سخنان و جملات زیبا درباره سکوت

جملات سکوت

سخنان و جملات زیبا درباره سکوت از بزرگان جهان

سخنان و جملات زیبا درباره سکوت از بزرگان جهان

جملات سکوت

سکــوت عدم وجود صدای قابل شنیدن و یا حضور صداهای با شدت بسیار کم است.

قیاس وارونه. کلمه سکــوت نیز می تواند اشاره به هر گونه عدم ارتباط یا شنوایی در رسانه های غیر از سخنرانی نیز به کار رود.

سکــوت بعضا به دلایل فرهنگی نیز اتفاق می افتد به طور مثال به یادبود درگذشت افراد.

جملات زیبا درباره سکوت از بزرگان جهان

بهتر است ساکت باقی بمانی و یک احمق به نظر برسی تا اینکه سخن بگویی و تمام تردید را از بین ببری. : آبراهام لینکلن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر واژه ای همچون لکه ای غیر ضروری بر روی سکوت و خلا می ماند. : ساموئل بکت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر کسی در گفتار بر تو چیره شود. هیچ کس در سکــوت بر تو چیره نمی تواند بشود. : ابوالوفا محمد بوزجانی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چیزی که در سخن نمی گنجد فقط با سکــوت قابل فهم است. : شمس تبریزی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برای سخن سنج بودن باید سکوت کرد. : ناشناس

جملات زیبا درباره سکوت از مارتین لوتر کینگ جونیور

درآخر. ما سکوت دوستانمان را به یاد می آوریم. نه سخنان دشمنانمان را. : مارتین لوتر کینگ جونیور

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از سکــوت اگر به خشم آمدی سکــوت کن. : علی شریعتی

متن های زیبا درباره سکوت

سکوت بهترین حالت بیان بی اعتنایی است. : جرج برنارد شاو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بهترین اشخاص کسانی هستند که اگر از آنها تعریف کردید خجل شوند و اگر بد گفتید سکوت کنند. : جبران خلیل جبران

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حقیقت واقعی در سکــوت نهفته است. : پابلو پیکاسو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقتی کلمات غیر شفاف می شوند. من روی به عکس ها می آورم. وقتی تصاویر کافی نباشد. به سکــوت بسنده می کنم. : انسل آدامز

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من از کسانی که تصور می کنند پرحرفی نشانه دانش. سکوت نشانه نادانی. و دلبستگی نشانه هنر است دوری می کنم. : جبران خلیل جبران

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عموما اشخاصی که زیاد می دانند کم حرف می زنند و کسانیکه کم می دانند پرحرف هستند. : ژان ژاک روسو

سخنان و جملات زیبا درباره سکوت از بزرگان جهان

سکــوت نیز شیوه ای از سخن گفتن است . : هرتا مولر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نیکو سخنی باید تا از خاموشی به باشد. : ابوسعید ابوالخیر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که فریاد می زند نبردها را پیروز می شود ؛ آدم ساکت. جنگ را پیروز می شود. : رابرت فریگنو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سخن گفتن یک نوع احتیاج است ولی گوش دادن هنر است. : یوهان ولفگانگ گوته

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کند تا آنچه می گویید. : رالف والدو امرسون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زمانی از راه می رسد که سکوت. خیانت است. : مارتین لوتر کینگ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کلمات بال و پر دارند. همین که قفسشان یعنی دهان باز می شود. از آن بیرون می پرند و از دسترس ما خارج می شوند و در کوچک ترین شکاف ها راه می یابند و بعضی اوقات در ضخیم ترین دیوارها نفوذ می کنند. : آلفرد نوبل

جملات فلسفی درباره سکوت از بزرگان جهان

سعی کن درست صحبت کنی و گرنه عاقلانه این است که سکوت کنی. : جورج هربرت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همانطور که ما باید مسئولیت هر سخن بیهوده خود را بر عهده بگیریم. باید مسئولیت هر سکوت بیهوده مان را نیز قبول کنیم. : بنجامین فرانکلین

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشاق دلباخته معمولا در سکوت به سر می برند. : شارل دو منتسکیو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هروقت در مورد احساست شک داری خاموش باش. : الکساندر پوپ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ده نفر که صحبت کنند سر و صدای بیشتری از ده هزار نفر که ساکت باشند ایجاد می کنند. : ناپلئون بناپارت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سکوت دری از درهای دانایی است. سکــوت محبت آورد و بر هر خیری رهنماست. : علیرضا تحف العقول

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جایی که کسی نمی تواند سخن بگوید. بهتر است که ساکت بماند. : لودویگ ویتگنشتاین

سخنان و جملات زیبا درباره سکوت از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره سکوت از بزرگان جهان

