بایگانی برچسب: متن و تکست آهنگهای امیر تتلو

متن آهنگ منم یکی از اون ۱۱ تام – امیر تتلو

متن آهنگ منم یکی از اون ۱۱ تام – امیر تتلو

منــم یکی از اون ۱۱ تام بچــه های ما نداشــتن مدرســه فوتــبال پا گــرفــتن تو زمین خاکی تو مدرســه تو پارک یاد نگــرفــتن از معلــمــه اروپایی بالا اومدن با گل کوچیکو روپایی نداشــتن رژیــمای ســبزیای …

ادامه نوشته »

متن آهنگ تتله بیچاره – امیر تتلو

متن آهنگ تتله بیچاره – امیر تتلو

صــبا کــه از خواب پا میشــه میــبینــه هیشکی نی پیشش آخــه مگــه تــتل چی کــم داره کــه هیشکی با اون دوســت نــمیشــه دوســت دخــتــره این تــتلــه کــه خونشون هــمین بغلــه چند وقــتــه پیش واســه پول …

ادامه نوشته »

متن آهنگ واسه تو همیشه میخندیدم – امیر تتلو

متن آهنگ واسه تو همیشه میخندیدم – امیر تتلو

تو خوشگلی خوبی قد بلندی تقس بازیاتــم کــمــتــر از خودم نی هــم منو دوســت داشــتی هــم چفــت هــم بودیــم هــردو تــه داســتان هــردو ردی تو هــمچیــت تکــمیلــه منــم میکنــم فقط بــه آدمای تک پیلــه تو …

ادامه نوشته »

متن آهنگ تموم شد – امیر تتلو

متن آهنگ تموم شد – امیر تتلو

اون اصا نــمیدونــه من تو دلــم چی میگذره اون راه خودشو داره اون اصا نــمیفــهــمــه کــه من چی میگــم خدای خودشو داره اون اصا ناراحــتی ناراحــتش نــمیکنــه هدفای خودشو داره وقــتی میــتونــه منو عصــبی میکنــه …

ادامه نوشته »

متن آهنگ ما با هم بیمار بودیم – امیر تتلو

متن آهنگ ما با هم بیمار بودیم – امیر تتلو

ما بــه هــم بیــمار بودیــم خوشحال با یــه نخ سیگار بودیــم ما بــه هــم بیــمار بودیــم خوشحال با یــه نخ سیگار بودیــم ساده نیســت دل کندن ازت من اصن اشــتــباه میکــردم از اولــم نــه نــبودی …

ادامه نوشته »

متن آهنگ ممنوع – امیر تتلو

متن آهنگ ممنوع – امیر تتلو

آدم بی رگ بی خاصیــتــه مثــه شوتــه تو تیــرکــه واســه هــمینــه کــه هنو هیچ هیچیــم واســه هــمینــه کــه پشــت هــم نیســتیــم ســر بــردن هــمو میپیچیــم ولی دیگــه این کارا مــمنوع ها مــمنوعــه دیدن صورتی کــه …

ادامه نوشته »

متن آهنگ صاحب – امیر تتلو

متن آهنگ صاحب – امیر تتلو

بویلــه کونوشویوروم بکلــه بیــرکادار داها ایچیــم آجلن بنی سکیور جانیــم بــرآزداها سونــرا داها اویگون الا بیلیــریار سندکی ناز آشکی بیــتیــر تابی بن طابیــبیــم یار سنین آشکنا صاحــبیــم یار النــه کادار صاحــبیــم یار تابی بن طابیــبیــم …

ادامه نوشته »