بایگانی برچسب: متن آهنگهای علیرضا افتخاری

مبارکت ای صبور شب ها بــه صبح تابان رسیدی آخر – علیرضا افتخاری

مبارکت ای صبور شب ها بــه صبح تابان رسیدی آخر – علیرضا افتخاری

مبارکت ای صبور شب ها بــه صبح تابان رسیدی آخر زتن پراکندگی گذشتی بــه مطلق جان رسیدی آخر سری نداری تنی نداری بــه غیر خود دشمنی نداری شمیم پیراهنی نداری ولی بــه کنعان رسیدی آخر …

ادامه نوشته »