اس ام اس فلسفی و اموزنده 2

اس ام اس و متنهای کوتاه فلسفی صفحه 2

پیامک ها و جملات زیبا از فلاسفه

متنهای کوتاه فلسفی

از روزهای تکراری استفاده ای غیر تکراری بکنید

شاید هدف از این همه تکرار همین باشد

متنهای کوتاه فلسفی

برادری به تعداد نیست به وفاداری است

یوسف یازده برادر داشت و حسین تنها عباس را

متنهای کوتاه فلسفی

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن

دوست داشتن را برای تجربه

عاشق شدن را برای هدف

فراموش کردن را برای قبول واقعیت

متنهای کوتاه فلسفی

خدا دوستدار آشناست

عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت

دکتر شریعتی

متنهای کوتاه فلسفی

هیچ ورزشی برای قلب مفیدتر

از خم شدن و گرفتن دست افتادگان نیست

متنهای کوتاه فلسفی

از یا حسین. تا . با حسین فرسنگ ها فاصله است

کوفیان نیز . یا حسین . گفتند ولی . با حسین . نماندند

متنهای کوتاه فلسفی

وقتی خدا مشکلت رو حل می کنه

به تواناییش ایمان داری

وقتی خدا مشکلت رو حل نمی کنه

به تواناییت ایمان داره

متنهای کوتاه فلسفی

سخت است یک رنگ ماندن در دنیایى که

مردمش براى پر رنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند

متنهای کوتاه فلسفی

عادت یا بهترین خدمتکار ماست

یا بدترین اربابمان

متنهای کوتاه فلسفی

خیلی چیز ها هستند که

وقتی به دستشان می آوری دیگر آنها از تو نیستند

تویی که در دست آنهایی

متنهای کوتاه فلسفی

در بدترین روزها امیدوار باش

که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارد

متنهای کوتاه فلسفی

پرهیز باد تو را از “غضب.

