جملات فلسفی قصار و زیبای زیگموند فروید

جملات زیگموند فروید

سخنان و جملات زیبای زیگموند فروید – زیگموند شلومو فروید عصب شناس اتریشی و پدر علم روانکاوی

سخنان و جملات زیبای زیگموند فروید

وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی

چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که

یا دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند.

یا مدام برای نبودنت . برای خط زدنت تلاش می کنند ؟

نه . همیشه جنگیدن خوب نیست . این روزها فهمیده ام برای اثبات دوست داشتن .

برای به دست آوردن دل آدمها . برای اثبات خوب بودن نباید جنگید.

بعضی چیزها وقتی با جنگیدن به دست می آیند بی ارزش میشوند.

این روزها نسخه فاصله گرفتن را می پیچم برای هرکسی که رنجم می دهد.

این را با خود تکرار میکنم و می بخشمشان.

نه بخاطر اینکه مستحق بخششند. تنها به این خاطر که من مستحق آرامشم.

جملات زیبای زیگموند فروید

پرسشی که هرگز بدان پاسخ داده نشده است و خود من نیز با وجود سی سال پژوهش و مطالعه برای آن پاسخی نیافته ام این است

که خواسته ی زنان چیست ؟

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدم اکراه دارد که بگوید نیت شاد بودن انسان در برنامه آفرینش جایی نداشته است

سخنان و جملات زیبای زیگموند فروید

ناخودآگاه هریک از ما به نامیرایی خود یقین دارد

جملات قصار زیگموند فروید

از انسان متمدن می خواهیم که هر جا در طبیعت با زیبایی روبرو می شود .

به آن احترام بگذارد و تا آنجا که دستانش توانایی کار داشته باشند .

آن را در آفرینش اشیاء به کار گیرد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بیشتر مردم علاقه چندانی به آزادی ندارند .

چون آزادی مستلزم و در بر گیرنده ی مسئولیت است و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه دارند

جملات زیبای زیگموند فروید

اگر نمی توانیم همه ی رنجها را از بین ببریم .

می توانیم برخی از آنها را از بین برده و برخی دیگر را آرامش بخشیم

سخنان و جملات زیبای زیگموند فروید

اگر کسی را دوست دارم باید به گونه ای . شایسته ی آن باشد

جملات زیبای زیگموند فروید

مخالفت . به ناچار . دشمنی نیست . بلکه به عنوان بهانه ای برای دشمنی مورد سوء استفاده قرار می گیرد

جملات زیبای زیگموند فروید

به جاست از سر حسرت آه بکشیم که برخی با استعدادشان می توانند ژرفترین ادراک ها را از احساس های خویش بیرون آورند .

حال آنکه افرادی مانند ما با تردید رنج آور و تلاش های مداوم می تواند به آن راه پیدا کند.

جملات زیبا

ترس استثمارگران از قیام سرکوب شدگان . آنها را به سمت اقدام های دوراندیشانه ی شدید سوق می دهد

جملات زیبای زیگموند فروید

همه ی انسانها ارزش دوست داشتن ندارند

سخنان و جملات زیبای زیگموند فروید

موفقیت هیچ گاه حتمی نیست . بلکه به جمع شدن عوامل فراوان بستگی دارد

و از همه بیشتر وابسته به سرشت روانی است که کارکردش را با جهان بیرون هماهنگ سازد

و از آن برای لذت جویی بهره گیرد

جملات زیبای زیگموند فروید

لذت بردن از زیبایی .

ماهیت احساسی خاص . ملایم و سرمست کننده ای دارد

جملات فلسفی

هیچ گاه در برابر رنج . بی شرم تر از زمانی که عشق می ورزیم

و هیچ گاه ناکام تر از زمانی که ابژه ی عشق را از دست می دهیم نیستیم

جملات فلسفی زیگموند فروید

آدمی به کار کمتر گرایش دارد تا به امکانات دیگر خشنود شدن.

بیشتر انسانها به اجبار کار می کنند و این فرار طبیعی از کار موجب پیچیده ترین دشواری های اجتماعی می شود

جملات فلسفی

هر کس که از هنر تاثیر پذیرفته باشد

می داند که ارزش هنر به مثابه ی سرچشمه ی لذت و تسلی خاطر در زندگانی حدی ندارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پس از بیراهه های دراز از طریق علوم پزشکی و روان درمانی .

دلبستگی من به مسائل فرهنگی بازگشت

که در زمان نوجوانیم که تفکر در من هنوز چنان بیدار نشده بود مرا به سوی خود می کشاند

جملات فلسفی زیگموند فروید

دانش باید توهم های متافیزیکی . پیشداوری ها و خرافه ها را پشت سر بگذارد .

اما مفهوم عقلانیت یعنی حقیقت . آزادی و عدالت را به عنوان سنت از نسلی به نسلی منتقل کند

جملات فلسفی زیگموند فروید

عدالت از لوازم تمدن است .

یعنی این ضمانت که نظام حقوقی استقرار یافته . از این پس به سود فرد شکسته نشود

جملات فلسفی فروید

زندگی جمعی انسان تنها زمانی امکان پذیر می شود که افراد زیادی گرد هم آیند

که از یکایک افراد جمع . نیرومندتر و در برابر فرد . یکپارچه باشند

جملات فلسفی زیگموند فروید

دگرگونی روح . روندی تکاملی است

سخنان و جملات زیبای زیگموند فروید

انسانها اکنون در چیرگی بر طبیعت تا جایی پیش رفته اند که می توانند به کمک آن . یکدیگر را تا آخرین نفر نابود کنند

جملات قصار زیگموند فروید

ما به طنز نیازمندیم . زیرا هرچه بزرگتر می شویم این آمادگی را پیدا می کنیم

که افرادی ترشروی و غمگین شویم . اما بچه ها به راحتی می خندند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

لطیفه ها در حقیقت به این دلیل ساخته می شوند که مایه ی شادی دیگران گردند

و چیزی را که پیش تر پنهان بود یا ابراز نگردیده بیرون بیاورند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زیبایی که حاضر نیستیم آن را از خواسته های تمدن حذف کنیم .

