تعلیمات کتاب هنر جنگ سان تزو

جملات آموزنده سان تزو- سون تسی درباره جنگ

نویسنده چینی کتاب معروف هنر جنگ

سان تزو

دشمن را در گوشه ای محاصره نکنید ؛ چرا که وقتی ببیند راهی جز مرگ ندارد با تمام قوای خود خواهد جنگید

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

فرمانده مجرب به جای آنکه پیروزی را از افراد خود بخواهد. آن را در میان موقعیت ها و فرصت ها جستجو می کند

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

رهبری که خشمگین باشد. قادر به تشکیل ارتش نیست و فرماندهی که خشمگین باشد. قادر به جنگیدن نیست

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

افروختن جنگ. بسیار آسان تر از خلق صلح است

جملات زیبا و آموزنده سان تزو

صدبار پیروزی با صد نبرد هنر نیست . مطیع و مقهور کردن ارتش دشمن بدون نبرد با آنها هنر اصلی است

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

برای اینکه دشمن خود را بشناسی . باید دشمنِ خودت شوی

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

وقتی دشمن خود را در همه جا قوی سازد. در همه جا ضعیف خواهد بود

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

اگر هرگز ریسک نکنی . هرگز پیروز نخواهی شد

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

اگر دستورات صریح و روشن نباشد اشتباه فرمانده است

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

افرادی که در جنگ مهارت دارند دشمن را به میدان نبرد می کشانند و افرادی که در جنگ مهارت ندارند توسط دشمن به میدان نبرد کشانده می شوند

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

قوی ترین فرمانده کسی است که بدون جنگ پیروز شود

جملات زیبا و آموزنده سان تزو

نقشه هایتان را مانند شب تاریک کنید و مانند رعد حمله کنید

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

کسی که خود و دشمنش را بشناسد اگر در 100 جنگ نیز شرکت کند در خطر نخواهد بود

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

برای وارد شدن به جنگ بطور مستقیم حرکت کنید و برای پیروزی بطور غیر مستقیم

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

بجای حمله به قوی ترین ها. به ضعیف ترین ها حمله کنید

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

عامل پیروزی در جنگ عبارتند از آب و هوا . زمین عملیات . رهبری . مقررات نظامی و نفوذ معنوی

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

باید خواسته های مردم حفظ شود

جملات زیبا و آموزنده سان تزو

برای آن که دشمنت را وادار به حرکت کنی باید او را به طرف چیزی بکشانی که فکر می کند می تواند بدست آورد

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

ارتش خود را به زمین مرگ بکشانید در آن صورت نه می ترسند و نه فرار می کنند

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

اساس جنگ همه فریب است

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

اگر در جنگ شکست بخوری فرماندهان مقصرند

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

باید افرادی را که از سوی دشمن برای جاسوسی آمده اند را پیدا کنید و به آنها رشوه دهید تا برای شما کار کنند

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

پیش آگاهی راهی است که به واسطه آن فرماندهان از مردم عادی متمایز می شوند

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

فریب دشمن بهتر از شکست دادن اوست

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

تعداد نیرو در جنگ امتیاز نیست فقط با تکیه بر نیروی نظامیتان حرکت نکنید

جملات زیبا و آموزنده سان تزو

بخاطر شتاب شاهین است که شاهین بدن طعمه اش را در هم میشکند و بخاطر شتاب سیلاب است که سنگهای بزرگ جابجا می شوند

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

برای دستیابی به پیروزی رهبران نباید فرماندهان را تحت فشار بگذارند

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

ارتش بدون جاسوس. همانند فردی بدون گوش و چشم است

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

کاری کنید که دشمن سمت چپش را آماده کند و آنگاه به سمت راستش که ضعیف شده حمله کنید

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

وقتی قوی هستی خودت را ضعیف نشان بده. و وقتی ضعیف هستی خودت را قوی نشان بده

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

خودت را بشناس تا بتوانی در همه مبارزات پیروز شوی

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

باید به خودت ایمان داشته باشی

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

ارتش برنده اول شرایط را برای پیروزی آماده می کند و سپس میجنگد اما ارتش بازنده اول می جنگد و سپس تلاش می کند تا شرایط را آماده کند

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

تا کنون هیچ ملتی از جنگ طولانی بهره ای نبرده است

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

فقط زمانی حرکت کنید که در آن سوئی ببیینید و فقط زمانی جنگ کنید که مجبور باشید

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

هنر عالی جنگ این است که دشمنت را بدون جنگیدن شکست دهی

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

هرگز به دشمن خود در ارتفاعات حمله نکنید

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

فرار . فروپاشی و نافرمانی همه تقصیر فرمانده است

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

ارتش هائی هست که نباید با آنا جنگید و زمین هائی هست که نباید در آن جا جنگید

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

کسی که می خواهد مبارزه کند ابتدا باید بهای آن را بسنجد

جملات زیبا و آموزنده سان تزو

در خلال هرج و مرج هم فرصت وجود دارد

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

به احتمال آنکه دشمن خواهد آمد تکیه نکنید؛ بلکه به آمادگی خود برای مواجه شدن با آن تکیه کنید

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

هرگز بهترین سناریو را مد نظر قرار ندهید و بقیه سناریو ها را نیز در نظر داشته باشید

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

تعداد نیرو در جنگ امتیاز نیست. فقط با تکیه بر نیروی نظامی خود وارد جنگ نشوید

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

از مسئولیت های فرمانده آن است که :صبور . مرموز . منصف و خوددار باشد

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

سرعت جوهره جنگ است

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

وقتی سربازان قوی و افسران ضعیف باشند. ارتش نافرمان می گردد

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

وقتی راهی صحیح و کاملا منطقی می بینی بدان عمل کن و منتظر دستور نباش

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

با دشمن در جایی بجنگید که حضور ندارد

سان تزو و تعلیمات کتاب هنر جنگ

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبا و آموزنده ویلیام هنری بیل گیتس

جملات زیبا و آموزنده ویلیام هنری بیل گیتس

ویلیام هنری بیل گیتس سوم کارآفرین . بازرگان . سرمایــه دار . نیکوکار و مدیر …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.