خانه / جملات فلسفی قصار و زیبای زیگموند فروید

جملات فلسفی قصار و زیبای زیگموند فروید

جملات زیگموند فروید

جملات زیبای زیگموند فروید – زیگموند شلومو فروید عصب شناس اتریشی و پدر علم روانکاوی

سخنان و جملات زیبای زیگموند فروید

وقتی میشود دقایق عمرت را با آدمهای خوب بگذرانی

چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که

یا دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانه اند.

یا مدام برای نبودنت . برای خط زدنت تلاش می کنند ؟

نه . همیشه جنگیدن خوب نیست . این روزها فهمیده ام برای اثبات دوست داشتن .

برای به دست آوردن دل آدمها . برای اثبات خوب بودن نباید جنگید.

بعضی چیزها وقتی با جنگیدن به دست می آیند بی ارزش میشوند.

این روزها نسخه فاصله گرفتن را می پیچم برای هرکسی که رنجم می دهد.

این را با خود تکرار میکنم و می بخشمشان.

نه بخاطر اینکه مستحق بخششند. تنها به این خاطر که من مستحق آرامشم.

جملات زیبای زیگموند فروید

پرسشی كه هرگز بدان پاسخ داده نشده است و خود من نیز با وجود سی سال پژوهش و مطالعه برای آن پاسخی نیافته ام این است

كه « خواسته ی زنان چیست ؟

جملات فلسفی زیگموند فروید

آدم اكراه دارد كه بگوید نیت « شاد بودن انسان » در برنامه « آفرینش » جایی نداشته است

سخنان زیبای زیگموند فروید

ناخودآگاه هریك از ما به نامیرایی خود یقین دارد

جملات قصار زیگموند فروید

از انسان متمدن می خواهیم كه هر جا در طبیعت با زیبایی روبرو می شود .

به آن احترام بگذارد و تا آنجا كه دستانش توانایی كار داشته باشند .

آن را در آفرینش اشیاء به كار گیرد

جملات زیبای فروید

بیشتر مردم علاقه چندانی به آزادی ندارند .

چون آزادی مستلزم و در بر گیرنده ی مسئولیت است و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه دارند

جملات زیبای زیگموند فروید

اگر نمی توانیم همه ی رنجها را از بین ببریم .

می توانیم برخی از آنها را از بین برده و برخی دیگر را آرامش بخشیم

جملات زیبای زیگموند فروید

اگر كسی را دوست دارم باید به گونه ای . شایسته ی آن باشد

جملات زیبای زیگموند فروید

مخالفت . به ناچار . دشمنی نیست . بلكه به عنوان بهانه ای برای دشمنی مورد سوء استفاده قرار می گیرد

جملات زیبای زیگموند فروید

به جاست از سر حسرت آه بكشیم كه برخی با استعدادشان می توانند ژرفترین ادراك ها را از احساس های خویش بیرون آورند .

حال آنكه افرادی مانند ما با تردید رنج آور و تلاش های مداوم می تواند به آن راه پیدا كند.

جملات زیبا

ترس استثمارگران از قیام سركوب شدگان . آنها را به سمت اقدام های دوراندیشانه ی شدید سوق می دهد

جملات زیبای زیگموند فروید

همه ی انسانها ارزش دوست داشتن ندارند

جملات زیبای زیگموند فروید

موفقیت هیچ گاه حتمی نیست . بلكه به جمع شدن عوامل فراوان بستگی دارد

و از همه بیشتر وابسته به سرشت روانی است كه كاركردش را با جهان بیرون هماهنگ سازد

و از آن برای لذت جویی بهره گیرد

جملات زیبای زیگموند فروید

لذت بردن از زیبایی .

ماهیت احساسی خاص . ملایم و سرمست كننده ای دارد

جملات فلسفی

هیچ گاه در برابر رنج . بی شرم تر از زمانی كه عشق می ورزیم

و هیچ گاه ناكام تر از زمانی كه ابژه ی عشق را از دست می دهیم نیستیم

جملات فلسفی زیگموند فروید

آدمی به كار كمتر گرایش دارد تا به امكانات دیگر خشنود شدن.