که آغازش سفاهت است و انجامش ندامت

متنهای کوتاه فلسفی

دهانتان را به اندازه ای باز کنید

که حرف در دهانتان نگذارند

متنهای کوتاه فلسفی

زمانیکه خاطره هایت از امیدهایت قوی تر شدند

بدان که دوران پیریت اغاز شده است

متنهای کوتاه فلسفی

دهان مردم دروازه ایست که بستن آن دشوار است

ولی می توانی با ادامه ی کاری که موجب گشودن دهانشان شده آنها را

بسوزانی

متنهای کوتاه فلسفی

حلقه ازدواج باید در فکر انسان باشد

نه در انگشت دست چپش

متنهای کوتاه فلسفی

تمام تاریخ عبارت است جنگ سربازانی که همدیگر را نمی شناسند

و با هم می جنگند برای دو نفر که همدیگر را می شناسند و نمی جنگند

متنهای کوتاه فلسفی

بدترین خطایی که مرتکب می شویم

تــوجه به خطای دیگران است

متنهای کوتاه فلسفی

جاده های زندگی را خدا هموار می کند

کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست

متنهای کوتاه فلسفی

مردی و نامردی

جنسیت سرش نمی شود

معرفت که نداشته باشی نامردی

متنهای کوتاه فلسفی

تونل ها ثابت کردند که حتی در دل سنگ هم راهی برای عبور هست

ما که کمتر از آنها نیستیم پس نا امیدی چرا ؟

متنهای کوتاه فلسفی

گاهی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند

که در خودش وجود دارد

دکتر شریعتی

متنهای کوتاه فلسفی

بعضی هایمان شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش را

مثل :بابا . مامان . پدربزرگ

آلبرت انیشتین

متنهای کوتاه فلسفی

با عقلت . دلبستگی های دنیوی را از خود دور کن

وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند

متنهای کوتاه فلسفی

مدیر خوب

یک نقطۀ مثبت در فرد پیدا می کند و روی آن کار می کند

ولی مدیر بد یک نقطه ضعف در فرد پیدا می کند و به آن گیر می دهد

متنهای کوتاه فلسفی

در زندگی تان

نقش نیش های مار . ماروپله . را بازی نکنید

شاید دیگر توان دوباره بالا آمدن از نردبان را نداشته باشد

همان کس که به شما اعتماد کرده بود

متنهای کوتاه فلسفی

درمقابل سختی ها همچون جزیره اى باش

که دریا هم با تمام عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند

متنهای کوتاه فلسفی

عفت در زن مانند شجاعت است در مرد

من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب

ناپلئون بناپارت

متنهای کوتاه فلسفی

ناامیدی اولین قدمی است که

شخص به سوی گور برمی دارد

متنهای کوتاه فلسفی

خواستنی بودن رازی ندارد

بدون اینکه در مورد دیگران قضاوت کنی به آنها نگاه کن

دنیا را همانگونه که هست ببین

متنهای کوتاه فلسفی

دیگران برای خوابیدن قصه می گویند

ما قصه خود را می گوییم که دیگران بیدار شوند

متنهای کوتاه فلسفی

همیشه بیشتر افکار صرف جفت و جور کردن حرف هایی می شود

که هرگز بر زبان جاری نمی شود

متنهای کوتاه فلسفی

رنجدیده!

اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید

رستگاری

جبران خلیل جبران

متنهای کوتاه فلسفی

کارمندان نابکار

از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند

ارد بزرگ

متنهای کوتاه فلسفی

بهتراست منفورباشی به خاطر چیزی که هستی

تا محبوب باشی به خاطرچیزی که نیستی

متنهای کوتاه فلسفی

نگفتن صلاح است

کم گفتن طلا است

پر گفتن بلا است

متنهای کوتاه فلسفی

قصه عشقت را به بیگانگان نگو

چرا که این کلاغ های غریب

بر کلاه حصیری مترسک نیز آشیانه می سازند

متنهای کوتاه فلسفی

تفاهم به معنای درک کردن نیست

بلکه به معنای توانایی تحمل تفاوت هاست

متنهای کوتاه فلسفی

تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند

و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگ ها

نیچه

متنهای کوتاه فلسفی

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش

بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب

متنهای کوتاه فلسفی

دو بیگانه ی همدرد از دو خویشِ بیدرد با هم نزدیک ترند

دکتر شریعتی

متنهای کوتاه فلسفی

پست ترین انسان کسی است که

راز دوران دوستی را به وقت کدورت فاش سازد

متنهای کوتاه فلسفی

آنان که بودنت را قدر نمی دانند

رفتنت را نامردی می خوانند

متنهای کوتاه فلسفی

آنهایی که درزندگیت نقشی داشته اند را دوست بدار

نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند

متنهای کوتاه فلسفی

فریب آرامش دروغین دنیا را نخوریم

دنیا هیچگاه بدون طوفان نبوده است.

