بایگانی برچسب: اشعار فریدون مشیری

قفسی باید ساخت هر چه در دنیا گنجشک و قناری هست – فریدون مشیری

قفسی باید ساخت هر چه در دنیا گنجشک و قناری هست – فریدون مشیری

قفسی باید ساخت شعر زیبای قفسی باید ساخت – فریدون مشیری قفسی باید ساختهر چه در دنیا گنجشک و قناری هستبا پرستوهاو کبوترهاهمه را باید یکجا به قفس انداختروزگاری است که پرواز کبوترهادر فضا ممنوع …

ادامه نوشته »

جان میدهم به گوشه زندان سرنوشت – فریدون مشیری

جان میدهم به گوشه زندان سرنوشت – فریدون مشیری

جان میدهم به گوشه زندان سرنوشت شعر زیبای جان میدهم به گوشه زندان سرنوشت – فریدون مشیری جان میدهم به گوشه زندان سرنوشتسر را به تازیانه او خم نمیکنمافسوس به دوروزه هستی نمیخورمزاری بر این …

ادامه نوشته »