اس ام اس فلسفی و اموزنده 1

اس ام اس و متنهای کوتاه فلسفی صفحه 1

پیامک ها و جملات زیبا از فلاسفه

متنهای کوتاه فلسفی

آنچه جذاب است سهولت نیست. دشواری هم نیست

بلکه دشواری رسیدن به سهولت است

متنهای کوتاه فلسفی

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید

افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند

نه رفتار و عملکرد شما

متنهای کوتاه فلسفی

اراده آهنین زمین خوردن هفت باره

و برخواستن برای بار هشتم است

دهخدا

متنهای کوتاه فلسفی

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است

نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد

متنهای کوتاه فلسفی

لبخند حتی زمانی که

بر لب مرده مینشیند بازهم زیباست

متنهای کوتاه فلسفی

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن

ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر

متنهای کوتاه فلسفی

کار بزرگ وجود ندارد

به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم

متنهای کوتاه فلسفی

کارتان را آغاز کنید

توانایی انجامش بدنبال می آید

متنهای کوتاه فلسفی

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد

بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید

متنهای کوتاه فلسفی

کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد

شایسته است که هر دو پایش بشکند

متنهای کوتاه فلسفی

هرکه با بدان نشیند

اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد

به طریقت ایشان متهم گردد

متنهای کوتاه فلسفی

اینکه ما گمان می کنیم بعضی چیزها محال است

بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیم

متنهای کوتاه فلسفی

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد

که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد

می بیند معده اش بیمار است

و همه چیز را هضم نمی کند .

متنهای کوتاه فلسفی

برتری همیشه منفور بوده است

و هنگامیکه برتر از همه ای بیشتر منفوری

گراسیان

متنهای کوتاه فلسفی

تکبر زائیده قدرت مادی است

و تواضع زاییده ضعف معنوی .

فردریش نیچه

متنهای کوتاه فلسفی

جهت الهی شما . دریایی است پهناور و بی ساحل

ذات الهی شما از ازل پاکیزه بوده است

و تا ابد نیز خالص و پاک خواهد ماند .

جبران خلیل جبران

متنهای کوتاه فلسفی

برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن

برای اداره کردن دیگران از قلبت

متنهای کوتاه فلسفی

گنجی که در اعماق نامحدود شما حبس شده است

در لحظه ای که خود نمی دانید کشف خواهد شد

متنهای کوتاه فلسفی

اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد

سعی و عمل دیگر معنی نداشت

متنهای کوتاه فلسفی

امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که

وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند

متنهای کوتاه فلسفی

دیر یا زود تجربه ی زندگی به ما می آموزد که

در درون بعضی از انسان ها گاهی انسان دیگری ست که

او را هرگز نمی شناسی

متنهای کوتاه فلسفی

گاهی باید دروغ را راست پنداشت و گاهی راست را دروغ!

بی فریب خوردن . زندگی سخت است

متنهای کوتاه فلسفی

همیشه دعا کنید

چشمانی داشته باشید که بهترین ها را در آدم ها ببیند

قلبی که خطاکارترین ها را ببخشد

ذهنی که بد یها را فراموش کند

و روحی که هیچ گاه ایمانش به خدا را از دست ندهد

متنهای کوتاه فلسفی

سه چیز رو هرگز فراموش نکن

به همه نمی تونی کمک کنی

همه چیز رو نمی توانی عوض کنی

همه تو رو دوست نخواهند داشت

متنهای کوتاه فلسفی

بهترین آرایش ها در زندگی :

حقیقت برای لب ها

بخشش برای چشم ها

نیکوکاری برای دست ها

لبخند برای صورت

عشق برای قلب

متنهای کوتاه فلسفی

خدا جونم!

خودت به این خوبی . آدم هایت به که رفته اند ؟

متنهای کوتاه فلسفی

دعاهایمان با سقف گناهانمان برخورد میکند

و دلمان را خوش می کنیم که صلاح نبود!

متنهای کوتاه فلسفی

و اگر نبود مرگی که خدا بر آنان مقدر فرموده

روح آنان چشم بر هم زدنی در بدن ها قرار نمی گرفت!

متنهای کوتاه فلسفی

یک قاصدک کوچک صلح هم اگر باشید

ماموریتتان ارزشمدنتر از یک سفیر کبیر جنگ است!

متنهای کوتاه فلسفی

زندگی هنر نقاشی بدون پاک کن است

پس طوری زندگی کنید که حسرت داشتن پاک کن را نخورید!