بیشتر انسانها به اجبار كار می كنند و این فرار طبیعی از كار موجب پیچیده ترین دشواری های اجتماعی می شود

جملات فلسفی

هر كس كه از هنر تاثیر پذیرفته باشد

می داند كه ارزش هنر به مثابه ی سرچشمه ی لذت و تسلی خاطر در زندگانی حدی ندارد

سخنان فلسفی زیگموند فروید

پس از بیراهه های دراز از طریق علوم پزشكی و روان درمانی .

دلبستگی من به مسائل فرهنگی بازگشت

كه در زمان نوجوانیم كه تفكر در من هنوز چنان بیدار نشده بود مرا به سوی خود می كشاند

جملات فلسفی زیگموند فروید

دانش باید توهم های متافیزیكی . پیشداوری ها و خرافه ها را پشت سر بگذارد .

اما مفهوم عقلانیت یعنی حقیقت . آزادی و عدالت را به عنوان سنت از نسلی به نسلی منتقل كند

جملات فلسفی زیگموند فروید

عدالت از لوازم تمدن است .

یعنی این ضمانت كه نظام حقوقی استقرار یافته . از این پس به سود فرد شكسته نشود

جملات فلسفی فروید

زندگی جمعی انسان تنها زمانی امكان پذیر می شود كه افراد زیادی گرد هم آیند

كه از یكایك افراد جمع . نیرومندتر و در برابر فرد . یكپارچه باشند

جملات فلسفی زیگموند فروید

دگرگونی روح . روندی تكاملی است

جملات قصار

انسانها اكنون در چیرگی بر طبیعت تا جایی پیش رفته اند كه می توانند به كمك آن . یكدیگر را تا آخرین نفر نابود كنند

جملات قصار زیگموند فروید

ما به طنز نیازمندیم . زیرا هرچه بزرگتر می شویم این آمادگی را پیدا می كنیم

كه افرادی ترشروی و غمگین شویم . اما بچه ها به راحتی می خندند

سخنان زیگموند فروید

لطیفه ها در حقیقت به این دلیل ساخته می شوند كه مایه ی شادی دیگران گردند

و چیزی را كه پیش تر پنهان بود یا ابراز نگردیده بیرون بیاورند

جملات قصار زیگموند فروید

زیبایی كه حاضر نیستیم آن را از خواسته های تمدن حذف كنیم .

نمونه ای است برای نشان دادن اینكه هدف تمدن . تنها سود بردن نیست

جملات قصار زیگموند فروید

نهفته ترین اسرار ذهن چیزی است كه می توان آن را به هشیاری در آورد

جملات قصار زیگموند فروید

نظم . نوعی اجبار در تكرار است كه وقتی برقرار شد . مشخص می كند كه یك كار

كی . كجا و چگونه انجام شود و با این روش

آدمی را از درنگ و تردید در تكرار موارد مشابه به دور می دارد

جملات قصار زیگموند فروید

فایده ی نظم . انكار ناشدنی است . زیرا بهترین امكان بهره گیری از مكان و زمان را به انسان می دهد و در ضمن . نیروهای روانی او را پاس می دارد

جملات ارزشمند

تسلط بر طبیعت تنها شرط نیك بختی انسان نیست

چنان كه تنها هدف كوشش های تمدن هم نیست

اما نمی توان بی ارزش بودن پیشرفت های تمدن را از آن نتیجه گرفت

جملات آموزنده

عواطف و هیجانها مجموعه ای گسترده از دریافت های حسی ما می باشد

كه در شرایطی خاص . آن را تجربه می كنیم و در فرایند رفتاری ما تاثیر بسزایی دارند

جملات آموزنده زیگموند فروید

تمدن به مجموعه ی دستاوردها و نهادهایی گفته می شود كه زندگی ما را از زندگی حیوانی پیشینیان دور می كند

و دو هدف دارد: یكی نگاهبانی از انسان در برابر طبیعت و دیگری تنظیم روابط بین انسانها.