تنها خاموشی است که می تواند ما را به معرفت برساند. : راما کریشنا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

انسان هرچه کمتر سخن براند بهتر به سر و سامان می رسد. : لائوتسه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سکوت چیزی است که می توانی بشنوی. : هاروکی موراکامی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

روشن تر از خاموشی چراغی ندیدم و سخنی به از بی سخنی نشنیدم تا ساکن سرای سکوت شدم. : بایزید بسطامی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برای سخن سنج بودن باید کم حرف بود. : آرتور کریستنسن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زبان گویا هلاک دلهای خاموش است. : منصور حلاج

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدم یابنده لب نمیگشاید و آدم گوینده یابنده نیست. : لائوتسه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از بین تمام فضیلت ها. سکــوت را انتخاب کن. چرا که بوسیله آن می توانی متوجه عیب های دیگران شوی. و عیب های خود را پنهان کنی. : جرج برنارد شاو

جملات زیبا درباره سکوت و خاموشی سکوت

سکوت بهترین زینت زن است. : سوفوکل

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنقدر فیضی که من از بی زبانی دیده ام ترسم آخر شکر خاموشی کند گویا مرا. : محمد واعظ قزوینی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شنیده نشدن دلیلی برای ساکت ماندن نیست. : ویکتور هوگو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

گاه خاموشی. بهتر از سخن. از راز دل خبر می دهد. : یوهان ولفگانگ فون گوته

سخنان و جملات زیبا درباره سکوت از بزرگان جهان

با آدمیان زیستن دشوار است. زیرا خاموش ماندن بسی دشوارتر است. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خاموش باشیم. زیرا در آن زمان است که صدای نجوای خدا را خواهیم شنید. : رالف والدو امرسون

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک اثر کامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است. چون در هر صورت یک اثر است. یا سکوت واژه ها. خموشی کل روان. تا نویسنده با آن به ناتوانی رفتار خود را ثابت کند. : فرناندو پسوا

متن زیبا درباره سکوت

آنچه بر حسب ضرورت روی می دهد. آنچه که انتظارش می رود و روزانه تکرار می شود. چیزی ساکت و خاموش است ؛ تنها اتفاق سخنگو است و همه می کوشند آن را تعبیر و تفسیر کنند. : میلان کوندرا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هیچ چیز به اندازه ی سکــوت و خاموشی باعث افزایش قدرت نیست. : شارل دو گل

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراف کند. خاموش بنشیند. : آبراهام لینکلن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

قلب شما در سکوت و آرامش به اسرار روزها و شبها شناخت می یابد. اما گوشهایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین شناختی را که بر قلبهایتان فرود می آید. بشنوند. : جبران خلیل جبران

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی دوستدار حقیقی زنان است که امروزه به آنها بگوید : زنان در باب زنان سکوت کنند! : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دهان زشتگوی را باید با خاموشی وقار بست. : فرانسیس بیکن

سخنان زیبا در مورد سکوت

مبادا شما را چنین در نظر آید که در کارهایتان دون پایه و خوارید ؛ بلکه چنین سزد که آن را به زمان رخ دادنش واگذارید! …که نکوهش وجدان. خاموش گردانیدن اندرون بایسته نیست. : فریدریش نیچه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در آغاز سکوت بود و سکوت خدا بود و خدا کلمه نبود. که کلمه نیاز بود : حسین پناهی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حقیقت واقعی در سکوت نهفته است. : پابلو پیکاسو

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زمین در ابتدا گستاخ و خاموش و درک ناشدنی است. طبیعت در ابتدا گستاخ و درک ناشدنی است. نومید مشوید. راه خود را دنبال گیرید. در این راه بسی چیزهای آسمانی است که مستور و نهفته است. : والت ویتمن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تنها آرامش و سکوت. سرچشمه ی نیروی ابدی و جاوید است. : فیودور داستایفسکی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند. بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند. : سقراط

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق. تمرین نیایش است و نیایش. تمرین سکوت. : آنتوان دو سنت اگزوپری

جملات زیبای سکوت

تا مرد خاموش است بر او خطری نیست. زیرا سرنوشت او به زبانش بسته است. : یوهان ولفگانگ فون گوته

جملات زیبا درباره سکوت از بزرگان جهان

همچنین بخوانید : جملات زیبا درباره تنهایی
همچنین بخوانید : جملات زیبا درباره مرگ

منابع :
www.nikend.com + fa.wikiquote.org و …..

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبا درباره طبیعت از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره طبیعت از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره طبیعت جملات زیبا درباره طبیعت از بزرگان جهان جملات زیبا درباره طبیعت …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

2 دیدگاه

  1. اصلا مفید نبود منگفته بودم ضرب المثل.

  2. سکوت کن همین..!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.