متنهای کوتاه فلسفی

قهر که می کنید مراقب فاصله ها باشید

بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می گردند!

متنهای کوتاه فلسفی

کسانی که از روی گذشته تان شما را قضاوت می کنند

به آینده تان تعلق ندارند!

متنهای کوتاه فلسفی

در قبول دست های مهربان تردید نکنید

گاهی همین دست ها تا آخر عمر برایتان گرم می مانند!

متنهای کوتاه فلسفی

از شکست نترس

از سعی نکردن بترس!

متنهای کوتاه فلسفی

آنچه از روزگار بدست می آید با خنده نمی ماند

و آنچه از دست برود با گریه جبران نمی شود

فردا خورشید دوباره طلوع خواهد کرد حتی اگر ما دیگر نباشیم!

متنهای کوتاه فلسفی

تقریبا همه ی مردم بخشی از عمرشان را در تلاش

برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند . تلف می کنند!

متنهای کوتاه فلسفی

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ ﺍﺳﺖ

ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ ﺑﺎﺧﺘﯽ!

سالوادور دالی

متنهای کوتاه فلسفی

جهان تصور من است!

ارتور شوپنهاور

متنهای کوتاه فلسفی

اگر نمیتوانی شاه راه باشی . کوره راه باش

اگر نمیتوانی خورشید باشی . ستاره باش

با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند

هر آنچه که هستی . بهترینش باش!

متنهای کوتاه فلسفی

ره آسمان درون است . پر عشق را بجنبان

پر عشق چون قوی شد . غم نردبان نماند

متنهای کوتاه فلسفی

زبان عاقل درقلب اوست

وقلب احمق در زبانش

متنهای کوتاه فلسفی

تنها دلیلی که باعث میشود یک نفر از تو متنفر باشد

اینست که می خواهد دقیقاً مثل تو باشد

متنهای کوتاه فلسفی

به دشمنانت هزار فرصت بده که دوست تو باشند

ولی به دوستانت حتی یک بهانه نده که دشمن تو شوند

متنهای کوتاه فلسفی

لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید

آستین فلپز

متنهای کوتاه فلسفی

اگر همه آرزوها برآورده می شد

هیچ آرزوئی برآورده نمی شد

یونسکو

متنهای کوتاه فلسفی

ژان یل توله

براستی که ابلهان انسان های خوشبختی هستند

زیرا که هرگز پی به تنهایی خود نمی برند

متنهای کوتاه فلسفی

اگر فرصت ها پشت در خانه شما نمی آیند در دیگری بسازید

نیلتن بدل

متنهای کوتاه فلسفی

از کسانی که با من می مانند سپاسگزارم

آنان بمن معنای دوست واقعی را نشان میدهند

ازکسانیکه مرا ترک می کنند متشکرم

آنان بمن می آموزند که هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست

متنهای کوتاه فلسفی

زندگی به امواج دریا می ماند

چیزهایی را با خود میاورد

در حالی که چیزهای دیگری را با خود می برد

متنهای کوتاه فلسفی

آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم

وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟

ویلیام تن

متنهای کوتاه فلسفی

گریه نشانه ی ضعف نیست

گاهی نشانه ی یک بخشش است

یک فداکاری گاهی یک ظلم

متنهای کوتاه فلسفی

آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید

حکیم بزرگمهر

متنهای کوتاه فلسفی

بخشندگی

انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است

که لگدمالش کرده است

مارک تواین

متنهای کوتاه فلسفی

فقر یعنی در خیابان زباله بریزیم

و از تمیزی خیابان کشورهای دیگر تعریف کنیم

متنهای کوتاه فلسفی

ذهن انسان احمق مانند مردمک چشم است

هر چه نور بیشتر بتابانی تنگ تر می شود

متنهای کوتاه فلسفی

بعضی آدم ها باران را احساس می کنند

بقیه فقط خیس می شوند

باب دیلان

متنهای کوتاه فلسفی

صلحی در کار نیست

تا وقتی شاه سیاه در خانه سفید

و شاه سفید در خانه سیاه هستند

متنهای کوتاه فلسفی

خواهی نشوی همرنگ

رسوای جماعت شو

متنهای کوتاه فلسفی

امن ترین جای استخر

قسمت کم عمق آن است

اما نه برای کسی که شیرجه می زند

متنهای کوتاه فلسفی

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از ان خارج میشد

به من گفت نرو که بن بسته!

