سخنان و جملات زیبای سورن کی یرکگور

جملات سورن کی یرکگور

سخنان و جملات زیبای سورن کی یرکگور . سورن کی یرکگور فیلسوف مسیحی دانمارکی

سخنان و جملات زیبای سورن کی یرکگور

نماز . خدا را تغییر نمی دهد ؛ امّا آن کسی کــه نماز می خواند را تغییر می دهد.

جملات زیبای سورن کی یرکگور

آیا چــه خواهد شد و آینده چــه ارمغانی بــه همراه خواهد داشت ؟ من نمی دانم و از هیچ چیز آگاه نیستم

مانند عنکبوتی کــه باتمام خود بزرگ بینی و موجودیت خویش از تکیــه گاهش بــه زیر سقوط کرده

و فضایی تــهی در برابر خود می بیند و علی رغم تلاش مذبوحانــه اش تکیــه گاهی نمی یابد

برمن نیز چنین می گذرد

در برابر خود فضایی خالی کــه نتیجــه منطقی زندگانی گذشتــه من است می بینم

کــه مرا بــه پیش می خواند چــه زندگی نفرت انگیز و غیرقابل تحملی است.

جملات زیبای سورن کی یرکگور

افسردگی تنــها معشوقــه باوفایی است کــه من می شناسم

بی جــهت نیست اگر بــه عشق روی آورم.

جملات زیبای سورن کی یرکگور

برتری احساسات زن بر مرد نشانی از تربیت ناسوتی اوست.

جملات زیبای سورن کی یرکگور

تعقل هرچــه کم تر . اضطراب نیز کم تر.

سخنان زیبای سورن کی یرکگور

غم و غصــه همان ارتباط با زندگی است.

سخنان زیبای سورن کی یرکگور

همــه این ها مد هستند: ترس از خدا یک نوع مد است . همچنین عشق و ژیپون و حلقــه انداختن در بینی.

سخنان زیبای سورن کی یرکگور

لحظــه همان پدیده دوماهیتی است کــه زمان و ابدیت در بطن او یکدیگر را در آغوش می گیرند.

سخنان زیبای سورن کی یرکگور

یک مستبد می میرد و حکومت او پایان می یابد . امّا شــهید می میرد و حکومت او آغاز می شود.

سخنان زیبای سورن کی یرکگور

جرئت داشتن اینست کــه جای پای خود را برای لحظــه ای از دست دهی. جرئت نداشتن اینست کــه خودت را گم کنی.

جملات زیبای سورن کی یرکگور

زندگی نیروهای پنــهان خود را دارد کــه تنــها با زندگی کردن می توانید آن ها را کشف کنید.

سخنان زیبای سورن کی یرکگور

اولین چیزی کــه باید بفــهمی این است کــه نمی فــهمی.

جملات قصار سورن کی یرکگور

عشق همــه چیز است… همــه چیز را می دهد . و همــه چیز را می گیرد.

سخنان زیبای سورن کی یرکگور

زندگی گره ای نیست کــه در جستجوی گشودن آن باشیم ؛ زندگی واقعیتی است کــه باید آن را تجربــه کرد.

جملات قصار سورن کی یرکگور

مردم بــه جبران آزادی فکر کــه بندرت از آن استفاده می کنند . خواستار آزادی بیان هستند.

سخنان سورن کی یرکگور

زندگی ما همیشــه نتیجۀ افکار غالب ما را بیان می کند.

سخنان سورن کی یرکگور

شکیبایی . الزامی است . و شما نمی توانید چیزی کــه الان کاشتید را بلافاصلــه درو کنید.

سخنان و جملات زیبای سورن کی یرکگور

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای فرانسیس بیکن

جملات فلسفی قصار و زیبای فرانسیس بیکن

جملات و سخنان فرانسیس بیکن جملات زیبای فرانسیس بیکن فیلسوف . سیاستمدار . دانشمند . …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.