خانه / جملات زیبا آموزنده و کوتاه استیون هاوکینگ

جملات زیبا آموزنده و کوتاه استیون هاوکینگ

جملات زیبا فلسفی و اموزنده و کوتاه استیون هاوکینگ

جملات استیون هاوکینگ فیزیکدان نظری ، کیهان شناس و نویسندهٔ بریتانیایی

جملات استیون هاوکینگ

جملات استیون هاوکینگ

هر نظریــه فیزیکی همواره موقتی است بــه این معنا کــه صرفا یک فرضیــه می باشد:

ما هرگز قادر بــه اثبات آن نیستیم.

اگر بارها و بارها نتایج تجربــه با پیش بینی های نظریــه سازگار باشد

نمی توان اطمینان داشت کــه نتایج تجربــه بعدی در تناقض با نظریــه نخواهد بود.

از سوی دیگر می توان نظریــه ای را با یافتن حتی یک گزارش

و آزمایش کــه با پیش بینی های نظریــه ناسازگار باشد . ابطال نمود

جملات استیون هاوکینگ

نیوتون از فقدان وضعیت مطلق یا آن طور کــه معروف بود مکان مطلق پریشان خاطر بود

زیراکــه با باور او بــه خداوند مطلق جور در نمی آمد.

در واقع بــه رغم آنکــه قوانین او متضمن عدم وجود مکان مطلق بودند او از پذیرش آن سرباز زد.

این پنداشت غیرمنطقی نیوتون از سوی بسیار کسان

و برجستــه تر از همــه از سوی اسقف برکلی مورد انتقاد قرار گرفت

جملات استیون هاوکینگ

مادامی کــه جــهان آغازی داشتــه باشد می توان برای آن آفریدگاری فرض کرد.

اما اگر جــهان واقعا یکسره خودگنجا و بدون کرانــه و لبــه ای باشد

آنگاه نــه آغازی خواهد داشت و نــه پایانی: جــهان صرفا هست.

آنگاه جایگاه آفریدگار چــه خواهد بود ؟

جملات استیون هاوکینگ

مشاهدات ما از این جــهان نشان می دهد کــه هیچ کره طلایی با قطر بیش از یک مایل وجود ندارد

و می توان تا حدی مطمئن بود کــه در آینده نیز نخواهد داشت.

با این حال دلیلی وجود ندارد بپذیریم کــه هرگز نمی تواند باشد

و بنابراین نمی توان این جملــه را بــه صورت قانون در نظر گرفت.

از طرف دیگر جملــه تمام کره های اورانیوم _۲۳۵ قطری کم تر از یک مایل دارند را می توان یک قانون طبیعت دانست .

زیرا بر طبق آنچــه از فیزیک هستــه ای می دانیم هرگاه کره ای از اورانیوم _ ۲۳۵ بــه قطری بزرگ تر از بیست سانتی متر برسد

بر اثر یک انفجار هستــه ای نابود خواهد شد.

بنابراین می توان مطمئن بود کــه چنین کره ای وجود ندارد.

جملات استیون هاوکینگ

اگرچــه حادثــه یازدهم سپتامبر ناگوار بود ؛ اما نــه آنچنان کــه سلاح های هستــه ای زندگی نژاد بشر را تــهدید می کنند

جملات زیبای استیوِن ویلیام هاوکینگ

گمان نمی کنم نژاد بشر در هزاره پیشرو زنده بماند .

مگر آنکــه در فضا پراکنده شویم. زندگی در یک سیاره می تواند مخاطرات زیادی را بــه دنبال داشتــه باشد.

اما من خوشبین هستم. ما بــه ستارگان دست خواهیم یافت.

جملات استیون هاوکینگ

پرسش:ضریب هوشی شما چگونــه است ؟ پاسخ: نظری ندارم. کسانی کــه درباره ضریب هوشی خود بلوف می زنند گمراه هستند

جملات استیون هاوکینگ

من در گذشتــه فکر می کردم کــه اطلاعات در سیاهچالــه ها نابود می شوند.

اما تناظر ای دی اس سی اف تی ذهنیت من را تغییر داد.

این بزرگ ترین خطا دست کم در دانش ورزی من بود.

جملات استیون هاوکینگ

هر یک از ما آزادیم بــه آنچــه کــه می خواهیم باور داشتــه باشیم و از نظر من سرراست ترین توضیح این است کــه خدایی وجود ندارد.

هیچ کس جــهان را نیافریده و هیچ کسی هم سرنوشت ما را تعیین نمی کند. این من را بــه درکی ژرف هدایت می کند.

احتمالا بــهشت و جــهان پس از مرگی وجود ندارد. ما همین یک زندگی را داریم تا بتوانیم طراحی باشکوه جــهان را درک کنیم و من از بابت این بسیار خرسندم.

جملات فلسفی استیون هاوکینگ

برای میلیون ها سال بشر مانند حیوانات زندگی می کرد.

