بایگانی برچسب: متن و تکست اهنگهای آرمین

مهربونه من همه جونه من فدای احساس قشنگ – آرمین

مهربونه من همه جونه من فدای احساس قشنگ – آرمین

مــهــربونــه من هــمــه جونــه من فدای احساس قشنگ وقــتی نگام می كنی و میگی دوســم داری بگیر دســتامو تو دســتــت حــتی خاطــرات تلخ بین ما واســه من خیلی قشنگــه وقــتی پیشــمی نزدیكمی دلامون با هــم …

ادامه نوشته »

چته اینقد چرا تو خودتی – آرمین

چته اینقد چرا تو خودتی – آرمین

چــتــه اینقد چــرا تو خودتی چــرا هســتی دپــرس امشــبــه رو بیخیالــه دنیا شو بیخیالــه اســتــرس کنار هــم منو تو میسازیــم یــه زندگیــه آروم آســمونــم کــه خوش رنگ تــر شده چون داره میاد بارون بارون میــباره …

ادامه نوشته »

چرا چشات خیسه عشقم چرا گریه کردی – آرمین

چرا چشات خیسه عشقم چرا گریه کردی – آرمین

چــرا چشات خیســه عشقــم چــرا گــریــه کــردی چقد عوض شدی تو نامــرد اینقده با من ســردی تویی کــه با خندهات عاشقــم کــردی دیگــه نــمیخندی چــرا وقــتی پیشــمی چشــماتو رو بقیــه نــمیــبندی داره میاد صدامون هــر …

ادامه نوشته »

چه بی احساس رد میشی چه با احساس میخندی – آرمین

چه بی احساس رد میشی چه با احساس میخندی – آرمین

چــه بی احساس رد میشی چــه با احساس میخندی فقط رو زندگیــه من داری چشــماتو میــبندی بــه تو نزدیکــتــر میشــم تو از من دورتــر میشی دارم دیوونــه تــر میشــم داری مغــرورتــر میشی هنوزم پایــه تو …

ادامه نوشته »

چه سریع روزا شد سپری من شدم تنها پسری – آرمین

چه سریع روزا شد سپری من شدم تنها پسری – آرمین

چــه ســریع روزا شد سپــری من شدم تنــها پســری کــه روت کلید نــمیکــرد الکی فــریک نــمیزد بــه تو هیچوقــت شک نداشــت تو دنیا بودی تک بــراش بخاطــره وجوده خودت کلی فــرق کــرد با قــبلناش اینو …

ادامه نوشته »