نوشته »