آری . دنیا جای غریبی ست

اینجا حتی پسر نوح بودن بی فایده است

اگرکه با نوح نباشی

متنهای کوتاه فلسفی

نیمی از جهان افرادی هستند که چیزی برای گفتن دارند و نمی توانند

بگویند

و نیم دیگر افرادی هستند که چیزی برای گفتن ندارند ولی همیشه حرف

میزنند

رابرت فراست

متنهای کوتاه فلسفی

برای غلبه بر تاریکی ها

سعی کنید اول از همه چراغ دلتان را روشن نگهدارید

متنهای کوتاه فلسفی

فریب مشابهت روز و شب ها را نخوریم

امروز دیروز نیست و فردا امروز نمی شود

متنهای کوتاه فلسفی

ما اغلب مدت ها به درهایی که شادی را برما بسته است نگاه می کنیم

ولی هیچ گاه کسی را که برایمان درهای شادی را می گشاید نمی بینیم

متنهای کوتاه فلسفی

هرگز گنجشکی را که توی دستت داری

به امید گرفتن کبوتری که در هواست رها نکن

متنهای کوتاه فلسفی

اگر به قضاوت مردم بنشینی

دیگر زمانی برای دوست داشتن آنها نخواهی داشت

متنهای کوتاه فلسفی

بیشترین تأثیر افراد خوب زمانى احساس مى شود

که از میان ما رفته باشند

امرسون

متنهای کوتاه فلسفی

برهنه ات می کنند تا بهتر شکسته شوی

نترس گردوی کوچک آنچه سیاه میشود

روی تو نیست دست آنهاست

متنهای کوتاه فلسفی

انسان سه راه دارد

راه اول از اندیشه می گذرد این والاترین راه است

راه دوم از تقلید می گذرد این آسان ترین راه است

و راه سوم از تجربه می گذرد این تلخ ترین راه است

متنهای کوتاه فلسفی

کنفسیوس

باور داشتن چیزی که دیده می شود باور نیست

باور داشتن چیزی که دیده نمی شود پیروزی و نعمت است

متنهای کوتاه فلسفی

شکر گذاری یکی از بزرگترین راه های ابراز عشق است

به همین خاطر که هر چیزی که به خاطرش شکر گذارید

در حال زیاد شدن است

متنهای کوتاه فلسفی

قشنگترین لحظات را کسی به تو می دهد

که بتواند غمگینترین لحظات را از تو بگیرد

متنهای کوتاه فلسفی

اگه یه روز چشاتو باز کردی و خودتو توی یه کوره دیدی

سعی کن پخته بیرون بیایی وگرنه سوختنو همه بلدن

متنهای کوتاه فلسفی

سکوت . همیشه نشانه رضایت نیست!

