جملات زیبا درباره غم درد رنج و اندوه

غم درد رنج و اندوه

سخنان و جملات درباره غم درد رنج و اندوه

سخنان و جملات درباره غم درد رنج و اندوه

جملات زیبا درباره غم درد رنج و اندوه

اندوه تلاشگران سخت کوش بدترین نوع اندوه است. : فرناندو پسوا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کتاب ها. که ما آنها را به اشتباه مای تسکین می دانیم. تنها بر شدت اندوه می افزایند. : اورهان پاموک

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

معمولا وقتی مردم ناراحت هستند. اقدامی انجام نمی دهند.

فقط به خاطر شرایط گریه و زاری می کنند. ولی وقتی آنها عصبانی شوند. تغییری را رقم خواهند زد. : مالکوم ایکس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آینه بهترین دوست من است چرا که وقتی گریه می کنم هرگز نمی خندد. : چارلی چاپلین

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تنها راه دوری از غم و غصه این است که آنقدر وقت آزاد نداشته باشی که بخواهی فکر کنی آیا خوشحال هستی یا نه. : جرج برنارد شاو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

غم برای همیشه ادامه خواهد داشت. : ونگوگ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تو می توانی گریه کنی. هیچ شرمی در آن نیست. : ویل اسمیت

جملات غم از بزرگان جهان

وقتی غمگین هستیم. عمیق تر عاشق می شویم. : اورهان پاموک

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما هرگز نباید به خاطر اشک هایمان شرمسار باشیم. : چارلز دیکنز

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به نظر من اولین موسیقیدان کسی است که فقط اندوه عمیق ترین خوشبختی را درک کند. نه اندوهی دیگر را. تاکنون چنین موسیقیدانی پیدا نشده است. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سبب جنگ. حس زیاده خواهی است که هر زمان بروز کند. هم برای جامعه و هم برای افراد. بزرگترین رنج است. : افلاطون

سخنان و جملات درباره غم درد رنج و اندوه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تمام بدبختی ها و عذابهایی که خدایتان برای شما می فرستد. از سوی خود شما فرستاده می شود. : موریس مترلینگ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

درد و رنج همیشه علت خود را جستجو می کند. در حالی که لذت به خود توجه دارد و به پشت سر خود نگاه نمی کند. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر قدر علل و موجبات اندوه آدمی کمتر باشد. نیک بخت تر است و هر چه میزان خواسته ها و تمایلات کمتر باشد. زندگی او آرامتر و به نیکبختی نزدیکتر خواهد بود. : یوهان ولفگانگ فون گوته

متنهای زیبا در مورد غم درد رنج و اندوه

آرام باش ای دل غمگین! از شکوه بس کن ؛ پشت ابرها هنوز خورشید می درخشد ؛

سرنوشت تو همان است که دیگران دارند. در هر زندگی باید بارانهایی فرو ریزد و برخی روزها تیره و حزن انگیز باشند. : هنری وادزورث لانگ فلو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بدن ناقص است و به خودی خود نمی تواند درد خویش را دوا کند و فن پزشکی برای این هدف بنا شده که آنچه به جهت بدن سودمند است. فراهم کند. : افلاطون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هنر ما را به گونه ای رویایی از درد هستی رها می سازد. : فرناندو پسوا

سخنان و جملات درباره غم درد رنج و اندوه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما آن که می پنداریم نیستیم و زندگی. زودگذر و اندوهگین است. : فرناندو پسوا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اکنون روزگاری است که شخصی که هیچ کار نمی کند پولهای اضافی هنگفتی به دست می آورد.

در حالی که بیشتر کسانی که با زحمت و سختی. کار زیادی انجام می دهند هیچ سهمی از آن به دست نمی آورند! : جواهر لعل نهرو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در میان اندوه و خطا و غم. شبنم جوانی را در دل خود نگهدار و بر لبان خود لبخند حقیقت را. : هنری وادزورث لانگ فلو

جملات درباره غم و اندوه

ترحم. خوشایند ترین احساس برای کسانی است که غرور زیادی ندارند

و امکان دستیابی به موفقیت های بزرگی هم برایشان فراهم نیست: طعمه آسان- هر موجودی که رنج می برد یک طعمه آسان است – چیزی است که آنان را شیفته می سازد. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اثری را آفریدن و پس از پایان. بد شمردن. از رنج های روان است ؛ به ویژه اگر شخص بپذیرد که این بهترین اثری بود که می توانست بیافریند. : فرناندو پسوا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ای ستاره ی نیرو. تو را می بینم که ایستاده ای و بر درد من لبخند میزنی ؛

