سخنان و جملات زیبای آرتور کانن دویل

جملات زیبای آرتور کانن دویل

سخنان و جملات زیبای آرتور کانن دویل

سر آرتور ایگناتیوس کونن دویل . نویسنده و پزشک اسکاتلندی خالق شخصیت شرلوک هولمز

سخنان و جملات زیبای آرتور کانن دویل

هنگامی کــه شما غیر ممکن را از بین می برید

هرچــه باقی می ماند . مــهم نیست کــه چقدر غیرممکن است . باید حقیقت باشد.

جملات زیبای آرتور کانن دویل

این اشتباهی بزرگ است کــه پیش از جمع آوری شواهد . نظریــه پردازی کنی.

جملات زیبای آرتور کانن دویل

ما نمی توانیم عشقمان را فرمان دهیم . اما ما می توانیم اقداماتمان را انجام دهیم.

جملات زیبای آرتور کانن دویل

جایی کــه تخیلی وجود ندارد . وحشتی نیز وجود ندارد.

جملات زیبای آرتور کانن دویل

پایین ترین و تنگ ترین کوچــه های لندن

رکورد وحشتناکتر از گناه را نشان نمی دهد

بلکــه آن رکورد برای حومــه شــهر خندان و زیبا است.

جملات قصار آرتور کانن دویل

بعضی از واقعیت ها باید سرکوب شوند . یا حداقل باید نسبت درستی در رفتار آنــها داشتــه باشیم.

جملات قصار آرتور کانن دویل

مغز انسان در اصل مثل اتاق خالی کوچکی است

و باید آن را با اثاثیــه ای کــه انتخاب می کنی پر کنی.

جملات قصار آرتور کانن دویل

برای جلوه های عجیب و غریب و ترکیب های فوق العاده

ما باید بــه زندگی خود ادامــه دهیم . کــه همیشــه بسیار جسورانــه تر از تلاش های تخیل است.

جملات قصار آرتور کانن دویل

سخت ترین پیگیری جرم برای پیگیری آن دستــه جرایمی است کــه بدون انگیزه صورت گرفتــه است.

جملات قصار آرتور کانن دویل

چیزی غیر اخلاقی تر از یک پلیس وجود ندارد.

سخنان زیبای آرتور کانن دویل

تو می بینی . ولی مشاهده نمی کنی.

سخنان زیبای آرتور کانن دویل

من فکر می کنم کــه مغز انسان در اصل مانند یک اتاق زیر خالی است

و شما باید آن را با مبلمان مورد نظر خود تزئین کنید.

سخنان زیبای آرتور کانن دویل

هر حقیقتی بــهتر از شک مبــهم است.

سخنان زیبای آرتور کانن دویل

زنان بــه طور طبیعی مخفی هستند . و آنــها دوست دارند خود را آشکار کنند.

سخنان زیبای آرتور کانن دویل

این همواره اصلی بدیــهی برای من بوده است کــه چیزهای کوچک بــه شکل نامحدودی مــهمترین ها هستند.

سخنان آرتور کانن دویل

من بیش از حد دیده ام کــه می دانم کــه تصور یک زن

ممکن است ارزشمندتر از نتیجــه گیری یک استدلال تحلیلی باشد.

جملات آرتور کانن دویل

جــهل او بــه اندازه دانش او قابل توجــه بود.

سخنان و جملات زیبای آرتور کانن دویل

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای دافنه دوموریه

سخنان و جملات زیبای دافنه دوموریه

سخنان و جملات دافنه دوموریه سخنان و جملات زیبای دافنه دوموریه – دام دافنه دو …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.