شاید کسی دارد خفـــــه می شـــود پـشت ِ یـک بـغـض

متنهای کوتاه فلسفی

از لباس کهنه ات خجالت نکش

از افکار کهنه ات شرمنده باش

انیشتین

متنهای کوتاه فلسفی

هنگامی که کسی آگاهانه تو را نمی فهمد

خودت را برای توجیه خسته نکن

متنهای کوتاه فلسفی

مرگت درست از لحظه یی آغاز می شود

که در برابر آن چه مهم است سکوت می کنی

مارتین لوتر کینگ

متنهای کوتاه فلسفی

پایانی برای قصه نیست

چرا که نه گوسفندان عاقل می شوند و نه گرگ ها سیر

متنهای کوتاه فلسفی

عشق زیباست

اما وقتی بی وفائی را دیدی عشق را مجازات نکن

متنهای کوتاه فلسفی

کسى که کردارش او را به جایى نرساند

افتخارات خاندانش او را به جایى نخواهد رسانید

متنهای کوتاه فلسفی

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد

بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد

متنهای کوتاه فلسفی

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه ی آنان پنداشتن

متنهای کوتاه فلسفی

دختری نباش که به مردی نیاز داره

دختری باش که مردی به اون نیاز داره

و این دو باهم خیلی متفاوتند

متنهای کوتاه فلسفی

اون که زیباست می خنده و اونکه می خنده زیباست

حق انتخاب با شماست

متنهای کوتاه فلسفی

سیلی واقعیت رو درست اون وقتی می خوری

که وسط زیباترین رویا هستی

متنهای کوتاه فلسفی

خیلی سخت است

هنگامی که مردم فقط وقتی دوستت دارند

که شخص دیگری باشی

متنهای کوتاه فلسفی

انسان های بزرگ عظمت دیگران را می بینند

انسان های متوسط به دنبال عظمت خود هستند

انسان های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

متنهای کوتاه فلسفی

تنها چیزی که به جلو حرکت می کند زمان است

و مردمی که آویزان عقربه های ساعت شده اند

متنهای کوتاه فلسفی

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار

که بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند

فیثاغورث

متنهای کوتاه فلسفی

هیچ گاه دلت را به روزگار مسپار که دریایی از نا امیدی است

دلت را به خدا بسپار که دریایی از امید است

متنهای کوتاه فلسفی

آدما دو جور زندگی می کنن

یا غرورشون رو زیر پاشون میذران و با انسانها زندگی می کنن

یا انسانها رو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن

متنهای کوتاه فلسفی

مستمند کسی است

که دشواری و سختی ندیده باشد

حکیم ارد بزرگ

متنهای کوتاه فلسفی

اگه با خاله خرسه دوست شدی

هشیار باش و لحظه ای غفلت نکن

این روزها اینجور دوستی ها زیاد شدند

متنهای کوتاه فلسفی

انسان خوشبخت آن کسی است که حوادث را با تبسم

و اندکی دقت بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید

مترلینگ

متنهای کوتاه فلسفی

نظری که دیگران نسبت به شما دارند

مشکل خودشان است نه شما

الیزابت کوبلر روس

متنهای کوتاه فلسفی

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد

ارزشی برای شانس قائل نیست

مثل ژاپنی

متنهای کوتاه فلسفی

مغزهای بزرگ در خصوص ایده ها صحبت می کنند

مغزهای متوسط در مورد حوادث بحث می کنند

و مغزهای کوچک درباره مردم

متنهای کوتاه فلسفی

خوشبختی به سراغ کسی می رود که

فرصت اندیشه درباره بدبختی را ندارد

متنهای کوتاه فلسفی

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد

بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید

کورش کبیر

متنهای کوتاه فلسفی

بفهم درونت چه می گذرد

تا بفهمی درون دیگران چه می گذرد

پائولو کوئیلو

متنهای کوتاه فلسفی

اشکی که هنگام شکست می ریزیم

همان عرقی است که هنگام تلاش نریختیم

متنهای کوتاه فلسفی

درون توست اگر خلوتی و انجمنی است

برون ز خویش کجا میروی جهان خالیست

متنهای کوتاه فلسفی

اگر نیـت یک ساله دارید . برنج بکارید

اگر نـیت ده ساله دارید . درخت بکارید

اگر نـیت صد ساله دارید . آدم تربیت کنید

متنهای کوتاه فلسفی

به اندازه ی باورهای هر کسی با او حرف بزن

بیشتر که بگویی تو را احمق فرض خواهد کرد

متنهای کوتاه فلسفی

فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند

که مردم را سیراب می کند

حکیم ارد بزرگ

متنهای کوتاه فلسفی

تو زندگی به هیچ چیز زیاد اعتماد نکن

حتی سایه ات که جاهای تاریک تنهات می ذاره

متنهای کوتاه فلسفی

دروغ مثل برف است

که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود

متنهای کوتاه فلسفی

اگر خود را برای آینده آماده نسازید

بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید

متنهای کوتاه فلسفی

دیروز چک باطله است

فردا چک وعده ای است

امروز است که تنها نقدینه شماست

آن را عاقلانه هزینه کنید

متنهای کوتاه فلسفی

اولین قدم مثبتی که میتونید بردارید

این است که منفی نباشید

متنهای کوتاه فلسفی

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی

و درد رو به پات تحمیل کردی . دیگر در مورد آزادی شعار نده

متنهای کوتاه فلسفی

گر گرد کسی بسیار گردی

گرچه بس عزیزی . خوار گردی

متنهای کوتاه فلسفی

عقیده بعضی انسان ها

بر مبنای عقده اشان شکل می گیرد

متنهای کوتاه فلسفی

نود و نه درصد از نگرانی های ما

در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد

دیل کارنگی

متنهای کوتاه فلسفی

باز هم بلند شو

ایستادن کسی که زمینش زده اند

از کسی که به زور سر پایش نگه داشته اند زیباتر است

متنهای کوتاه فلسفی

شاید درد را از هر طرف بخوانی درد داشته باشد

اما درمان که نباشی نامرد می شوی

متنهای کوتاه فلسفی

گناهی بالاتر از این نیست که

از گناه دیگران پرده برداریم

جبران خلیل جبران

متنهای کوتاه فلسفی

روح درونی خود را زیبا کنید

تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود

سقراط

متنهای کوتاه فلسفی

همیشه از سکوت

چگونه فریاد زدن رو بیاموز

متنهای کوتاه فلسفی

در زندگی خانوادگی

شوم ترین کلمات این دو هستند “مال من. “مال تو.