گوش نکردم . رفتم

وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم

پیر شده بودم

متنهای کوتاه فلسفی

نا امیدی همان امیدی است که بوی نا می گیرد

از بس که می مانده ته دل

متنهای کوتاه فلسفی

نه انچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی

نه انقدر ببین که هرگز عاشق نشوی

متنهای کوتاه فلسفی

اگر در طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان

ولی اگر دوست می خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند

دیل کارنگی

متنهای کوتاه فلسفی

جهان ما قهرمان زنده قبول نمی کند

باید مُرد تا قهرمان شد

متنهای کوتاه فلسفی

خوشبخت کسی است که شکوه رفتارش

آفریننده ی لبخند زندگی در چهره ی دیگران باشد

متنهای کوتاه فلسفی

به ندای قلبت گوش بسپار

قلبت همه چیز را می داند

زیرا قلب توهمان جایست که گنجه ات در آن نهفته است

متنهای کوتاه فلسفی

وقتی با دوستانت دعوا می کنی

تازه می فهمی آنها چقدر از اسرارت باخبرند

متنهای کوتاه فلسفی

اگر وجود خدا باورت بشه

خدا واسه باورت یک نقطه میزاره یاورت میشه

متنهای کوتاه فلسفی

اگر زیبایی را آواز سر دهی

حتی در تنهایی بیابان گوش شنوا خواهی یافت

خلیل جبران

متنهای کوتاه فلسفی

ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق می گردد

ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشگل

است

زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور می کند

مونتسکیو

متنهای کوتاه فلسفی

افکار عمومی

جایگاه آدم ها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان

حکیم ارد بزرگ

متنهای کوتاه فلسفی

تردیدها به ماخیانت می کنند

تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم

شکسپیر

متنهای کوتاه فلسفی

یک ابله تحصیل کرده

از یک ابله بی سواد ابله تر است

مولیر

متنهای کوتاه فلسفی

آرزوهایت را کنار نگذار

دنیا بالاخره مجبور می شود با دلت کنار بیاید!

متنهای کوتاه فلسفی

برای انسان های موفق هفت روز هفته

هفت امروز است و برای دیگران هفت روز هفته . هفت فردا!

متنهای کوتاه فلسفی

مراقب باش

بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند

نه فراموش شدن!

متنهای کوتاه فلسفی

زندگی . اتفاقِ نادریست که

برای بعضی از زنده ها می افتد!

متنهای کوتاه فلسفی

مردن چیزی نیست

این زندگی نکردن است که وحشتناک است!

متنهای کوتاه فلسفی

ترسوی حقیقی از پرواز نمی ترسد

بلکه آنکس که با ترس پرواز را یاد می گیرد ترسو است!

گابریل گارسیا مارکز

متنهای کوتاه فلسفی

قبل از عاشق شدن یاد بگیرید

چطور از وابستگیتان کم کنید بدون آنکه از دلبستگیتان کم شود!

متنهای کوتاه فلسفی

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد

قلب بزرگ می خواهد!

متنهای کوتاه فلسفی

دور باشی و تپنده بهتر است از این که نزدیک باشی و زننده

این مفهوم را که در رگهایت جاری کنی دیگر تنها نخواهی بود!

متنهای کوتاه فلسفی

در بیشتر زمان ها به این دلیل که خوشبختی را نمی شناسیم

وسیله بدبختی خود را فراهم می آوریم!

متنهای کوتاه فلسفی

امید یعنی اینکه بدونی برای انجام کارهای بزرگ

همیشه نمیشه یک گام بزرگ برداشت

گاهی وقت ها هم باید یه عالمه گام کوچیک برداریم!

متنهای کوتاه فلسفی

انسان بیشتر از پول به اعتبار نیاز دارد!

متنهای کوتاه فلسفی

خودبینی دیدن خود نیست

خودبینی . ندیدن دیگران است!

متنهای کوتاه فلسفی

در مقابل سختی ها همچون جزیره اى باش که

دریا هم با تمام عظمت و قدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند!

متنهای کوتاه فلسفی

آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست

خانه شان بزرگ تر نیست

ثروتشان بیشتر نیست

آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند!

متنهای کوتاه فلسفی

من بسیار به شانس و اقبال عقیده دارم

و متوجه شده ام هر چه بیشتر تلاش کنم بیشتر شانس می آورم

استفان لیکاک

متنهای کوتاه فلسفی

بعضی وقت ها برای اینکه قدر داشته هامون را بدونیم

لازمه که موقتا از دست بدیمشون!

