جملات زیبا آموزنده و فلسفی زیگمونت باومن

زیگمونت باومن فیلسوف و جامعــه شناس لــهستانی

جملات زیگمونت باومن

جملات زیگمونت باومن

جملات کوتاه زیگمونت باومن

تلفن های همراه امکان می دهند کــه آن هایی کــه دور از یک دیگر هستند . با هم در ارتباط باشند.

تلفن های همراه امکان می دهند کــه آن هایی کــه با هم در ارتباط هستند . دور از یک دیگر بمانند

جملات کوتاه زیگمونت باومن

عقل سلیم تصدیق می کند کــه سوسیالیسم گریزناپذیر و درواقع . شدنی است

جملات کوتاه زیگمونت باومن

مشکل مارکسیسم این بود کــه نمی توانست توضیح درخوری برای تغییرات آشکار سرمایــه داری صنعتی

و مدرنی کــه حالا در آن فرهنگ مصرف گرایی جایگزین فرهنگ تولید و کار شده بود . ارائه دهد.

دنیا تغییر کرده بود . اما مارکسیسم راست آیین هنوز بر این باور بود کــه مسائل بی عدالتی و نابرابری

را می توان با روابط طبقات اجتماعی معلوم کرد .

جملات زیگمونت باومن

سرمایــه داری با تخریب خلاقانــه بــه پیش می رود. آنچــه خلق می شود سرمایــه داری است در ظاهری جدید و بــهتر .

و آنچــه تخریب می شود خودکفایی . معیشت و منزلت ارگانیسم های میزبان بی شمار و متکثر آن است ؛

وضعیتی کــه بــه هر روی همــه ما را فریفتــه و بــه درون خود می کشد.

بــه گمانم یکی از نعمت های اساسی کــه سرمایــه داری از آن برخوردار است ناشی از عقب ماندن تخیل اقتصاددانان .

و از جملــه منتقدان سرمایــه داری . است

از نوآوری آن . بی حساب وکتاب بودن تعــهداتش و مسیر سبعانــه ای کــه در آن پیش می رود.

جملات زیگمونت باومن

هیچ چیز بــه اندازة عشق تحقق یافتــه بــه مرگ نزدیک نیست

جملات کوتاه زیگمونت باومن

اين جزئي از طبيعت عشق است كه – همان طور كه دو هزار سال قبل لوكان بــه آن اشاره كرد

و قرن ها بعد فرانسيس بيكن و ديگران حرف او را تكرار كردند

تنــها معني عشق عبارت است از دل بــه دريا زدن و خود را بــه دست تقدير سپردن

جملات زیبای زیگمونت باومن

جملات زیگمونت باومن

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای فرانسوا ولتر

جملات فلسفی قصار و زیبای فرانسوا ولتر

سخنان و جملات فرانسوا ولتر سخنان و جملات زیبای فرانسوا ولتر فیلسوف و نویسنده فرانسوی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.