مورد اعتماد بودن بهتر از دوست داشتنی بودن است

متنهای کوتاه فلسفی

گذشت زندگی یک چیز را بارها ثابت می کند

و آن این است که گاهی احمق ها درست میگویند

متنهای کوتاه فلسفی

هر انسان بیشتر از آنکه از دشمنان خود ضربه ببیند

از دوستان نادان خود میبیند

متنهای کوتاه فلسفی

چرا همیشه بدنبال این هستیم که بدانیم چرا گل خار دارد ؟

بیایید گاهی بدنبال آن باشیم که بدانیم چرا خار گل دارد ؟

متنهای کوتاه فلسفی

جامعه مثل آب نمک است

شنا کردن در آن بد نیست اما بلعش وحشتناک است

متنهای کوتاه فلسفی

چه فکر کنی می توانی

و چه فکر کنی نمی توانی

درست فکر می کنی

متنهای کوتاه فلسفی

اگر مردم را به حال خود گذاشتی

تو را به حال خود خواهند گذاشت

متنهای کوتاه فلسفی

از این که زندگی شما تمام شود نترسید

از آن بترسید که هرگز آغاز نشود

متنهای کوتاه فلسفی

پریدن کار دل است و قدم زندن کار عقل

اگر لذت جهان خواهی با دل همسفر شو

و اگر مقصد خواهی آهسته رو

متنهای کوتاه فلسفی

زندگی همانند هنر نقاشی کردن است

با مداد مشکی ولی بدون پاک کن

متنهای کوتاه فلسفی

زندگی نکن برای مردن. بمیر برای زندگی کردن

زندگی تفریح است میان تولد و مرگ

متنهای کوتاه فلسفی

با خودت صادق باش و نگران آنچه دیگران درباره ات فکر می کنند نباش

تعریفی را که آنها از تو دارند نپذیر . خود . خودت را تعریف کن

متنهای کوتاه فلسفی

خانم ها با گوش هایشان عاشق می شوند

و آقایان با چشم هایشان

متنهای کوتاه فلسفی

اگه یه روز حس کردی

تویه یه زمان عاشق دونفری دومی انتخاب کن

چون اگه واقعا عاشق اولی بودی به عشق دومی گرفتار نمیشدی

متنهای کوتاه فلسفی

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور

و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان

متنهای کوتاه فلسفی

برای دوست داشتن وقت لازم است

اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است

متنهای کوتاه فلسفی

ﮔﯿﺮﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺍﺳﺖ . ﺗﻮ ﺷﻤﻊ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻦ

ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ

ﺷﻤﻊ ﺑﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻮﺭﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ

ﺍﯾﻦ همه ی ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ

متنهای کوتاه فلسفی

گاه در زندگی موقعیت هایی پیش میآید

که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد

متنهای کوتاه فلسفی

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد

اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند مگه کوری ؟

متنهای کوتاه فلسفی

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی

بدان که زندگی می کنی

متنهای کوتاه فلسفی

هیچ انتظاری از کسی ندارم

و این نشان دهنده ی قدرت من نیست

مسئله خستگی از اعتماد های شکسته است

متنهای کوتاه فلسفی

برای زنده ماندن دو خورشید لازم است

یکی در اسمان و یکی در قلب

متنهای کوتاه فلسفی

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا

زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند

امـا آنچه خوب است همیشه زیباست

متنهای کوتاه فلسفی

مرو راهی که با ریگی بلغزی

مشو بیدی که با بادی بلرزی

تو را قدر و تو را قیمت گران است

مکن کاری که یک ارزن نیرزی

متنهای کوتاه فلسفی

آهنگ تند زندگی

برای رقصیدن است نه دویدن

متنهای کوتاه فلسفی

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻟﯿﺎﻗﺖ

متنهای کوتاه فلسفی

انروز که ماحسرت نان مى خوردیم

سر در بره هم به زیره پر مى بردیم

تا سیر شدیم جدا ز هم گردیدیم

اى کاش که از گرسنگى میمردیم

متنهای کوتاه فلسفی

وقتی سرشاراز لذت هستی قول نده

وقتی غمگیت هستی جواب نده

و وقتی خشمگین هستی تصمیم نگیر

2 بار فکرکن وخردمندانه عمل کنمتنهای کوتاه فلسفی

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست

برخیز تا بگریند

کوروش کبیر

متنهای کوتاه فلسفی

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند

مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

متنهای کوتاه فلسفی

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که

وقتی باید فکر کنیم . احساس می کنیم

و وقتی که باید احساس کنیم . فکر می کنیم

متنهای کوتاه فلسفی

سر آخر چیزی که به حساب می آید تعداد سال های زندگی شما نیست

بلکه زندگی ای است که در آن سال ها کرده اید

متنهای کوتاه فلسفی

وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند

نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها

بلکه مو خاکستری ها هستند!

