خانه / سهراب سپهری / باز آمدم از چشمه خواب کوزه تر در دستم – سهراب سپهری

باز آمدم از چشمه خواب کوزه تر در دستم – سهراب سپهری

شعر زیبای باز آمدم از چشمه خواب – سهراب سپهری

باز آمدم از چشمه خواب - سهراب سپهری

باز آمدم از چشمه خواب . کوزه تر در دستم

مرغانی می خواندند. نیلوفر وا می شد. کوزه تر بشکستم

در بستم

و در ایوان تماشای تو بنشستم

شعری بسیار کوتاه ولی واقعا زیبا از سهراب سپهری شاهکار ادبی ایران

شرق اندوه – سهراب سپهری

برچسب ها : ,