بایگانی برچسب: بابا طاهر عریان

بابا طاهر عریان سروده هایی از این شاعر

بابا طاهر عریان سروده هایی از این شاعر

عـــــزیــزان مـــوســـم جوش بهــاره چمن پر سبزه صحرا لاله زاره دمی فرصت غنیمت دان درین فصل که دنیـــــای دنی بی اعتباره ********** دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند دلا خون شو که خوبان این پسندند متاع …

ادامه نوشته »