سخنان آموزنده زیگموند فروید

زمانی دراز نگرانیم كه چگونه زنده بمانیم

سپس خود را دل مشغول چگونه نمردن می كنیم ؛ این است تمایز هوشمندانه

جملات کوتاه

همان گونه كه یك تاجر هوشیار از به كار انداختن سرمایه اش در یك جا پرهیز می كند

مصلحت زندگی حكم می كند كه آدمی چشم داشت همه ی رضایت خویش را از یك گرایش نداشته باشد

جملات آموزنده زیگموند فروید

خانه . بدلی برای بطن مادر

مسكنی كه زمانی برای انسان امن ترین و آسایش بخش ترین مكان بوده است

و برای همیشه آرزوی آن را دارد

جملات آموزنده زیگموند فروید

كسی كه اهل عمل باشد . از جهان بیرون . كه نیروی خود را با آن می آزماید . دست نمی كشد

جملات آموزنده فروید

قاعده ای وجود ندارد كه به كار همه بخورد ؛ هر كس باید خود راهی بیابد كه او را نجات دهد

جملات پند آموز

فایده ی زیبایی روشن نیست. ضرورت فرهنگی آن را نمی توان به آشكارا درك كرد. با وجود این . تمدن نمی تواند از آن چشم پوشی كند

جملات آموزنده زیگموند فروید

سخنان و جملات زیبای زیگموند فروید

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات زیبا فلسفی و آموزنده کارل مارکس

جملات زیبا فلسفی و آموزنده کارل مارکس

جملات و سخنان آموزنده و فلسفی کارل مارکس کارل هاینریش مارکس فیلسوف ، اقتصاددان ، …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. مرگ زیگموند فروید

    در اواسط سپتامبر ۱۹۳۹ سرطان سقف دهان فروید باعث درد فزاینده ای شدیدی برای او شد و به او اعلام شد که غیرقابل عمل جراحی است آخرین کتابی که وی خواند ، چرم ساغری اثر بالزاک ، باعث بروز سستی در او شد و چند روز بعد ، او پیش پزشکش رفت. دوست و همکار او ، ماکس شور ، ابعاد بیماری او را برای او توضیح داده بود. فروید: “تو قرارداد ما را به خاطر داری ؛ وقتی که زمانش رسید من را تنها نگذاری. الان چیزی به جز زجر باقی نمانده و اصلاً منطقی نیست.” وقتی که شور خاطرنشان کرد که قرارشان یادش نرفته ، فروید گفت که ممنونم ، و بعد با آنا درباره آن صحبت کرد و گفت که اگر آنا فکر می کند که کار درستی است کار را تمام کند. آنا فروید می خواست که مرگ پدرش را به تعویق بیندازد ، اما شور او را متقاعد کرد که زنده نگه داشتن فروید بی فایده است ، و بالاخره در تاریخ های ۲۱ و ۲۲ سپتامبر تزریق دوزهای معینی از مرفین باعث مرگ فروید در ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۹ شد. سه روز بعد از مرگ فروید ، جسد او در شمال لندن سوزانده شد. سخنرانی مراسم تشییع جنازه توسط ارنست جونز و نویسنده اتریشی ، اشتفان تسوایگ ایراد شد بعدها خاکستر فروید به پایه ای که توسط پسرش ارنست برای گلدانی عتیقه ای که فروید از پرنس بناپارت دریافت کرده بود و آن را سال ها در اتاق مطالعه خود در وین داشت طراحی شده بود تبدیل شد بعد از اینکه همسر فروید در سال ۱۹۵۱ مرد خاکستر او هم در این گلدان گذاشته شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + 13 =