تو با دست فولادین خود اشاره می کنی و من نیروی خویش را باز می بابم. : هنری وادزورث لانگ فلو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نه رنج انسانی بی نهایت است و نه رنج ما ارزش برتری از خود رنج را دارد که باید تاب آوریم. : فرناندو پسوا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چنانچه در زندگی. قوانین ناسازگار بسیاری دارید. درد و رنج زیادی را به جان خواهید خرید و ناامید و سرخورده خواهید شد. : آنتونی رابینز

جملات درباره غم و اندوه

رنج کشیدگان راستین گردهم نمی آیند و گردهمایی تشکیل نمی دهند. هرکس رنج می کشد. به تنهایی رنج می کشد. : فرناندو پسوا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

درد حقیقی پیری در ضعف جسمانی نیست. بلکه در سهل انگاری و بی باکی روحی است. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما هنگامی که عاشق می شویم دوست داریم ضعف هایمان پنهان بمانند. البته نه به دلیل تکبر. بلکه به دلیل اینکه معشوق رنج نبرد. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود. : آندره موروا

سخنان و جملات درباره غم درد رنج و اندوه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تحمل دردی مضاعف آسانتر از دردی واحد است. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هدف مورد نظر یا روش ما نه شادی است و نه اندوه ؛ کار کردن است و بس. بدان گونه که هر روز از روز گذشته گامی پیش تر باشیم. : هنری وادزورث لانگ فلو

جملات زیبا درباره درد و رنج

احساس شادمانی و خوشبختی راستین در زندگی. آن است که گاهی درد و رنج هایی کوتاه و گذرا را به جان بخرید. چرا که شادمانی برتر و نهایی. همان منش و ماهیتی است که برای خود رقم می زنید. : آنتونی رابینز

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

رنج های مشترک در پیوند با ما هستند و حقیر اند. چون رنج ها حقیر اند. : فرناندو پسوا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نویسنده ای که می کوشد بر ترجمه ی رمانهایش نظارت کند. همچون چوپانی که در پی گله ای از گوسفندان ناآرام است. به دنبال کلمه های بی شماری می گردد ؛ حالت این نویسنده برای خودش غم انگیز است و برای دیگران خنده آور. : میلان کوندرا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در این جهان هراس به دل راه مده. به زودی خواهی دریافت چه لطیفه ای در خود دارد رنج کشیدن و نیرومند بودن. : هنری وادزورث لانگ فلو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به راستی تسلی بزرگی است که کسی بتواند در زمان های درد و تنهایی و فراق. دست کم یک خاطره ی کامل درخشنده را به یاد آورد. : آندره موروا

جملات زیبا درباره درد و رنج

چیزی که به تندی رشد نکند. در زیر وجود پیشامد گونه ی اندیشه ی ما رنج می برد. : فرناندو پسوا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من هرگاه چهره نجیب و مهرانگیز یک افغانی را می بینم و آهنگ دلنشین فارسی او را می شنوم میل دارم که سر به زیر بیندازم.

گویا در نگاه پر محبتش گله ای هست و به زبان حال می گوید: برادر عزیز.مرا کم می شناسی و کم دوست داری : پرویز ناتل خانلری

سخنان و جملات درباره غم درد رنج و اندوه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

طوفان. درد و تباهی را آشکار ساخته. اما او به هیچ وجه آفریننده ی تباهی و درد نبوده است. : آندره موروا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دردی شدیدتر از آن نیست که زمانی شاهد و آگاه باشیم و حس کنیم انسانی فوق العاده از راه خویش منحرف و به تباهی کشیده می شود. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چه چیز موجب قهرمانی است ؟ همزمان به استقبال بزرگترین رنج و بزرگترین امید خود رفتن. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک پیرمرد بدون اندوه و با نشاط هرگز بدون دوست و رفیق نخواهد ماند. : آندره موروا

جملات زیبا درباره غم و اندوه

ای فایده باوران. حتی شما نیز هر فایده ای را به مثابه ارابه خواست خویش دوست می دارید. آیا شما نیز از سر و صدای چرخهای آن ناراحت نیستید ؟ : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همه چیز هیچ است. درد ما هم همین طور. : فرناندو پسوا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بشر در این دنیا بیشتر از همه موجودات. گرفتاری و عذاب کشیده است. بهترین دلیلش هم این است که در بین تمام آنها تنها او می تواند بخندد. : فریدریش نیچه

سخنان و جملات درباره غم درد رنج و اندوه

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای تبریک روز زن و مادر

سخنان و جملات زیبای تبریک روز زن و مادر

روز مادر و زن سخنان و جملات زیبای تبریک روز زن و مادر جملات زیبای …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.