متنهای کوتاه فلسفی

وقتی قدرت انتقام را داری

گذشت بالاترین درجه عقل توست

و انتقام اولین نشانه ضعفت!

متنهای کوتاه فلسفی

اگر عقل امروزم را داشتم

کارهای دیروزم را نمی کردم

ولی اگر کارهای دیروزم را نمی کردم

عقل امروزم را نداشتم!

متنهای کوتاه فلسفی

عاشق کسانی باشید که شما را دیدند

وقتی برای هرکس دیگری ناپیدا بودید!

متنهای کوتاه فلسفی

زندگی آنگونه نیست که ما فکر می کنیم

ما همانگونـه که فکر می کنیم . زندگی می کنیم!

متنهای کوتاه فلسفی

کسی که همه کار انجام می دهد

استاد هیچ کاری نیست!

متنهای کوتاه فلسفی

مردمی که فکرشان آزاد نیست هیچگاه آزاد نخواهند شد

بلکه به وسعت تفکرشان قفسی دیگر را تجربه خواهند کرد!

متنهای کوتاه فلسفی

کسی که اعتقاد دارد دیگران باید مشکلاتش را حل کنند

همانند کسی است که برای گذر از رودخانه منتظر است

تا آب آن خشک شود!

متنهای کوتاه فلسفی

بزرگان خود را گرامى شمار

تو را گر بود جان من این شعار

کنند از تو کوچک تران احترام

ببه نیکىّ و خوبى برند از تو نام

متنهای کوتاه فلسفی

ریشه گلی است که

به شهرت پشت کرده است

جبران خلیل جبران

متنهای کوتاه فلسفی

چو با صدقه منّت گذارى به کَس

تو را این چنین بذلو انفاق بس

گناهش ز اجرش بود بیشتر

مزن بر دل بینوا نیشتر

متنهای کوتاه فلسفی

عقلانیت باز آن عقلانیتی است که فراموش نمی کند

که یکی در چند است و چند در یکی

ادگارمون

متنهای کوتاه فلسفی

کسى را بود عزّت و احترام

که باشد فروتن چو دارد مقام

کند پیشه افتادگى آن بلند

بپرهیزد از نخوت آن ارجمند

متنهای کوتاه فلسفی

نگاه به کار مفیدم کَس نمی کند

هزار دیده منتظر یک اشتباه من است

متنهای کوتاه فلسفی

برو تکیه بر حکم تقدیر کن

نه چون جاهلان ترک تدبیر کن‏

چو کس را رضایت بود بر قضا

شود از غم و رنج گیتى رها

متنهای کوتاه فلسفی

در تله ی تعصبات دیگران گرفتار نشوید

که این زندگی کردن با حاصل تفکرات آنهاست

استیو جابز

متنهای کوتاه فلسفی

چو بر دوستان خرده گیرد کسى

سرانگشت حسرت بخارد بسى‏

گریزند از او دوستانش زیاد

برندش همه دوستى را ز یاد

متنهای کوتاه فلسفی

تو را گر نکوهیده باشد روش

کند دشمن و دوستت سرزنش‏

شوند از تو اطرافیان تو دور

کجا دوست بتوان گرفتن بزور

متنهای کوتاه فلسفی

مکن هیچ گه راز کس را تو فاش

بیا در امانت تو خائن مباش‏

که از آن نباشد خیانت بتر

بپا گردد از آن بسى شور و شرّ

متنهای کوتاه فلسفی

چو کس نفس خود را شناسد درست

نباشد ز تهذیب آن هیچ سست‏

ز پاکىّ و عفّت نگردد جدا

کند دورى از هر بد و ناروا

متنهای کوتاه فلسفی

دوست تو کسی است که

هرگاه از تو سخن حق بشنود خشمگین نشود

فیثاغورث

متنهای کوتاه فلسفی

نباشد گریز از قضا و قدر

فراوان رسد بنده را بی خبر

نگردى به تدبیر از آن رها

گناه است خشم از رضاى خدا

متنهای کوتاه فلسفی

هرگز در میان موجودات

مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمی شود

این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان!

