بایگانی برچسب: متن اهنگهای احسان خواجه امیری

متن آهنگ لبه تیغ – احسان خواجه امیری

متن آهنگ لبه تیغ – احسان خواجه امیری

مــتن آهنگ لــبــه تیغ از احسان خواجــه امیــری از این رویای طولانی از این کابـــــوس بیزاریــــم از این حسی کــه میدونی و میدونــم بــه هــم داریــم از اینکــه هــردو میـــدونیــم نــباید فکــر هـــم باشیـم از …

ادامه نوشته »

متن آهنگ خوشبختی 2 – احسان خواجه امیری

متن آهنگ خوشبختی 2 – احسان خواجه امیری

مــتن آهنگ خوشــبخــتی از احسان خواجــه امیــری من از ایــنکــه تو خوشــبخــتی نــه آرومــم نــه دلگیـرم یــه جوری زخـــم خوردم کــه نــه میــمونــم نــه میــمیــرم تــمــام آرزوم این بـــــــود یــه رویایی کــه شد دردم یــه …

ادامه نوشته »

متن آهنگ گذشته ها – احسان خواجه امیری

متن آهنگ گذشته ها – احسان خواجه امیری

مــتن آهنگ احسان خواجــه امیــری گذشــتــه ها گذشــتــه هارو دوره کن روزای خوبــمون گذشــت یــه شــب از اون شــبای خوب چــرا دوباره بــر نگشــت تــموم خاطــرات تو گذشــتــه با مــرور من بدون تو بــه شــب …

ادامه نوشته »

متن آهنگ تقدیر – احسان خواجه امیری

متن آهنگ تقدیر – احسان خواجه امیری

مــتن آهنگ احسان خواجــه امیــری تقدیــر هواتو از ســرم بیــرون نکــردم تو تنــها حســرت من رو زمینی یــه چیزایی رو تا عاشق نــباشی نــه میــتونی بفــهــمی نــه بــبینی تورو دارم تــمام عــمــر حــتی اگــه هــرچی …

ادامه نوشته »

متن آهنگ ماتادور – احسان خواجه امیری

متن آهنگ ماتادور – احسان خواجه امیری

مــتن آهنگ ماتادور احسان خواجــه امیــری هواتو از ســرم بیــرون نکــردم تو تنــها حســرت من رو زمینی یــه چیزایی رو تا عاشق نــباشی نــه میــتونی بفــهــمی نــه بــبینی تورو دارم تــمام عــمــر حــتی اگــه هــرچی …

ادامه نوشته »

متن آهنگ نابــرده رنج – احسان خواجه امیری

متن آهنگ نابــرده رنج – احسان خواجه امیری

مــتن آهنگ نابــرده رنج احسان خواجــه امیــری بــرام هیچ حسی شــبیــه تو نیســت کنار تو درگیــر آرامشــم هــمین از تــمام جــهان کافیــه هــمین کــه کنارت نفس میکشــم بــرام هیچ حسی شــبیــه تو نیســت تو پایان …

ادامه نوشته »

متن آهنگ مسری – احسان خواجه امیری

متن آهنگ مسری – احسان خواجه امیری

مــتن آهنگ مســری احسان خواجــه امیــری چقدر خوبــه کــه تو هســتی چقدر خوبــه تو رو دارم چقدر خوبــه کــه از چشــمات میــتونــم شعــر بــردارم تو کــه دلواپســم میشی هــمــه دلواپسیــم میــره شاید این باســه تو …

ادامه نوشته »

متن آهنگ قسمت احسان – احسان خواجه امیری

متن آهنگ قسمت احسان – احسان خواجه امیری

مــتن آهنگ قســمــت احسان خواجــه امیــری وقــتی قســمــتــم نــمیشــه . عاشقونــه با تو باشــم روی گونــه های خیســم . دونــه دونــه اشک میــریزم وقــتی قســمــتــم نــمیشــه . دســت گــرمــتو بگیــرم غیــر این چاره ای نــمونده …

ادامه نوشته »

متن آهنگ دریا – احسان خواجه امیری

متن آهنگ دریا – احسان خواجه امیری

مــتن آهنگ دریا احسان خواجــه امیــری من اینجوری نــمیــتونــم یــه سدی بین قلــب ماســت تو باید غــرق شی در من بفــهــمی کی دلش دریاســت من اینجوری نــمیــتونــم تو پای من نــمیشینی تو رو اونقدر بخشیدم …

ادامه نوشته »

متن آهنگ شب سرمه – احسان خواجه امیری

متن آهنگ شب سرمه – احسان خواجه امیری

مــتن آهنگ شــب ســرمــه احسان خواجــه امیــری کجای این شــب غــریــبــمُ کجای این کــرانــه ی کــبود کجای این شــبی کــه از ازل چــراغ ماه قســمــتش نــبود کجای این هــمیشــه ابــریــم کــه آســمان نشان نــمی دهد …

ادامه نوشته »