سپس چیزی اتفاق افتاد کــه قدرت تصورمان را فرو افکند. ما یادگرفتیم حرف بزنیم و یاد گرفتیم گوش کنیم.

گفتگو تبادل اندیشــه ها را ممکن کرده است و سبب شده است بشر با همکاری یکدیگر غیرممکن ها را بسازد.

بزرگترین دستاورد های بشریت با حرف زدن انجام شده است

و بزرگترین ناکامی هایش بدلیل حرف نزدن بوده است

جملات استیون هاوکینگ

هدف من ساده است. فــهمی کامل از کیــهان و اینکــه چرا اینگونــه هست کــه هست و اصلا چرا هست

جملات استیون هاوکینگ

تفاوت میان گذشتــه و آینده از کجا ناشی می شود ؟ قوانین علم میان گذشتــه و آینده تمایزی قایل نمی شود . بااین حال در زندگی عادی تفاوتی عظیم میان گذشتــه و آینده وجود دارد.

ممکن است ببینید یک فنجان از روی میز بــه زمین بیفتد و تکــه تکــه شود اما هرگز شاهد آن نخواهید بود کــه فنجان تکــه های خود را جمع کند و بــه بالا بپرد

و بر روی میز برگردد.

افزایش بی نظمی یا بــه اصطلاح آن آنتروپی چیزی است کــه گذشتــه را از آینده متمایز می کند و بــه زمان جــهت می دهد

جملات استیون هاوکینگ

تلاش ها برای آفریدن هوش مصنوعی .

تــهدیدی برای وجود بشر است. توسعــه کامل تکنولوژی هوش مصنوعی می تواند پایان نژاد بشر باشد

جملات آموزنده استیون هاوکینگ

اگر ما بتوانیم فرضیــه های لازم برای توضیح هر پدیده و ماده موجود در هستی را کشف کنیم .

این کشف یک پیروزی نــهایی برای خرد انسانی است .

بدین معنی کــه ما می توانیم فکر خدا را بخوانیم

جملات استیون هاوکینگ

فکر می کنم کسانی کــه بیماری لاعلاج دارند و درد زیادی تحمل می کنند باید این حق را داشتــه باشند کــه زندگیشان را تمام کنند

و کسانی کــه بــه آن ها کمک می کنند نباید تحت تعقیب قرار بگیرند.

ما اجازه نمی دهیم کــه حیوانات زجر بکشند .

پس چرا انسان ها باید زجر بکشند ؟

البتــه باید شرایطی وجود داشتــه باشد کــه تضمین شود زندگی شخصی بر خلاف خواستــه خودش گرفتــه نشود

جملات استیون هاوکینگ

هوشمندی توانایی سازشکاری با تغییرات است

جملات استیون هاوکینگ

بخاطر بسپار کــه نگاهت بــه ستارها باشد نــه بــه پاهایت تلاش کن انچــه راکــه میبینی حس کنی

و کنجکاو باشی کــه چــه چیزی باعث بــه وجود امدن جــهان شده است

جملات استیون هاوکینگ

هر چقدر کــه زندگی سخت بنظر برسد همیشــه چیزی وجود دارد کــه انجام بدهید و در ان موفق شوید

جملات علمی استیوِن ویلیام هاوکینگ

بزرگترین دشمن دانش نادانی نیست بلکــه توهم دانستن است

جملات استیون هاوکینگ

عطش انسان برای دانستن توجیــه کننده تلاش بیوقفــه ما استو هدف ما چیزی کمتر از توضیح کامل جــهانی کــه در ان زندگی میکنیم نیست

جملات استیون هاوکینگ

حتی افرادی هم کــه معتقدند سرنوشت همــه از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست موقع رد شدن از خیابان دو طرف انرا نگاه میکنند

جملات استیون هاوکینگ

افراد ساکت پر سرو صداترین افکار را دارند

جملات استیون هاوکینگ

با اینکــه نمیتوانم حرکت کنم و با کمک یک کامپیوتر صحبت میکنم اما در ذهن خودم ازادم

جملات استیون هاوکینگ

بشریت اینده ای نخواهد داشت اگر بــه سمت فضا نرود

جملات استیون هاوکینگ

جملات آموزنده قصار فلسفی و پند آموز استیون هاوکینگ

جملات استیون هاوکینگ دانشمند نامدار

من خوشبخت هستم کــه شرایط بیماریم نسبت بــه اکثر بیماران پیشرفت اهستــه تری دارد این نشان میدهد کــه یکی از نیازهای اصلی زندگی از دست ندادن امید است

جملات استیون هاوکینگ

مردم برای شما وقت نخواهند داشت اگر همیشــه عصبانی و شاکی باشید

جملات استیون هاوکینگ

جملات استیون هاوکینگ

زندگینامه استیون هاوکینگ .. کلیک کنید

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای نیکولا تسلا

سخنان و جملات زیبای نیکولا تسلا

جملات نیکولا تسلا سخنان و جملات زیبای نیکولا تسلا مخترع مهندس برق و مهندس مکانیک …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده + 4 =