ویکتورهوگو

متنهای کوتاه فلسفی

عاقلانه انتخاب کن تا عاشقانه زندگـی کنی

چون اگر عاشقانه انتخاب کنی عاجزانه زندگـی می کنی

متنهای کوتاه فلسفی

هر چیزی که نگهبان آن بیشتر باشد استوار تر گردد

مگر راز که نگهدار آن هرچه زیادتر باشد آشکار تر

افلاطون

متنهای کوتاه فلسفی

بی عوض دانی چه باشد در جهان ؟

عمر باشد . عمر . قدر آن را بدان

متنهای کوتاه فلسفی

بعضی ها آنقدر فقیر هستند

که تنها چیزی که دارند پول است

متنهای کوتاه فلسفی

در دنیا باشید ولی با دنیا نباشید

در دنیا زندگی کنید ولی از دنیا بگذرید

متنهای کوتاه فلسفی

ذهن مثل چتر نجات است

وقتی عمل می کند که باز شده باشد

متنهای کوتاه فلسفی

زمین خوردن چه زیباست

اگر هدف بوسیدن خاک پای مادرت باشد

متنهای کوتاه فلسفی

زبانت ز عقلت حکایت کند

بیانت ز فضلت روایت کند

تو را نیست گر عقل و فضل و ادب

ز گفتار بیهوده بربند لب

متنهای کوتاه فلسفی

استفاده به موقع از فنجانی آب

مهیب ترین آتش سوزی را مهار می کند

متنهای کوتاه فلسفی

چو با ابلهان کَس شود همنشین

تو او را به چشم بزرگى مبین‏

سزد گر شود خوار و درمانده او

ز نزد همه دوستان رانده او

متنهای کوتاه فلسفی

عجیب است که

انسان نه می تواند برای تولدش شادی کند

و نه برای مرگش عزا بگیرد

متنهای کوتاه فلسفی

سزد گر خردمند با بذل مال

کند خویش ممدوح اهل سؤال‏

بپرهیزد از خوارى خواهش او

کند با قناعت خود آرایش او

متنهای کوتاه فلسفی

هرگز از رودی که خشک شده است

به خاطر گذشته اش سپاسگذاری نمی کنند

متنهای کوتاه فلسفی

عشق نخستین بخش از کتاب مفصل بیوفائی است

متنهای کوتاه فلسفی

هزاران معجزه میان آسمان و زمین معطل است

دستی باید تا معجزه ها را فرود آورد

متنهای کوتاه فلسفی

آدم ها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار

و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز کــن

متنهای کوتاه فلسفی

محبوبه یک پیر مرد بودن بهتر است

تا کنیز یک مرد جوان بودن

مثل انگلیسی

متنهای کوتاه فلسفی

همه بشرند اما فقط بعضی ها انسان اند

دکتر شریعتی

متنهای کوتاه فلسفی

دکتر شریعتی

خداوندا مگذار آنچه را که حق می دانم

به خاطر آنچه که بد می دانند کتمان کنم

متنهای کوتاه فلسفی

کسانی که

معنی دوست داشتن عشق ایثار و خلوص را می فهمند

و خوب می فهمند خدا را به آسانی می شناسند

شریعتی

متنهای کوتاه فلسفی

چه امید بندم در این زندگانی

که در نا امیدی سر آمد جوانی

سرآمد جوانی و ما را نیامد

پیام وفایی از این زندگانی

متنهای کوتاه فلسفی

عشق تنها کار بی چرای عالم است

چه آفرینش بدان پایان می گیرد

متنهای کوتاه فلسفی

بزرگترین تراژدی زندگی انسانی اینه که

داشته هامون رو قدر ندونستیم

اما می خوایم نداشته ها رو بدست بیاریم

متنهای کوتاه فلسفی

سخت است حرفت را نفهمند

سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند

حالا می فهمم که خدا چه زجری می کشد

وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ

اشتباهی هم فهمیده اند

دکتر علی شریعتی

متنهای کوتاه فلسفی

آموخته ام هرگاه کسی یادم نکرد

من یادش کنم شاید او تنهاتر از من باشد

متنهای کوتاه فلسفی

تاریخ فقط برای خواندن نیست برای عبرت گرفتن هم هست

بدانید و به هوش باشید که اسلام در فقر پا گرفت

و در طمع مسلمان نماها به خون نشست

متنهای کوتاه فلسفی

صفحات با همین موضوع

0102030405

برچسب ها : , ,

همچنین ببینید

اس ام اس فلسفی و اموزنده 2

اس ام اس فلسفی و اموزنده 2

اس ام اس و متنهای کوتاه فلسفی صفحه 2 پیامک ها و جملات زیبا از …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.