چارلی چاپلین

متنهای کوتاه فلسفی

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن

که ای کاش تکیه کلام پیریت نشود

متنهای کوتاه فلسفی

دنیای بیرحمیست

چه زود پیش چشم عزیزانمان ارزان می شویم

چاره کم کردن رابطه ست که لااقل به مفت نفروشنمان

متنهای کوتاه فلسفی

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن

صداقت با دروغگو

و مهربانی با سنگدل

متنهای کوتاه فلسفی

رابطه ای رو که مرده

هر 5 دقیقه 1 بار نبضشو نگیر

دیگه مرده

متنهای کوتاه فلسفی

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست

مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن

متنهای کوتاه فلسفی

اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست

و اگر حق با شما نیست

هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید

متنهای کوتاه فلسفی

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل

ماهیها

اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

ریچارد نیکسون

متنهای کوتاه فلسفی

فریب مشابهت روز و شب ها را نخوریم

امروز دیروز نیست و فردا امروز نمی شود

متنهای کوتاه فلسفی

یادمان باشد که آن هنگام که از دست دادن عادت می شود

به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست

متنهای کوتاه فلسفی

عقلانیت باز آن عقلانیتی است که فراموش نمی کند

« یکی » در « چند » است و « چند » در « یکی »

ادگارمون

متنهای کوتاه فلسفی

حیات درختان در بخشش میوه است

آنها می بخشند تا زنده بمانند زیرا اگر باری ندهند

خود را به تباهی و نابودی کشانده اند

جبران خلیل جبران

متنهای کوتاه فلسفی

تپه ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد

ضرب المثل ولزی

متنهای کوتاه فلسفی

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم

تا اینکه ثروتمند بمیریم

جانسون

متنهای کوتاه فلسفی

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار

گاندی

متنهای کوتاه فلسفی

تقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را در تلاش برای نشان دادن

ویژگی هایی که ندارند . تلف می کنند

سامول جانسون

متنهای کوتاه فلسفی

چه غصه هایی بخاطر اتفاقات بدی که

هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم

میکل آنژ

متنهای کوتاه فلسفی

ما ندرتاً درباره آنچه که داریم فکر می کنیم

درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم

شوپنهاور

متنهای کوتاه فلسفی

خودخواه

تجربه سخت تنهایی را . پیش رو دارد

ارد بزرگ

متنهای کوتاه فلسفی

کم دانستن و پر گفتن مثل

نداشتن و زیاد خرج کردن است

ناپلئون

متنهای کوتاه فلسفی

حقیقت داروی تلخی است

که ثمرات شیرینی دارد

گاندی

متنهای کوتاه فلسفی

سرایش یک بیت درست از زندگی

نیاز به سفری هفتاد ساله دارد

ارد بزرگ

متنهای کوتاه فلسفی

نادانی و پستی یک نفر در گذشته

نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد

ارد بزرگ

متنهای کوتاه فلسفی

زندگان مردگانی هستند

که در تعطیلات به سر می برند

موریس مترلینگ

متنهای کوتاه فلسفی

راه آشتی را کسی باید بیابد که

خود سبب جدایی شده است

ارد بزرگ

متنهای کوتاه فلسفی

صفحات با همین موضوع

0102030405

برچسب ها : , ,

همچنین ببینید

اس ام اس فلسفی و اموزنده 1

اس ام اس فلسفی و اموزنده 1

اس ام اس و متنهای کوتاه فلسفی صفحه 1 پیامک ها و جملات زیبا از …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.