نمونه ای است برای نشان دادن اینکه هدف تمدن . تنها سود بردن نیست

جملات قصار زیگموند فروید

نهفته ترین اسرار ذهن چیزی است که می توان آن را به هشیاری در آورد

جملات قصار زیگموند فروید

نظم . نوعی اجبار در تکرار است که وقتی برقرار شد . مشخص می کند که یک کار

کی . کجا و چگونه انجام شود و با این روش

آدمی را از درنگ و تردید در تکرار موارد مشابه به دور می دارد

جملات قصار زیگموند فروید

فایده ی نظم . انکار ناشدنی است . زیرا بهترین امکان بهره گیری از مکان و زمان را به انسان می دهد و در ضمن . نیروهای روانی او را پاس می دارد

جملات ارزشمند

تسلط بر طبیعت تنها شرط نیک بختی انسان نیست

چنان که تنها هدف کوشش های تمدن هم نیست

اما نمی توان بی ارزش بودن پیشرفت های تمدن را از آن نتیجه گرفت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عواطف و هیجانها مجموعه ای گسترده از دریافت های حسی ما می باشد

که در شرایطی خاص . آن را تجربه می کنیم و در فرایند رفتاری ما تاثیر بسزایی دارند

جملات آموزنده زیگموند فروید

تمدن به مجموعه ی دستاوردها و نهادهایی گفته می شود که زندگی ما را از زندگی حیوانی پیشینیان دور می کند

و دو هدف دارد: یکی نگاهبانی از انسان در برابر طبیعت و دیگری تنظیم روابط بین انسانها.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زمانی دراز نگرانیم که چگونه زنده بمانیم

سپس خود را دل مشغول چگونه نمردن می کنیم ؛ این است تمایز هوشمندانه

جملات کوتاه

همان گونه که یک تاجر هوشیار از به کار انداختن سرمایه اش در یک جا پرهیز می کند

مصلحت زندگی حکم می کند که آدمی چشم داشت همه ی رضایت خویش را از یک گرایش نداشته باشد

جملات آموزنده زیگموند فروید

خانه . بدلی برای بطن مادر

مسکنی که زمانی برای انسان امن ترین و آسایش بخش ترین مکان بوده است

و برای همیشه آرزوی آن را دارد

جملات آموزنده زیگموند فروید

کسی که اهل عمل باشد . از جهان بیرون . که نیروی خود را با آن می آزماید . دست نمی کشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

قاعده ای وجود ندارد که به کار همه بخورد ؛ هر کس باید خود راهی بیابد که او را نجات دهد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فایده ی زیبایی روشن نیست. ضرورت فرهنگی آن را نمی توان به آشکارا درک کرد. با وجود این . تمدن نمی تواند از آن چشم پوشی کند

سخنان و جملات زیبای زیگموند فروید

همچنین بخوانید : جملات روانشناسان

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای والت دیزنی

سخنان و جملات زیبای والت دیزنی

جملات زیبای والت دیزنی سخنان و جملات زیبای والت دیزنی والتر الیاس والت دیزنی یک …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. مرگ زیگموند فروید

    در اواسط سپتامبر ۱۹۳۹ سرطان سقف دهان فروید باعث درد فزاینده ای شدیدی برای او شد و به او اعلام شد که غیرقابل عمل جراحی است آخرین کتابی که وی خواند ، چرم ساغری اثر بالزاک ، باعث بروز سستی در او شد و چند روز بعد ، او پیش پزشکش رفت. دوست و همکار او ، ماکس شور ، ابعاد بیماری او را برای او توضیح داده بود. فروید: “تو قرارداد ما را به خاطر داری ؛ وقتی که زمانش رسید من را تنها نگذاری. الان چیزی به جز زجر باقی نمانده و اصلاً منطقی نیست.” وقتی که شور خاطرنشان کرد که قرارشان یادش نرفته ، فروید گفت که ممنونم ، و بعد با آنا درباره آن صحبت کرد و گفت که اگر آنا فکر می کند که کار درستی است کار را تمام کند. آنا فروید می خواست که مرگ پدرش را به تعویق بیندازد ، اما شور او را متقاعد کرد که زنده نگه داشتن فروید بی فایده است ، و بالاخره در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ سپتامبر تزریق دوزهای معینی از مرفین باعث مرگ فروید در ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۹ شد. سه روز بعد از مرگ فروید ، جسد او در شمال لندن سوزانده شد. سخنرانی مراسم تشییع جنازه توسط ارنست جونز و نویسنده اتریشی ، اشتفان تسوایگ ایراد شد بعدها خاکستر فروید به پایه ای که توسط پسرش ارنست برای گلدانی عتیقه ای که فروید از پرنس بناپارت دریافت کرده بود و آن را سال ها در اتاق مطالعه خود در وین داشت طراحی شده بود تبدیل شد بعد از اینکه همسر فروید در سال ۱۹۵۱ مرد خاکستر او هم در این گلدان گذاشته شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.